Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 30 fra Institutlederen

Kære alle - Regn og rusk, efterårsferie, kartoffelferie, roeferie, eller tilbage på arbejde efter weekenden. Uanset hvad, så er her begivenhedsrig indendørs læsning om IOOS, Health, Aarhus Universitet.

21.10.2019 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Speed-dating med kaffe på kanden
Vi prøver noget anderledes og opfordrer alle IOOS’ medarbejdere til at invitere hinanden på en kort kaffe-aftale – invitationen skal vel at mærke gå til en kollega, man endnu ikke kender så godt. Formålet er dels at lære hinanden bedre at kende på tværs i huset med vores forskellige arbejdsopgaver (….og de opgaver som viser sig at være beslægtede) og dels at have fokus på tillid, som er en af de fælles værdier; respekt, tillid og anerkendelse, som vi har besluttet er det grundlag, som vi samarbejder ud fra på IOOS. Initiativet er sat i søen af vores lokale samarbejdsudvalg (LSU), og jeg håber, I vil tage godt imod det og benytte jer af chancen for at lære hinanden bedre at kende. I får en invitation i indbakken, som fortæller mere om formål og praktik, og her kan I også se, hvem I første gang skal mødes med. Herefter står det frit for med hvem og hvor mange speed-dates, I tør kaste jer ud i.

Valg til universitetets bestyrelse og Akademisk Råd
I november afholdes der valg på Aarhus Universitet – dels til universitetets øverste myndighed, bestyrelsen, og til fakulteternes Akademiske Råd. Overvej, om I kunne have lyst til at stille op som kandidat (eller genopstille). Det er stærkt at have kandidater fra vores fagområder repræsenteret i de organer, som tegner retningen for universitetet og for det akademiske arbejde. Kandidater skal senest melde deres kandidatur d. 25. oktober. Læs mere om organer, valg og opstilling på universitetets hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/

Navngivning af undervisningslokaler: We got a winner….faktisk to
Tak for alle de gennemtænkte, praktiske, enkle, komplekse, finurlige og sjove forslag til navngivning af vores undervisningslokaler - vi har fundet to meget forskellige vindere - og kombineret forslagene.

Institutsekretær Christina Rasmussen, som har ansvaret for vores hovedreception, tog i sit navngivningsforslag udgangspunkt i sine mange års erfaring med receptions- og informationsarbejde og vægter i sin begrundelse at navngivningen skal være simpel og brande IOOS professionelt på Aarhus Universitet (AU)….og at det er vigtigt at lokalenavnene ikke bidrager til forvirring, når medarbejdere på AU skal booke undervisningslokalerne og finde vej.

Tandlægestuderende Emely Marie Schiller tog i sit navngivningsforslag udgangspunkt i den græske mytologi og begrunder sit forslag gennem læringen af de faglige og præcise anatomiske begreber i sit tandlægestudium, som Emely forklarer danner et fundament, som der kan bygges mere viden på. Emely uddyber sin begrundelse med: ”IOOS [har] som sådan ikke så meget med græsk mytologi eller guder at gøre, men det er da altid dejligt at have en der vogter over instituttet” og ”Nogle af de forslag til navne er guder inden for lægekunsten, mens der også er nogle inden for de etiske principper der er særlig vigtige at arbejde ud fra som kommende tandlæger ‐ barmhjertighed, medlidenhed, medfølelse, renlighed, retfærdighed”.

Christinas og Emelys kombinerede vinderforslag er:

IOOS 1 - Apollonia (skytshelgeninde for de personer, som lider af tandsmerter, og symbol for tandlægekunsten)
IOOS 2 - Hygieia (gudinden for sundhed og renlighed)
IOOS 3 - Æskulap (guden for lægekunsten)
IOOS 4 - Epione (gudinden for smertelindring)
IOOS 5 - Laso (gudinden for kure og lægemidler)
IOOS A - Panacea (gudinden for helbredelse)
IOOS B - Dike (gudinden for retfærdighed)
IOOS C - Eleos (personifikationen af barmhjertighed og medfølelse)

Tillykke til vinderne, som modtager et gavekort til frokost på Dale’s Café som tak for indsatsen.

Julefrokost fredag d. 13. december
Vores samarbejdsudvalg har drøftet formen på julefrokosten, og har besluttet at dele den op i to mindre arrangementer, så vores studerende og medarbejdere holder julefrokost på to forskellige dage. De studerende holder således julefrokost fredag d. 6. december, mens alle medarbejdere holder julefrokost fredag d. 13. december, som tidligere skrevet rundt på mail. I får flere praktiske informationer, når vi nærmer os, men sæt allerede nu gerne et stort kryds i kalenderen!

