Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 11 fra Institutlederen

Sidste nyhedsbrev inden ferietiden slår igennem. Jeg håber, I får/har en god ferie – den er i hvert fald velfortjent. Jeg værdsætter den store indsats, der dagligt bliver leveret af alle medarbejdere for at gøre IOOS til en god, velfungerende og visionær arbejdsplads at være en del af både som medarbejder, studerende, elev og patient.

13.07.2017 | Siri Beier Jensen

FUSION

Ole Hovgaard er vores nye klinikleder
Som beskrevet i en mail til jer alle bliver det Ole Hovgaard, der besætter den nyoprettede stilling som klinikleder på IOOS og også træder ind i institutledelsen. Jeg ser frem til, at det netop er Ole Hovgaard, der fra 1. september skal være med til at sikre vores klinikkers og instituttets daglige drift og fortsatte udvikling.

Institutfest i september: Sæt kryds og køb billet

Det er snart et år siden, vi fusionerede, og det er bestemt værd at fejre. Derfor holder vi institutfest fredag d. 8. september kl. 17-24. Festen foregår i Samfundsfagenes Kantine (Bygning 1321) i Universitetsparken; vi starter med en velkomstdrink, fortsætter med tre-retters middag og slutter med dans og musik. Billetter til festen koster 100 kr. og kan købes her – sidste frist for tilmelding er 16. august: https://auws.au.dk/forms/frm1Arrangement.aspx?value=636335697688012185&id=33493

Vores nye medarbejderportal er i luften
Fusionen er nu også en realitet i den digitale verden. Det sidste år har vi arbejdet på at sammenlægge de gamle interne hjemmesider og opbygge en helt ny, fælles platform for IOOS: dent.medarbejdere.au.dk Vores medarbejderportal er nu så færdig, at vi tager den i brug og lukker de gamle sider. På medarbejderportalen ligger al den institutinformation, vi har brug for i det daglige arbejde; fra afregningsredskaber, kontaktpersoner og kliniske retningslinjer til referater, nyheder om institut og fakultet og information om ansættelsesforhold mv. Vi forventer at være helt færdige med den interne hjemmeside i løbet af efteråret og arbejder sideløbende også med at skabe en fælles, ekstern hjemmeside.

 

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Fra papir til digital post
Fra september 2017 overgår alle afdelinger på instituttet til digital post i kommunikationen med patienterne. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi afprøvede e-post-systemet som pilotprojekt i oktober 2016 og med gode erfaringer. Siden er flere afdelinger fulgt efter, og fra september skal alle instituttets afdelinger altså benytte digital post via skabelonsystemet i KLIPS. Alle undervisere og sekretærer får rettigheder til at sende digital post. Enette Berndt Knudsen kan hjælpe med at oprette eksisterende breve som skabeloner og anden hjælp til KLIPS-systemet: enette@dent.au.dk

 

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING

Dimissionsfester 2017 på IOOS
Torsdag d. 29. juni sagde vi tillykke, farvel og på gensyn til 58 nyudsprungne tandplejere, 52 nyuddannede klinikassistenter, 13 nybagte kliniske tandteknikere og 44 nye tandlæger. Det var en festlig, højtidelig, stemningsfuld og sjov dag for både de færdiguddannede, deres familier og for os. Klinikassistenternes, tandplejernes og de kliniske tandteknikeres dimission blev afholdt i Søauditoriet, og tandlægernes dimission blev afholdt i Aulaen: dent.medarbejdere.au.dk

To nye forskningsårsstuderende på instituttet
Fra september kan vi sige velkommen til to nye forskningsårsstuderende på IOOS. Den ene er Jane Hejlesen, der via midler fra Tandlægeforeningen skal bidrage til forskningsprojektet ’Dentale karakteristika for patienter med idiopatisk hypoparathyreoidisme, autosomal dominant hypocalcæmi’ under vejledning af professor Dorte Haubek, Sektion for Pædodonti. Vores anden forskningsårsstuderende er Louise Hermann Poulsen, der får ansættelse på Sektion for Oral Radiologi med lektor Louise Hauge Matzen som hovedvejleder. Louise Hermann Poulsen skal undersøge, om cone-beam CT ændrer behandlingen af visdomstænder i overkæben, der mistænkes for at inducere resorption af anden molar, herunder en vurdering af prognosen for anden molar. Forskningsåret er her fuldt finansieret af AU. Forskningsåret er en unik mulighed for dygtige studerende til at snuse til forskningslivet.


Tre nye kommunikationskurser til ph.d.-studerende
Health Kommunikation udbyder nu tre nye kommunikationskurser til ph.d.-studerende, som gerne vil lære at formidle deres forskning til et bredere publikum. De tre (heldags-) kurser ”Lær at formidle dit ph.d.-projekt”, ”Pressekursus og medietræning” og ”Forskningsformidling på video” kan tages samlet eller hver for sig. Kurserne, der afholdes i september, er gratis og ECTS-givende, og der undervises på dansk. Ansøgningsfrist 4. september – tilmelding her: health.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/phd-kurser-og-medietraening/ Medical Innovation Day for ph.d.-studerende Og endnu et tilbud til vores ph.d.-studerende: 6. oktober afholder fakultetet for første gang

Medical Innovation Day.
Omdrejningspunktet for arrangementet er idéer og løsningsforslag på konkrete udfordringer fra erhvervslivet. Novo Seeds, Lundbeckfond Emerge og CAPNOVA er blandt opgavestillerne. De bedste idéer og forslag fremlægges og får en pris. Tilmelding og mere information om Medical Innovation Day: health.medarbejdere.au.dk

 

NYT OM NAVNE

Irene Dige modtager 60.000 kr. fra Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningens Forskningsudvalg (FORSKU) har bevilget 60.000 kr. til lektor Irene Dige fra Sektion for Tandsygdomslære. Pengene skal bruges til projektet ’Dental biofilm – 3D studier af sammenhæng mellem den extracellulære matrix og bakterier’.

Gigtforeningen bevilger 35.000 kr. til Peter Bangsgaard Stoustrup
Lektor Peter Bangsgaard Stoustrup, Sektion for Ortodonti, har fået pengene til projektet ’The impact of orofacial physiotherapy on arthritis-induced orofacial signs and symptoms in patients with Juvenile Idiopathic Arthritis’. Projektet, der er et dobbelt-center pilot-studie, skal udføres i samarbejde med forskningskolleger fra Harvard Dental School i Boston og inkluderer både patienter fra Aarhus og Boston.

Tak til alle og med ønsket om en god sommer.

Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Navnenyt, Forskning, Videnskabelig medarbejder