Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye tiltag skal afbøde udsigt til kæmpe fremdriftsbøde på Health

Forskningsåret øger den gennemsnitlige studietid hos de medicinstuderende - og det koster. En række nye tiltag, der integrerer studenterforskning på medicinstudiet skal gradvist afløse forskningsåret og demontere en potentiel bombe under økonomien på Health.

30.05.2017 | Mette Louise Ohana

Det skal undersøges, om en række nye tiltag, der integrerer studenterforskning undervejs gennem hele medicinstudiet, kan forhindre en fremdriftsbøde til Health på i værste fald 28 millioner kroner i 2020. Foto: Lars Kruse, AU.

Hvis de medicinstuderende ikke bliver hurtigere færdige med studiet, kan Health se frem til et voldsomt indtægtsfald de kommende tre år. Her venter ifølge en prognose en millionbøde på grund af studietider, der er for lange i forhold fremdriftsreformens krav. Samtidig går fakultetet glip af store indtægter for færdiggørelsesbonus. Udsigten til at kunne mangle 28 mio. kr., hvis vi fortsætter som nu, fremkalder rynkede bryn hos ledelsen både på AU og på Health.

Med indførslen af to fremdriftsreformer i de forgangne år er der allerede blevet strammet gevaldigt op på gyldige årsager til forsinkelser. Derfor peger pilen særligt på forskningsåret, som ca. en tredjedel af alle dimittender benytter sig af, og det kan tydeligt aflæses i økonomien. I første omgang bliver optaget reduceret fra 50 studerende pr. halvår til 40. Reduktionen træder i kraft med det samme.

Studenterforskning er højt prioriteret

Der er imidlertid enighed om, at fremdriftsreformens benspænd for forskningsåret ikke må lægge låg på de ambitioner, fakultetet har for studenterdrevet forskning.

”Det er fortsat vigtigt, at vi får involveret de medicinstuderende i forskningen - både for forskerne og de studerende. Vores vision er, at flere studerende skal beskæftige sig med studenterforskning i 2020 end i dag. Nu, da vi er nødt til at reducere antallet af forskningsårsstuderende, arbejder vi i stedet med en række nye tiltag, som skal sikre at forskning bliver integreret på hele medicinstudiet,” fortæller dekan Lars Bo Nielsen.

Fakultetet sigter mod at øge antallet af pladser på det nye forskningsrettede talentforløb, som starter allerede til efteråret. Man satser også på flere stipendier til de ph.d.-studerende, der bliver indskrevet på ph.d.’en allerede på kandidatuddannelsen og lade dem starte tidligere (de såkaldte 4+4 og 3+5-ordninger).

Derudover er det planen at udvikle 1-årige introduktionsstipendier til forskerspirer, så nogle forskningsår flyttes fra studietiden til umiddelbart efter kandidateksamen. Endelig vil fakultetet også arbejde for at få mere forskningsaktivitet på medicinuddannelsen som en del af det visionsarbejde, der i øjeblikket er i gang for uddannelsen. I takt med, at nye tiltag bliver indført, vil antallet af forskningsårsstuderende gradvist blive sænket frem mod 2020.

Implementering kræver forarbejde

Der bliver nu arbejdet videre med de nye initiativer.

”Inden vi går i gang, skal vi undersøge, hvad der kan lade sig gøre økonomisk og i forhold til studieplaner og bekendtgørelser. Det analysearbejde begynder nu,” siger Lars Bo Nielsen.

Kontakt

Dekan Lars Bo Nielsen
Health, Aarhus Universitet
Tlf.: 87 15 20 07
Mail: larsbo@au.dk

 

 

 

Uddannelse, Ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Videnskabelig medarbejder, Institut for Odontologi, IOOS, Health