Fælles indkøb af mælk på IOOS stopper
Instituttet har en forholdsvis stor årlig udgift til anskaffelse af mælk til fælles brug. På baggrund heraf har institutledelsen besluttet, at det fremadrettet vil være op til medarbejdere selv at anskaffe mælk og afholde udgifterne hertil. Tiltaget er afstemt med instituttets indkøbsfunktion.

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING

Status på nye IOOS-studieordninger: Workshop om tandlægeuddannelsen

Delprojektgruppen for Odontologi holdt en god og produktiv workshop med Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) fredag d. 11. oktober med spændende tanker og drøftelser af en ny struktur og studieordning for tandlægeuddannelsen – tak for stort engagement fra alle deltagere!

Sommerskolen 2019: Færre kurser - med flere kursister
D. 11.-13. august afholdt IOOS igen sommerskole, og i år deltog 116 kursister: 56 tandplejere, 37 tandklinikassistenter, 8 tandlæger og 15 medarbejdere fra IOOS. Det var en stigning i deltagerantallet på 16% sammenlignet med 2018 – fordelt på færre kurser. Kurserne, både med IOOS’ egne og eksterne kursusgivere, fik fine evalueringer. Planlægningen af sommerskolen 2020 er i gang, så send gerne forslag til næste års program, både til emner og kursusgivere og gerne både kliniske kurser og foredrag. Send forslag til koordinator for IOOS Efter- og Videreuddannelse Helle Hornhaver på hornhaver@dent.au.dk.

IOOS får en ny, stjernedygtig AIAS-fellow

Ruben Pauwels er navnet på den stjerneforsker, som vi fra 1. februar 2020 får tilknyttet instituttet via et tre-årigt fellowship hos Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Ruben Pauwels forsker i oral radiologi og machine learning/artificial intelligence. Han er lektor fra Catholic University of Leuven i Belgien og har baggrund både i odontologien og ingeniørvidenskaben. Under sit fellowship skal han arbejde med forskningsprojektet ’“DEEP-CBCT” - Next-Generation Dental Cone-beam Computed Tomography: Artefact Reduction and Bone Quality Assessment through Deep Learning'. Ruben Pauwels og AIAS-fellowship er på mange måder et scoop for instituttet. Læs mere om Ruben Pauwels på AIAS’ hjemmeside: https://aias.au.dk/aias-fellows/ruben-pauwels/


Redskaber til at skrive bedre fondsansøgninger

Dr. Caroline Ang fra University of Bath gæster Health torsdag d. 7. november. Hun underviser i kunsten at skrive gode og effektive fondsansøgninger og har stor praktisk erfaring fra bl.a. EU-ansøgninger. Caroline Ang medbringer konkrete redskaber og bud på, hvordan man kan identificere sit forskningsprojekts impact, hvordan man forbedrer formidlingsafsnittet, og hvordan man lægger en strategi for at søge fondsmidler. Oplægget er gratis og for fakultetets forskere, forskningsledere og andre, der beskæftiger sig med fondsansøgninger. Se mere her: http://health.medarbejdere.au.dk/en/#news-16327

Ulovlig deling af studiebøger
Blot en reminder om at hjælpe vores studerende til ikke at bryde ophavsretsloven. En survey udarbejdet af Epinion i juni 2019 viser, at kopiering og ulovlig deling af digitale studiebøger er udbredt på universiteterne, hvor mere end 50% af de studerende, der bruger digitale studiebøger, anskaffer dem på ulovlig vis. Vi kender ikke omfanget hos os, men vi ved, at studerende ofte er uvidende om reglerne for ophavsret og derfor handler i god tro. Vi kan være med til at fortælle vores studerende, at deling og kopiering er ulovligt og alvorligt. Cheftutorerne er også orienteret.

IOOS-forskning i medierne

  • I DR-programmet ’Kontant – snydt af skønne løfter’, som blev sendt d. 25. september, satte DR fokus på, hvordan bloggere og såkaldte influencers kan påvirke forbrugerne til at købe produkter, der enten ikke virker eller kan være direkte sundhedsskadelige. Ét af produkterne var tandblegeproduktet ’SmileBright’, der viste sig at indeholde 75 gange så meget brintoverilte som tilladt og derfor har givet skader på tænder og tandkød hos mange. Helle Hornhaver medvirkede i udsendelsen som ekspert, og dagen efter medvirkede Helle også i  Radio 24syv Morgen .
  • I begyndelsen af september blev professor Peter Svensson, Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, interviewet i den britiske avis The Times:  ’Teeth grinding – what really happens when you sleep’. Artiklen handler om tænderskæren. Den er humoristisk skrevet, men går seriøst til værks og konsulterer også flere andre eksperter – bl.a. professor Frank Lobbezoo fra ACTA (Academic Center for Dentistry Amsterdam), som er en af vores Honorary Skou-professorer. Artiklen er desværre kun for abonnenter, men jeg kan afsløre, at Peter omtales som ”statesman of bruxism” - det er alligevel lidt af en titel - og så i en hævdvunden institution som The Times.

