Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 19 fra Institutlederen

Kære alle!   Her kommer det første subtropiske IOOS nyhedsbrev.

01.06.2018 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Databeskyttelsesloven er trådt i kraft
Databeskyttelsesloven, også kaldet GDPR, trådte i kraft d. 25. maj, og det betyder, at vi nu skal leve op til de skærpede regler for håndtering, opbevaring og deling af persondata – både i forskningen, i klinikken og i det administrative arbejde på instituttet. I nogle tilfælde skal vi ændre vores arbejdsvaner, men meget kan også klares med oprydning i gamle sager på mail, computer, reoler og skrivebord og med sund fornuft og fornuftige procedurer fremadrettet.

Jeg vil opfordre jer til, at I holder jer orienteret om GDPR i relation til jeres arbejdsområde og søger hjælp her:

Er der spørgsmål eller problemstillinger, som ikke bliver besvaret i ovenstående, så send dem gerne til Mariann Bøje: mb@dent.au.dk.

 

Husk tilmelding til kursusdagene d. 12. og 20. juni

Tirsdag d. 12. juni kl. 8.00-14.00 holder vi fælles kursusdag for alle interesserede IOOS-medarbejdere i Lille Anatomisk Auditorium (bygn. 1231-424). Under sidste del af programmet får vi besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil informere om, hvad det risikobaserede tilsyn indebærer, og hvordan et tilsynsbesøg helt konkret foregår.

Tilmelding senest d. 6. juni via webshoppen: https://auws.au.dk/default.aspx?id=36703

Tirsdag d. 20. juni kl. 8.00-14.00 holder vi kursusdag for det kliniske personale. Dagens første emne er for alle, mens resten af dagen er rettet mod specifikke personalegrupper. Kurset foregår i Auditorium 4.

Sidste frist for tilmelding er d. 13. juni via webshoppen: https://auws.au.dk/default.aspx?id=37013

 

Videndelingsmøde: Fælles afrunding på arbejdet med IOOS-værdierne
Vi afslutter kursusdagen d. 20. juni med et videndelingsmøde, som kommer til at handle om de IOOS-værdier, som vi har arbejdet med siden efteråret 2017. På videndelingsmødet fremlægger vi, hvordan vi helt konkret kan bruge de overordnede værdier og få dem i spil i dagligdagen på instituttet, som byggesten for en god arbejdsplads med høj faglighed. Vi kommer også til at præsentere den liste over fusionsprojekter, som alle lederne har taget initiativ til og/eller iværksat eller som blev foreslået af medarbejdere under vores seminar i nov./dec. 2017.

Videndelingsmødet afholdes d. 20. juni i auditorium 4 kl. 14.00-14.30.

 

Servicemeddelelse: Informationen er lukket i uge 30
Husk at informationen holder lukket i uge 30 pga. ferieafvikling. I ugerne 31 og 32 er informationen åben dagligt fra kl. 10-12 af hensyn til pakke- og postaflevering og bemandet med en medarbejder fra sekretariatet.

 

Tandbørster, tandpasta og European Gum Health Day til kapsejlads
700 tuber tandpasta, 400 tandbørster og tre af vores tandplejerstuderende var med til at promovere European Gum Health Day under universitetets kapsejlads i Universitetsparken fredag d. 4. maj. Her spredte vores studerende budskabet om vigtigheden af sundhed i mundhulen og sunde tænder.

Det er Dansk Parodontologisk Selskab, der sammen med Sektion for Parodontologi og Tandplejeruddannelsen har taget initiativ til at promovere European Gum Health Day i forbindelse med kapsejladsen. Og eventen fik efter sigende god opmærksomhed!

__________________________________________________________________

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG FORSKNING

Søg posten som ambassadør for undervisning på IOOS

Fakultetet søger nye ambassadører for uddannelse, der skal være med til at optimere de studerendes læring, undervisernes pædagogiske kompetencer og uddannelsernes kvalitet. Vi skal også have en ambassadør på instituttet. Hvervet som ambassadør skal søges, og man bliver udpeget for en toårig periode. Ambassadøren får bl.a. 20.000 kr. til et inspirationsophold ved et udenlandsk universitet og skal forvente at levere en arbejdsindsats svarende til 2-5 dage om måneden.

Der er ansøgningsfrist d. 18. juni via dette ansøgningsskema, som sendes på mail til Liza Strandgaard: lis@cesu.au.dk fra CESU. Læs mere om ambassadører for uddannelse i fakultetsnyheden.

Forskning fra Parodontologi indgår nu i Continuing Medical Education (CME)
Det videnskabelige tidsskrift American Journal of Preventive Medicine har vurderet, at forskningsartiklen ”Effect of Smoking on Periodontitis: A Systematic Review and Meta-regression” er så væsentlig, at emnet bør indgå i Continuing Medical Education (CME) for det medicinske samfund. Eksamensspørgsmålene om forskningsområdet er online nu, og af den årsag er forskningsartiklen også gratis tilgængelig i to måneder: http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(18)31574-5/fulltext.

Bag forskningen og den store anerkendelse står bl.a. postdoc Fábio R.M. Leite, postdoc Gustavo G. Nascimento, og professor og sektionsleder Rodrigo López fra Sektion for Parodontologi.

__________________________________________________________________

NYT OM NAVNE

Stor EDU IT-bevilling til Dorte Lindelof
Praktikcenterleder Dorte Lindelof har modtaget en bevilling på 47.256 kr. fra fakultetets EDU IT-pulje til projektet: ”IT-understøttet kobling mellem klinisk-praktiske fag og ikke-odontologiske teoretiske fag – en indsats der styrker førsteårsstuderendes oplevelse af sammenhæng i deres uddannelse”. Spændende projekt og et stort tillykke!

Susan Burlund kan fejre 25-års jubilæum
Tillykke og tak for den store indsats til faglærer på tandklinikassistentuddannelsen Susan Burlund, som d. 1. april 2018 har været ansat i statens tjeneste i 25 år.

God solbeskinnet weekend,

Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Arrangement, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Forskning, Navnenyt