Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 21 fra Institutlederen

Kære alle, Her er efterårsnyhedsbrevet med overvældende mange nyheder fra IOOS.

15.10.2018 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Fælles udbud IOOS, Aarhus Universitet og Aarhus Kommunale Tandpleje, Aarhus Kommune

Vi er gået sammen med Aarhus Kommunale Tandpleje, Aarhus Kommune om en fælles udbudsrunde på dentalmaterialer frem for at forhandle hver for sig. Det er første gang, at Aarhus Universitet og Aarhus Kommune går sammen om en fælles udbudsrunde, hvilket har været en stor fordel for vores indkøbsaftale. En stor tak til vores indkøbere, tandklinikassistenter Jette Braüner Mortensen, Birgitte Reggelsen, Randi Sønderskov Petersen og Vibeke Nørskov Krause-Kjær og klinikleder Ole Hovgaard, der sammen med AU´s indkøbsafdeling har lagt et meget stort arbejde i den proces, der nu har ført os frem til en rigtig god aftale. Den nu udløbne indkøbsaftale var med firmaet Nordenta, og dette firma bliver også vores leverandør i den kommende aftaleperiode.

MUS og kompetencemidler
Efteråret er også lig med medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Vi afholder MUS efter samme princip som sidste år, dvs. at alle tilbydes en udviklingssamtale med deres nærmeste leder. Hjælp og samtaleguides til afholdelse af MUS-samtalen for både ledere og medarbejdere ligger på AU’s medarbejderside. Er man i tvivl om, hvem nærmeste leder eller medarbejdere er, så kontakt Mariann Bøje: mb@dent.au.dk. Som følge af forårets overenskomstforhandlinger (OK18) har arbejdsmarkedets parter besluttet at nedlægge ’Kompetencefonden’ og ’Fonden for Statens Arbejdspladser’ og erstatte de to fonde med ’Den Statslige Kompetencefond’. Det er fra denne fond, vi fremover kan søge kompetencemidler. Men da rammerne for fordelingen af midlerne først forventes fastlagt i løbet af efteråret, kan der beklageligvis ikke søges midler til individuel kompetenceudvikling fra kompetencefonden til aktiviteter i 2019.

Brug Outlook-kalenderen
Vi er mange mennesker i huset, der skal mødes på kryds og tværs for at kunne drøfte vores arbejdsopgaver. Planlægningen og koordineringen af møderne tager uforholdsmæssigt meget tid for mødeindkaldere og sekretærer, fordi vores kalendere ikke er opdaterede, og de dermed skal tage fat i hver enkel af os flere gange for at kunne løse opgaven.
Jeg vil derfor gerne bede jer om at bruge kalenderfunktionen i Outlook, så man kan se, hvornår I er ledige eller optagede. Det vil lette arbejdsgangene i forbindelse med mødeplanlægningen betydeligt. Er I i tvivl om, hvordan man rent praktisk bruger Outlook-kalenderen, så kig på denne vejledning eller tag gerne fat i institutsekretær Christina Rasmussen: cr@dent.au.dk

Barselsvikar på kommunikationspartner-posten
Vores kommunikationspartner Lise Wendel Eriksen er gået på barsel. Heldigvis er Ida Skytte Asmussen vikar på kommunikationsområdet det næste års tid. Ida kan kontaktes på telefon 93 52 15 17 eller e-mail skytte@au.dk. ____________________________________________________________________________________

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG FORSKNING

Lotte Andersen er ny ambassadør for uddannelse
Tandplejer, MSc i Pædagogik og underviser på tandplejeruddannelsen Lotte Andersen er IOOS’ nye ambassadør for uddannelse. Ambassadøren skal indgå i et ambassadørnetværk på tværs af fakultetet og bidrage til at udvikle undervisningen på instituttet ved at optimere de studerendes læring, undervisernes pædagogiske kompetencer og uddannelsernes kvalitet. Uddannelsesambassadørposten skal søges, og ambassadøren har reference til viceinstitutlederen for uddannelse. Vi havde meget kvalificerede ansøgere, og i samarbejde med Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) er valget faldet på Lotte Andersen, som er udpeget for en toårig periode.

