Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye perspektiver på barndommens kulturhistorie

17.06.2013 | Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Dato fre 06 sep
Tid 14:30 16:00
Sted Campus Emdrup, Aarhus Universitet, Lokale D169, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Den 28. august bliver professor, dr.phil. Ning de Coninck-Smith 60 år. Det markeres med et symposium den 6. september 14-30 – 16.00 med efterfølgende reception på DPU.

Ning de Coninck-Smith har gennem hele sin forskerkarriere fremdraget hidtil oversete sider af børns liv og af de mangfoldige måder, hvorpå voksne har forsøgt at forme børn. Det har hun gjort ved at benytte en bred vifte af social-, kultur-, køns- og arkitekturhistoriske tilgange, og ved at analysere ofte utraditionelle emner som fx skolebyggeri og legepladser gennem omfattende arkivundersøgelser. Det er gang på gang lykkedes hende at opnå nye og tan-kevækkende forståelser, ikke mindst fordi hun altid har bestræbt sig på at tage udgangspunkt i barnets perspektiv.

Ning de Coninck-Smith har med sin kreativitet og initiativkraft været primus motor i flere større forskningsprojekter, senest det store værk om Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, der vil udkomme i anledning af folkeskolelovens 200-årsjubilæum. Ning de Coninck-Smith har modtaget bl.a. Dansk Magisterforenings Forskningspris 2011 og prisen for årets historiske bog 2011, for Barndom og arkitektur. Rum til danske børnigennem 300 år.

Talere ved symposiet:

  • Professor Karen Sanchez-Eppler, Amherst College
  • Lektor Ola Wedebrunn, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
  • Post.doc. Karen Vallgårda, Københavns Universitet
  • Professor Bengt Sandin. Linköpings Universitet

Program:

14:30
Velkommen til fællesforelæsninger i anledning af Ning de Coninck-Schmidts’ 60 års dag

14:40
Foliage Admonitions. Turning over a Leaf with the Dickinson Children. v/ Professor Karen Sanchez-Eppler, Amherst College.

15:00
To Learn from Structure, Construction and Material. v/ Lektor, Ola Wedebrunn, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

15:20
Childhood and the Ambiguous Politics of Love. Danish Mission in Colonial South India. v / post. Doc. Karen Vallgårda, Københavns Univeritet.

15:40
Discovering Children\'s Rights - a Historical Perspective. v/ professor Bengt Sandin, Lindköbing Universitet.

16:00
Afslutning

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding obligatorisk

  • Tilmelding til symposium – klik her
  • Tilmelding til efterfølgende reception – klik her
Alle grupper, Alle AU-enheder, Konference