Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rabatter på Sandbjerg-ophold

Aarhus Universitets Forskningsfond har afsat midler, så endnu flere ansøgere kan benytte Sandbjerg Gods til kursusophold, forskergruppemøder og workshops.

23.06.2016 | Signe Schou

Aarhus Universitets Forskningsfond har hævet  puljen i 2016 fra 1,5 mio. kr til 2,5 mio. kr., som skal bruges på tilskud til betaling for ph.d.‐kursusophold, forskergruppemøder, forsker-workshops og forsker-summer camps på Sandbjerg Gods. Det betyder, at kursusdeltagere fortsat får en reduceret egenbetaling. Tilskuddet udgør normalt 750 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager, og der kan udelukkende søges tilskud til hele kursusdøgn. Med et helt kursusdøgn forstås en arbejdsdag inklusive overnatning. 

Læs mere om ansøgningsprocedure m.v.

Med den tidligere indførte rabat på 25 % til AU-arrangementer på Sandbjerg bliver prisen for et normalt konferencedøgn 1.023,75 kr. inkl. moms.

Præcisering i forhold til tidligere tekst: Der er ikke tale om yderligere rabatter, men en større pulje til at give den eksisterende rabat på 25% til flere ansøgere.

Når den ansvarlige arrangør er ansat ved AU, gælder rabatten på 25 % for alle deltagerne arrangementet, uanset deres ansættelsessted. Kontakt Sandbjerg Gods for at høre mere om, hvordan du opnår rabat.

Forskere kan desuden stadig søge om legatophold i Møllehuset, hvor der normalt bevilges ophold fra få dages til to måneders varighed. Dvs. det bliver dermed gratis at være på forskningsophold i Møllehuset.

Læs mere om forskningsophold i Møllehuset 

Bevillinger og priser, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Teknisk/administrativ medarbejder