Stor søgning til og stigende interesse for vores uddannelser
Gangene, klinikkerne og undervisningslokalerne er allerede fyldt af vores nye elever og studerende. Igen i år har vi oplevet stor interesse for vores uddannelser. På tandlægestudiet har 12 pct. flere søgt om optagelse i år i forhold til sidste år. I alt har der været 642 ansøgere, og vi har i år optaget 75 nye tandlægestuderende. Tandplejeruddannelsen har ligeledes oplevet en stigning i ansøgertallet på 14 pct. sammenlignet med sidste år. Der er også en lille stigning i antallet af ansøgere, der har IOOS som førsteprioritet. Vi har i år optaget 79 nye studerende, mens hele 340 søgte om optagelse på tandplejeruddannelsen. På uddannelsen til klinisk tandtekniker har 27 nye studerende søgt om optagelse på de 18 ledige pladser. Her er der et lille fald i ansøgertallet, som var 8 pct. højere sidste år. På tandklinikassistentuddannelsen har vi optaget 33 nye elever. Se ansøgertal og optagelsestal for de enkelte uddannelser.

Lise-Lotte Kirkevang er redaktør på international lærebog
Lektor Lise-Lotte Kirkevang, Sektion for Oral Radiologi, er redaktør på en ny international lærebog i endodonti; Textbook of Endodontology, som netop er udkommet. Det er ikke alene et meget stort arbejde at redigere en lærebog af denne kaliber, men også et ærefuldt hverv at være redaktør. Bogen er et fornemt værk og utrolig flot illustreret.

Forskningsbevillinger til fire IOOS-lektorer
Internationalisering er et af fakultetets indsatsområder, og for at skærpe Healths internationale profil besluttede dekanatet i foråret at oprette en pulje på 1 mio. kr., som skal understøtte lektorer, der både har internationalt forskningssamarbejde og store undervisningsopgaver. Fire lektorer fra IOOS har fået bevilget økonomisk støtte til nye eller igangværende forskningsprojekter:

• Lektor Irene Dige, Sektion for Tandsygdomslære: 80.000 kr.
• Lektor Sebastian Schlafer, Sektion for Tandsygdomslære: 80.000 kr.
• Lektor Peter Bangsgaard Stoustrup, Sektion for Ortodonti: 130.000 kr.
• Lektor Rubens Spin-Neto, Sektion for Oral Radiologi: 80.000 kr.

ERC-forberedende midler til tre af vores forskere
Det er et stort arbejde at søge om de store og eftertragtede European Research Council (ERC)-bevillinger. Dekanatet har derfor afsat en pulje 1,5 mio. kr., så 15 forskere på Health kan få 100.000 kr. til at forberede en god ERC-ansøgning – tre af forskerne er fra IOOS. Det er lektor Rubens Spin-Neto (Oral Radiologi), postdoc Simple Futarmal Kothari og professor Peter Svensson (begge Orofacial Smerte og Kæbefunktion). ERC-bevillingerne uddeles til unge, lovende forskningstalenter såvel som exceptionelle forskningsledere, der allerede har fremragende forskningsresultater i bagagen. Pøj pøj og god arbejdslyst. _______________________________________________________________________________________

NYT OM NAVNE

Rubens Spin-Neto er ny vicepræsident for European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology
Lektor Rubens Spin-Neto, Sektion for Oral Radiologi, blev på den europæiske kongres for European Academy of DentoMaxilloFacial Radiologi (EADMFR) valgt som vicepræsident i perioden 2018-2020. Når perioden som vicepræsident udløber, fortsætter Rubens Spin-Neto som præsident for EADMFR i perioden 2020-2022. Tillykke med det ærefulde hverv.

Flotte priser til forskere fra Orofacial Smerte og Kæbefunktion
Ved International Association for Dental Research-konferencen (IADR) i London modtog ph.d.-studerende Pankaj Taneja ‘Neuroscience Group Young Investigator Award’ for sin posterpræsentation med titlen “The methodology to assess tactile pleasant sensation: A systematic review”. Ved samme konference vandt postdoc Simple Futarmal Kothari også samme pris i postdoc-kategorien. Simple Futarmal Kothari blev belønnet for sin posterpræsentation: “Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Perceptual Distortion”. Ph.d.-studerende Fernando Exposto har modtaget ‘Philip A. Spiegel IASP Congress Trainee Scholarship’, som bl.a. giver adgang til World Congress on Pain i Boston i september, der afholdes af International Association for the Study of Pain (IASP). Stort tillykke til alle tre prismodtagere.