NYT OM NAVNE

Bahram Ranjkesh i nyt forskningssamarbejde med NIOM
Videnskabelig assistent Bahram Ranjkesh fra Sektion for Protetik har modtaget et fornemt legat fra Nordic Institute of Dental Materials (NIOM). Bahram Ranjkesh er inviteret som gæsteforsker i en 3-måneders periode i foråret 2020 og skal deltage i et forskningsprojekt om CAD/CAM (Computer-Aided Design and Manufacturing)-teknologi, 3D-printere og dentale plastmaterialer. Foranlediget af Bahrams og Sektion for Protetiks samarbejde med NIOM, så får IOOS den 23. oktober besøg af en delegation fra NIOM, der skal se vores 3D-faciliteter i Central-laboratoriet og drøfte det kommende forskningssamarbejde. Stort tillykke til Bahram med legatet og med etableringen af et vigtigt forskningssamarbejde med NIOM.

Bevilling fra Fonden for Entreprenørskab til Dorte Lindelof
Underviser og IOOS/Health ambassadør for undervisning Dorte Lindelof har modtaget en bevilling fra Fonden for Entreprenørskab på 62.450,- til projektet: ”Stilladsering af undervisere i et foranderligt pædagogisk-didaktisk landskab - udvikling af strukturelle og praksisnære indsatser, der understøtter underviseres udvikling af undervisningsforløb, der faciliterer studerendes aktive, selvstændige og kreative arbejde med det faglige stofområde". Projektet er et følgestudie, der i et longitudinelt perspektiv skal undersøge betydningen af kompetenceudviklingsforløbene for IOOS undervisere om entreprenørskab i undervisningen. Bevillingen er en flot anerkendelse af spændende pædagogisk-didaktisk forskning - tillykke.

IOOS-samarbejde med universitetet i São Paolo giver topresultater
I juli besøgte lektor Rubens Spin-Neto og ph.d.-studerende Olesya Svystun fra Sektion for Radiologi universitetet i São Paolo (USP) i Brasilien som en del af Olesyas ph.d.-studium, der bl.a. omfatter et fælles forskningsprojekt med det brasilianske universitet. Professor Claudio Costa præsenterede de fælles forskningsresultater på den brasilianske afdeling af International Association for Dental Research-kongressen (IADR), som er den største kongres i Sydamerika. Forskningsprojektet blev her tildelt en førsteplads inden for områderne patologi, stomatologi og oral radiologi. Tillykke med et vellykket samarbejde på tværs af verdensdele.

Stor bevilling til innovativ forskning: Påvirker parodontitis lugte- og smagssansen?

Folk med parodontitis har ofte dårlig ånde, men de er ikke selv i stand til at lugte det. Lektor Gustavo Nascimento, Sektion for Parodontologi, står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, om evnen til at lugte og smage bliver påvirket af betændelsestilstande i mundhulen. Projektet, der løber over tre år, har fået tre millioner kr. i støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Læs mere om projektet her http://dent.medarbejdere.au.dk/#news-16292. Imponerende anerkendelse af spændende ny forskning.

Gustavo Nascimento modtager Bagger-Sørensen-pris
Lektor Gustavo Nascimento, Sektion for Parodontologi, modtog i september Bagger-Sørensen Fondens ’Ung Forskerpris’ på 75.000 kr. som anerkendelse for sin originale og særdeles produktive forskning i mekanismerne bag sygdommen parodontitis. Selvom parodontitis er blevet forbundet med flere livsstilssygdomme, er der ikke vist en årsagssammenhæng mellem inflammatorisk sygdom i mundhulen og systemiske sygdomme. Nuværende viden stammer fra tværsnitsundersøgelser, der ikke tager højde for vigtige metodologiske forskningsaspekter. Det er bl.a. indenfor stringent statistisk og epidemiologisk forskningsmetodik, at Gustavo har stor og anerkendt ekspertise. Endnu engang tillykke med den fornemme pris. Læs flere detaljer om Gustavos forskning her: http://dent.medarbejdere.au.dk/#news-16106.

Centrale poster til Lise-Lotte Kirkevang i international endodontiforening
I september var European Society of Endodontology samlet til deres 19. kongres i Wien. Her blev lektor Lise-Lotte Kirkevang, Sektion for Oral Radiologi, udnævnt både til bestyrelsesmedlem og til leder af Benefits of Endodontics Committee – en komité, hvor Lise-Lotte Kirkevang skal arbejde med at indsamle viden og beskrive behovet for og effekten af endodontisk behandling i relation til patienten, tandlægen og samfundet. Tillykke med de nye udfordringer – det bliver spændende at følge med i dette vigtige arbejde.

Bedste hilsener Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Forskning, Sundhed og sygdom, Teknisk/administrativ medarbejder, Navnenyt