Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 3 fra Institutlederen

Kære alle,   Her får I seneste nyhedsbrev fra min hånd.   Vi holder det første gå-hjem-møde onsdag d. 2. november kl. 16.-16.30 i Auditorium 1 På mødet fortæller jeg først om det seneste nye vedrørende fusionen, herunder præsentation af proces- og tidsplanen, og bagefter omhandler ’dagens emne’ vores efter- og videreuddannelses(EVU)-aktiviteter ved Paolo Cattaneo og Helle Hornhaver. Jeg håber at se mange af jer!

31.10.2016 | Siri Beier Jensen

FUSION

Tidsplan for opgaver i fusionsprocessen
I interim-ledelsen arbejder vi lige nu på at definere de store opgaver, der ligger i fusionsprocessen og på at udarbejde en proces- og tidsplan for opgaverne. Proces- og tidsplanen vil blive drøftet af ledelseslaget og det fælles LSU, og herefter bliver den meldt ud til alle medarbejdere.

Fælles lokalt samarbejdsudvalg, LSU
At få etableret et fælles LSU på IOOS er et vigtigt skridt i processen med at få én samlet organisation. Og fra senere i dag d. 31. oktober har vi ikke længere to separate samarbejdsudvalg, men ét fælles.

Arbejdet med hjemmesiden er i gang
Vi er i gang med at oprette en ny hjemmeside til instituttet – både en ekstern hjemmeside til ’omverdenen’ og interne medarbejdersider til vores daglige brug. Der nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Health Kommunikation står for processen med at redigere og sammenlægge sider og indhold. I arbejdsgruppen sidder webredaktør Mette Provstgaard og sekretariatslederne Kirsten Sender og Mariann Bøje. Det er planen, at de interne medarbejdersider er klar i slutningen af november, og den eksterne hjemmeside ved årets udgang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNT PÅ INSTITUTTET

Rektor på besøg
Mandag d. 10. oktober havde IOOS besøg af AU-rektor Brian Bech Nielsen, der er i gang med en større rundtur til alle universitetets institutter. Det var et godt og informativt møde, hvor rektor orienterede om de udfordringer, som universitetet og fakultetet står overfor – bl.a. at der skal være et øget fokus på ansøgning om eksterne forskningsmidler og overhead, så institutternes driftsomkostninger ved forskningsprojekter også bliver dækket, og at der ikke forventes en ny fyringsrunde, skønt universitetets økonomi er under pres. Rektor påpegede også universitetets succeser, fx at der i år var rekordstor ansøgning til AU, og at forskningen trækker mange eksterne midler pr. VIP.
Under diskussionen blev udfordringerne med de underfinansierede uddannelser på IOOS som følge af den nødvendige og omkostningsfulde klinikdrift bragt op. Læs et kort referat fra mødet her.

Sponsoreret plast til SIM-klinikken
Klinikassistent Vibeke Nørskov Krause-Kjær har sørget for, at vi har fået et rigtig godt tilbud. Vibeke har forhandlet sponsoreret plast til arbejdskurser på SIM-klinikken. Det betyder, at der nu er masser af plast at gå i krig med, og at instituttet har sparet ca. 70.000 kr. Godt gået!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDDANNELSE, UNDERVISNING & FORSKNING

Første IOOS medarbejdergruppe på fælles efteruddannelse
Vores klinikassistenters arbejde har ændret sig en del de sidste år – bl.a. med indførelse af dyadelæringen. Tidligere havde klinikassistenterne en mere assisterende funktion. I dag kan en vigtig del af jobfunktionen eksempelvis være at vejlede og give feedback til studerende og elever om fx hygiejne, ergonomi mv. Derfor deltager IOOS klinikassistenter i øjeblikket i efteruddannelsesmodulet ”Undervisningsklinikassistent”, så alle er godt rustet til at støtte læringsprocessen for de studerende og eleverne i hverdagen på klinikken på tværs af alle vores tandfaglige uddannelser. Første hold har netop gennemført det otte dage lange modul. Andet hold begynder nu i uge 43 og sidste hold i januar 2017, hvor vi glæder os til at høre om de indsamlede erfaringer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYT OM NAVNE

Marie Cornelis modtager 2 mio. kr. fra AUFF
Stort tillykke til lektor og sektionsleder Marie Cornelis, Sektion for Ortodonti, der har fået universitetets forskningsfonds (AUFF) starting grant for lektorer. Marie Cornelis modtager 2 mio. kr. Pengene skal bruges til forskningsprojektet “Stability after orthodontic treatment: how to maintain treatment results in the long term?”.

Bente Nyvad inviteret til Chile som keynote speaker
I slutningen af september var professor og sektionsleder Bente Nyvad, Sektion for Tandsygdomslære, inviteret som keynote speaker og ordstyrer til en kongres i Santiago de Chile for 400 forskere og tandlæger. Kongressen var arrangeret af Los Andes-universitetet og omhandlede alle aspekter af forebyggende tandpleje herunder principper for minimal behandling af caries. Under sit ophold i Chile besøgte Bente Nyvad også klinikker i fattige distrikter, hvor ’nursing bottle caries’ og manglende tandbørstning er et stort problem. Der kom også et nyhedsindslag til chilensk tv ud af besøget. Se det her.

Bedste hilsener
Siri

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Odontologi, IOOS, Navnenyt, Forskning, Videnskabelig medarbejder, IOOS, Administrativt