Skulderklap og priser til Sektion for Ortodonti
Videreuddannelsesstuderende ved Sektion for Ortodonti, Cristina Rocha Exposto, vandt også en pris ved sommerens IADR. Hendes masterprojekt ”Idiopathic condylar resorptions: Longitudinal 3-Dimensional evaluation of the mandibular condyle” blev udtaget til to konkurrencer og vandt den ene; ’Craniofacial Biology Junior Research Award’.
Ph.d.-studerende Susanna Botticelli deltog i 2nd NorDoc PhD Summit i Finland og vandt prisen for den bedste mundtlige forskningspræsentation baseret på forskningsabstractet: "Posteriorly wide clefts benefit of delayed hard palate closure: An orthodontic perspective – A subgroup analysis within an RCT of primary surgery in unilateral cleft lip and palate patients”. Tillykke til Cristina, Susanna og sektionen.

Rodrigo López i Nordjyske Stiftstidende med sin forskning
Professor Rodrigo López, Sektion for Parodontologi, var i Nordjyske Stiftstidende med sin forskning om parodontitis og diabetes mellitus type 2 i begyndelsen af august. Artiklerne omhandlede både selve forskningsresultaterne og diskussionen om, hvorvidt parodontitis kan forværre sygdomme andre steder i kroppen. Det er glædeligt, at vores forskning og viden når ud i samfundet. Læs artiklen her ’Diabetikere får lettere paradentose’ og ’Forskere stærkt uenige: Er paradentose en superskurk?

Bente Nyvad debatterede i Altinget og blev interviewet til P4
Professor Bente Nyvad, Sektion for Tandsygdomslære, havde i midten af august et debatindlæg i Altinget.dk under overskriften: ’Professor: Tandreform skal bygge på faglighed og forebyggelse’. Debatindlægget kom som følge af sundhedsministeriets særlov for voksentandplejen, der blev vedtaget, da det viste sig umuligt for Danske Regioner og Tandlægeforeningen at opnå enighed om en ny overenskomst for tandplejen. Bente Nyvad var i sidste måned også i P4 for at tale om udviklingen i tandplejen de seneste 100 år. Det var i anledning af 100-årsdagen for tandplejen i Randers Kommune. Jeg vedhæfter en mp3 med interviewet, så I alle sammen kan høre det.

Zendiums forskerpris til klinisk professor Sven Erik Nørholt
I går modtog klinisk professor, specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Sven Erik Nørholt her fra IOOS Zendiums forskerpris på 50.000 kroner. Stort tillykke med prisen og hæderen for forskning i blandt andet kæbekirurgi og sygdomme i kæbeknoglerne.

40 års jubilæer på instituttet

Et stort tillykke med 40-års jubilæet d. 1. september 2018 og tak for den beundringsværdige indsats til afdelingstandlæge på tandlægeuddannelsen Jørn Lund Jepsen. Ligeledes et stort tillykke og tak for den imponerende indsats til professor Ann Wenzel, Sektion for Radiologi, der mandag d. 1. oktober 2018 har udøvet sit videnskabelige virke i 40 år hos os, nationalt og international.

Tak for en hyggelig fødselsdagsfest
Sidst, men ikke mindst – tak for det store fremmøde og for en virkelig hyggelig fejring af vores IOOS 2-års fødselsdag fredag d. 21. september med efterfølgende fejring af Aarhus Universitets 90-års fødselsdag i Universitetsparken, hvor Lise Hove, psykolog og underviser på tandplejeruddannelsen, blev interviewet om festlighederne: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/21-09-2018/1930/ostjylland-indefra-til-danmarks-storste-fredagsbar?autoplay=1#player.

God weekend eller efterårsferie,
Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Arrangement, Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Bevillinger og priser, Sundhed og sygdom