Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye tiltag skal give stærkere karrierer for unge forskertalenter på AU

Nu bliver der hjælp at hente for AU-ansatte i adjunkt-, postdoc- og tenure track-stillinger. AU iværksætter i efteråret en række tiltag, der blandt andet skal øge mulighederne for mere karrierevejledning med ønsket om at styrke de unge forskeres karriereveje – både inden for og uden for universitetet.

28.04.2017 | Rikke Skovgaard Lindhard

Nu skal karrierevejene være tydeligere for gruppen af junior researchers på AU. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Et tværfagligt netværk, karrierevejledningstilbud, etablering af et karriereudviklingsprogram og oprettelse af et fælles website. Det er en række af de konkrete initiativer, som AU iværksætter i efteråret 2017 med det sigte at øge talentudviklingen og gøre karriereperspektivet mere synligt for gruppen af ansatte junior researchers.

Gruppen af junior researchers omfatter både adjunkter, postdocs og forskere ansat i et tenure track-forløb. Det er en gruppe af ansatte, der i de seneste år er steget markant i antal, hvor størstedelen er udenlandske forskere, og som ofte står i den spæde fase af deres karriereforløb. For dem er arbejdslivet ofte præget af tidsbegrænsede stillinger og usikre karriereudsigter, og blot 10-15% på landsplan overgår reelt til en karriere inden for den akademiske verden.

”De unge forskere gør en stor og flot indsats i universitetets forskningsmiljøer, men står ofte uafklarede tilbage, når ansættelsen udløber, fordi der ikke har været et tilstrækkeligt fokus på kompetenceudvikling undervejs. Når så lille en andel fortsætter sin karriere på universitetet, har vi som arbejdsplads et ansvar for at sikre, at den næste generation af forskere også er bevidste om, hvilke muligheder, der er for at fortsætte karrieren uden for universitet, både i private og offentlige organisationer,” fortæller Lise Wogensen Bach, prodekan for forskning på Health og medlem af AU’s Udvalg for Forskning og Eksterne Relationer (UFFE), der står bag initiativet.

De lokale behov matcher nationale og internationale undersøgelser

Flere nationale undersøgelser, blandt andet fra Danmarks Grundforskningsfond og DFIR har det seneste år sat fokus på netop postdoc-området med afsæt i de usikre karrieremuligheder.

Med den viden iværksatte Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer i december 2016 en intern rundspørge blandt både forskningsledere, institutledere og postdocs med fokus på, hvilke konkrete tiltag, der efterspørges – både for de, der gå forskningsvejen og for de, der søger ansættelse i det offentlige såvel som i private virksomheder.

Særligt de postdoc-ansatte oplevede karrierevejene som uigennemsigtige, og efterspurgte desuden bedre muligheder for at orientere sig i organisationen via tydeligere information om arrangementer, administrativ støtte, beskrivelser af karriereveje og praktiske informationer om tillidsmænd, fagforeninger mm. Også et bedre kendskab til andre junior researchers var på ønskelisten. Samtlige resultater matcher langt hen ad vejen både nationale og internationale undersøgelser.

Website, karriereprogram og tværfagligt netværk blandt nye tilbud

Det har ledt til udviklingen af blandt andet et website, målrettet denne gruppe af forskere med informationer om ledige stillinger, fundingmuligheder, ansættelsesvilkår, virksomhedssamarbejde mm. samt et karriereudviklingsprogram, der skal styrke den enkelte forskers professionelle udvikling inden for en eller flere af følgende karriereveje; forskningsleder, industri og undervisning.

Flere af de services, der lige nu er målrettet ph.d.-studerende udvides til også at omfatte gruppen af junior researchers. Det gælder blandt andet karriereservice og et virksomhedsrettet mentorprogram.

Desuden iværksættes arbejdet med at opbygge et tværfagligt netværk, Junior Researcher Association, der skal bidrage til at synliggøre de yngre forskere som medarbejdergruppe og give dem et fællesskab for faglige og sociale aktiviteter.

”Med disse tiltag udvider vi så at sige værktøjskassen for kompetenceudviklingen af de unge talenter, som skal supplere den daglige indsats og dialog med nærmeste leder. Vi håber, at det på sigt kan gøre denne gruppe af unge forskere mere bevidste om deres karrieremuligheder og bedre klædt på til deres fremtidige virke,” forklarer Lise Wogensen Bach.

Tilbuddene træder i kraft i efteråret, hvor også hjemmesiden forventes lanceret.

Satsningen skal evalueres i efteråret 2018 med henblik på fortsat og udviklet udbud fremover.  


Er du junior researcher?

  • Er du junior researcher, og ønsker du at vide mere om karrierevejledningstilbuddene, så kontakt karrierevejleder Vibeke Broe: vibr@au.dk
  • Er du junior researcher, og ønsker du at blive en del af det nye netværk, Junior Researcher Association, så kontakt Vibeke Broe: vibr@au.dk
  • Ønsker du at vide mere om øvrige kommende tilbud og aktiviteter kontakt Stine Birk Kristensen: stinebk@au.dk


Fakta om de konkrete initiativer

  • Website: Skal samle alle relevante informationer vedrørende kursustilbud, sociale og faglige aktiviteter, stillingsopslag, fundingmuligheder, virksomhedssamarbejde mm.
  • Karriereudviklingsprogram med tre forskellige spor; industri, forskningsledelse og undervisning
  • Netværket Junior Researcher Association: Skal bidrage til at styrke det tværfaglige kendskab de unge forskere imellem og være drivkraft for faglige og sociale aktiviteter
  • Karrierevejledningstilbud i forhold til karriere uden for universitetet
  • Der er afsat 500.000 kr. til junior research-satsningen i 2017 og 2018
  • Initiativerne er udviklet på baggrund af interviews med både institutledere og forskningsledere samt et fokusgruppeinterview med en række postdocs
  • Desuden har man ladet sig inspirere af førende udenlandske universiteters indsats på området, blandt andre Cambridge, Yale, Berkeley og Karolinska
Forskning, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Ledelsen, Talentudvikling, Ph.d.-studerende