Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye regler vedr. bibeskæftigelse til forskere og ph.d. studerende og frivilligt arbejde

Folketinget har i dag vedtaget nye smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere. Ændringerne i udlændingeloven træder i kraft den 10. juni 2018.

07.06.2018 | Anne Pletschette Langer

De nye regler vedr. bibeskæftigelse finder både anvendelse for udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse som forskere eller gæsteforskere (på forskerordningen) eller ph.d. studerende (på ph.d.-ordningen) og for udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som forskere eller gæsteforskere (på forskerordningen) eller ph.d.-studerende (på ph.d.-ordnngen). Reglerne gælder ikke gæste-ph.d.-studerende. 

Reglerne finder tilsvarende anvendelse for grænsependlere, der allerede har eller får en arbejdstilladelse i Danmark inden for en af disse stillingstyper på forskerordningen eller ph.d.-ordningen.

De nye regler vedr. frivilligt arbejde finder både anvendelse for alle udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, og udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for alle grænsependlere, der allerede har eller får en arbejdstilladelse i Danmark.

Reglerne gælder ikke for udlændinge med ophold på Færøerne og i Grønland.

Særlige opmærksomhedspunkter

 • Gæste-ph.d.-studerende skal stadig have en tilladelse til bibeskæftigelse. Gæste-ph.d.-studerende har dog stadig ret til at arbejde 20 timer ugentligt og fuld tid i juni, juli og august som under de nuværende regler.
 • De nye regler gælder kun for forskere og gæsteforskere (på forskerordningen) og ph.d.-studerende (på ph.d.-ordningen).
 • Udlændinge med en tilladelse indeholdende en jobsøgningsperiode kan ikke få en tilladelse til bibeskæftigelse i jobsøgningsperioden.

Nye regler for bibeskæftigelse

Med de nye regler er det muligt for udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere eller gæsteforskere (på forskerordningen) eller ph.d.-studerende (på ph.d.-ordningen) i Danmark at udføre bibeskæftigelse, uden at der indgives ansøgning til SIRI herom. Gæste-ph.d.-studerende skal stadig indgive en ansøgning til bibeskæftigelse. 

De ændrede regler i punktform:

 • Udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere eller gæsteforskere (på forskerordningen) eller ph.d.-studerende (på ph.d.-ordningen) i Danmark kan nu udføre bibeskæftigelse, uden at der indgives ansøgning til SIRI herom. Det er en forudsætning, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med ens hovedbeskæftigelse. Gæste-ph.d.-studerende skal stadig indgive en ansøgning til bibeskæftigelse. I tvivlstilfælde kontakt SIRI 
 • Der vil ikke gælde særskilte krav til løn- og ansættelsesvilkår for så vidt angår bibeskæftigelsen, og det kan både være i form af lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder freelancearbejde.
 • OBS! Der gøres opmærksom på, at reglerne vedr. bibeskæftigelse ikke finder sted under en evt. jobsøgningsperiode. Retten til bibeskæftigelse følger alene perioden for hovedbeskæftigelsen.
 • Forskere, herunder forskere omfattet af fast track-ordningen og gæsteforskere (forskersporet) og ph.d. studerende (ph.d.-sporet) kan med de nye regler udføre bibeskæftigelse uden timebegrænsning. Gæste-ph.d.-studerende skal stadig indgive en ansøgning til bibeskæftigelse.
 • Forskere, der er meddelt opholdstilladelse efter beløbsordningen, er ikke omfattet af de nye regler vedr. bibeskæftigelse. Disse forskere vil stadig skulle søge om tilladelse til bibeskæftigelse.
 • Ph.d.-studerende og gæste-ph.d.-studerende har stadig ret til at arbejde 20 timer ugentligt og fuld tid i juni, juli og august som under de nuværende regler.

Frivilligt arbejde

De nye regler vedr. frivilligt arbejde omfatter alle udlændinge, der allerede er i Danmark på baggrund af beskæftigelse. De nye regler vedrørende frivilligt arbejde gælder således også for gæste-ph.d.-studerende. 

De nye regler indebærer en ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse.

De ændrede regler i punktform:

 • Man har ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelsen og en eventuel bibeskæftigelse
 • Ulønnet arbejde betyder at der hverken må modtages løn eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internet m.v. Mindre ydelser, som andre ulønnede frivillige tilsvarende får, må dog gerne modtages. Det kan f.eks. være betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, julegave m.v.
 • Det frivillige arbejde kan udføres for en formelt organiseret organisation, forening, offentlige institutioner eller lignende. Det frivillige arbejde kan også udføres i løsere organiserede netværk.
 • Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft, og det er således en forudsætning, at det er sædvanligt, at det pågældende arbejde udføres ulønnet og frivilligt.
 • Retten til at udføre ulønnet frivilligt arbejde forudsætter ikke indgivelse af en ansøgning, men vil være indeholdt i den oprindelige opholds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse.

IAS afventer den endelige lovtekst, og er i dialog med SIRI om uklarheder i den udsendte nyhed. Vi opdaterer hjemmesiden ias.au.dk/permits, når den endelige lovtekst foreligger. Hold derfor øje med hjemmesiden efter den 10. juni.

Derudover opdateres nyidanmark.dk også løbende.

Administrativt, Ph.d.-studerende, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder