Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye retningslinjer for logostruktur og segl

En mindre revision af designlinjen giver institutter og centre bedre muligheder for at sætte fokus på fagidentiteten. Samtidig vil seglet fremover få en mere fremtrædende plads.

08.04.2016 | Mette Helm

AU's logo

Fremover får de faglige enheder mulighed for at fremhæve eget navn i AU’s logo.

AU's segl

Aarhus Universitets segl får en mere fremtrædende plads i den justerede designlinje.

Universitetsledelsen har netop vedtaget en justeret designlinje for Aarhus Universitet. Målet er at sætte fokus på fagidentiteten, give fagmiljøerne rum til forskellighed og samtidig fastholde Aarhus Universitet som en sammenhængende organisation.

Fremover får de faglige enheder således mulighed for at fremhæve eget navn i AU’s logo. Derudover giver designlinjen seglet en mere fremtrædende plads. Det er op til dekanerne at træffe beslutning om, hvordan justeringerne skal udmøntes lokalt.

Udover mere fokus på faglighed, har justeringen vægt på en løsning, der holder udgifterne og ressourceforbruget nede.

Den justerede designlinje vil snarest muligt være tilgængelig på Medarbejderservice.

Ny kommunikationspraksis på vej

Justeringen af designlinjen sker som et led i et større arbejde med at formulere en ny kommunikationspraksis med fælles principper for intern og ekstern kommunikation på universitetet.

Projektet har været forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fakulteter. Arbejdsgruppen har haft til opgave at formulere rammer for kommunikation, der giver større fokus på fagidentitet og sikrer øget inddragelse af medarbejdere og studerende.

Universitetsledelsen sender nu arbejdsgruppens oplæg til kommunikationspraksis til drøftelse hos de akademiske råd og forventer at kunne vedtage den endelige kommunikationspraksis inden sommerferien.

Sammen med den justerede designlinje skal den nye kommunikationspraksis formelt afløse brandingstrategien 2011. Arbejdet blev iværksat som følge af universitetsledelsens opfølgning på problemanalysen i oktober 2014.

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration