Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 31 fra Institutlederen

Kære alle, året rinder på hæld - det har været begivenhedsrigt og strakt sig over både glæde og sorg. Jeg vil gerne sige en stor tak til hver og én af jer for arbejdsindsatsen og ønske jer en god jul og et lykkebringende nytår.

23.12.2019 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Professor Flemming Isidor er død
Den forgangne uge begyndte meget trist med meddelelsen om professor Flemming Isidors død. Det var uventet og kom som et chok for os alle. Flemming var en respekteret og anerkendt forsker, underviser og kliniker her på instituttet og blandt fagfæller i hele verden. Han var et ordentligt, beskedent og lattermildt menneske, og han efterlader et stor fagligt tomrum. Flemming vil blive savnet. Vores/mine varmeste tanker går til Flemmings nærmeste. Jeg har skrevet et mindeord, som er sendt ud til pressen og ligger på vores hjemmeside dent.medarbejdere.au.dk

Vi har indviet den nye simulationsklinik
Klinikken har allerede været i brug et stykke tid, men torsdag d. 28 november indviede vi helt officielt den nye simulationsklinik på 2. sal. Vi havde inviteret prodekaner og institutledere, erhvervssamarbejdspartnere og repræsentanter for de faglige organisationer, den kommunale tandpleje i Aarhus og omegn og Tandlægeskolen og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere på Københavns Universitet samt studerende fra vores studienævn og institutfora. Og selvfølgelig alle medarbejdere på IOOS. Dekan Lars Bo Nielsen og jeg holdt tale, og herefter fandt selve snoreklipningen sted. I dagens anledning var ’snoren’ en rød pocheudpakningstråd bundet om to tænder i fantomdukkens mund, og fra underviserpladsen klippede Lars Bo Nielsen tråden over med en kirurgisk saks, mens det hele blev transmitteret til alle skærmene ved hver simulationsenhed. Bagefter blev alle gæsterne bedt om at tage plads om fantomdukkerne og to og to pudse ’plak’ af fortænderne. Det hele skete under kyndig instruktion af lektor Sebastian Schlafer og med hjælpsom vejledning af vores faglige personale. Til sidst var der pølser og Cocio fra pølsevognen foran instituttet. Kim Sørensen tog billeder af hele arrangementet, og billederne ligger på vores fællesdrev her: O:\HE_IOOS-Common\Billeder sim klinik indviels Simulationsklinikken har været undervejs i to år, og en helt særlig tak skal lyde til vores tidligere klinikleder Ole Hovgaard og vores nuværende klinikleder Birgitte Lüttge, lektor Sebastian Schlafer, faglærer Anette Smed Svanholm, og vores teknikere Finn Kammersgaard og Lars Gregersen. I har både formået at tænke stort og helt ned i detaljen. I har været entusiastiske og praktiske. I har planlagt, researchet, vurderet og kvalificeret. Tusind tak for jeres store arbejde og engagement. Men den allerstørste tak skal lyde til alle jer medarbejdere på IOOS. I har holdt humøret og fanen højt, bidraget med viden, erfaring og gode idéer, og trods larm, byggerod, flytninger og mange forandringer har I fået hverdagen på instituttet til at fungere upåklageligt. Tusind tak. Åbningen af simulationsklinikken er også blevet bemærket uden for instituttet:

• TV2 Østjylland var forbi og sendte et indslag om aftenen: www.tv2ostjylland.dk/aarhus/fantomdukker-skal-gore-fremtidens-tandlaeger-dygtigere
• P4 Østjylland sendte live fra klinikken om eftermiddagen (hør indslaget 41 minutter og 15 sekunder inde i udsendelsen): www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-eftermiddag/p4-eftermiddag-2019-11-28-15-03-2
• Aarhus Stiftstidende skrev denne artikel: stiften.dk/artikel/sig-aaaaah-dukker-l%C3%A6gger-gab-til-tandl%C3%A6gestuderendes-%C3%B8velser
• Universitetsavisen Omnibus skrev en artikel: omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/en-satsning-der-er-alt-andet-end-tandloes/
• Flere af vores fagmedier har artikler på vej
• Og på vores egen og fakultetets hjemmeside ligger denne artikel: dent.medarbejdere.au.dk

Videndelingsmøde om The Aarhus Model of Dental Education
Vores seneste videndelingsmøde var en status på arbejdet med nye studieordninger på vores uddannelser. Arbejdet foregår i mindre delprojektgrupper og samles og koordineres i den tværgående koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen sparrer med delprojektgrupperne og sørger også for, at der opstår den ønskede faglige synergi og eventuel fælles undervisning mellem alle vores uddannelse. Det, vi med en fælles betegnelse nu kalder The Aarhus Model of Dental Education. Studieleder, uddannelsesleder og klinikleder præsenterede status på hvert delprojekt:

• Klinisk undervisning: Arbejder lige nu på optimal udnyttelse af IOOS-units (herunder simulationsklinikkerne), fælles visitation og behandlingsplanlægning for patienter til alle IOOS-uddannelser samt sammenhæng og koordinering i patientforløb. Det betyder bl.a. én fælles indgang for patienterne og uddannelserne imellem, når det gælder patientrekruttering.
• Klinisk tandtekniker: Ansøger om at gøre klinisk tandteknikeruddannelsen til en professionsbachelor (3,5 år) i stedet for en erhvervsakademiuddannelse. Det kræver en større udvikling og omlægning af uddannelsen, og målet er, at ansøgningen bliver godkendt i efteråret 2020, og at uddannelsen er i gang fra 2021.
• Odontologi: Er i gang med analysefasen og arbejder med studiets struktur. Det vil både sige kompetenceprofilen og selve studieordningerne. Delprojektgruppen har udarbejdet et første udkast til uddannelsens struktur.
• Tandplejer: Er også i gang med uddannelsens struktur. Delprojektgruppen arbejder med begrebet ’Aarhus-familien’, som dækker over cases/patienternes kompleksitet, som øges i takt med studiets progression. De studerende begynder med voksne patienter, så børn, så ældre/voksne med komplekse tilstande og endelig patienter med særlige behov.

Se flere detaljer på hjemmesiden, hvor præsentationen fra videndelingsmødet ligger

Ny overfaldsalarm i receptionen
Vi har oprustet instituttets beredskab, og det betyder bl.a., at vi nu har en overfaldsalarm hos Christina Rasmussen i receptionen. Overfaldsalarmen skal aktiveres ved kritiske situationer, og aktiveringen tilkalder universitetets G4S-vagter, som rykker ud til receptionen ved hovedindgangen. Er der brug for at aktivere overfaldsalarmen, skal I:

• Kontakte Christina i receptionen (tlf: 87 16 40 00 eller 87 16 81 59), som aktiverer alarmen.
• Sende en person til hovedindgangen, som guider vagterne videre til den kritiske situation.
• Er det uden for receptionens åbningstid, skal I selv aktivere alarmen i receptionen. Alarmen står på skrivebordet.

Der er tale om en ny ordning, og vi skal derfor finde ud af, hvordan alle medarbejdergrupper har bedst gavn af overfaldsalarmen. Input, problemer og løsningsforslag sendes til David Kraft dck@dent.au.dk eller Christina Rasmussen cr@dent.au.dk. Vores lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) arbejder på en beskrivelse, som kommer til at ligge på hjemmesiden.

I øvrigt og apropos beredskab, tak til alle der deltog i evakueringsøvelsen d. 27. november. Øvelsen forløb som planlagt og hurtigt med bygninger tømt inden for 5 minutter. Vores årlige evakueringsøvelse planlægges og afholdes af arbejdsmiljøorganisationen og bygningsservice, og den er varslet grundet patientbehandling og fokus på indlæring af korrekt adfærd.

Der blæser nye vinde i kantinen
Vores kantine har fået ny køkkenchef, Julian, og det betyder, at vi kommer til at opleve nogle forandringer og forbedringer. Kantinen har tidligere haft stort fokus på økologi og bæredygtighed. Det vil der stadig være, men i lidt mindre grad, så ressourcerne i stedet bruges på at lytte til kundernes ønsker og på at lave mad af god kvalitet til rimelige penge. Vi er mange som har vores daglige gang i huset – medarbejdere, studerende og patienter – så der er grundlag for at have en god og velbesøgt kantine og måske endda en café. I køkkenet bliver der i øvrigt nu også lavet mad til Dale’s Café.

IOOS lokale samarbejdsudvalg (LSU) har vedtaget lokalt kriterium for årlige lønforhandlinger 2020
LSU har på møde den 2. december 2019 vedtaget følgende lokale kriterium på IOOS for de årlige lønforhandlinger 2020: ”Prioritering af medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats, som bidrager til sikring af instituttets drift og udvikling.”

UDDANNELSE, UNDERVISNING OG FORSKNING
3M har doneret plast til et års forbrug
For nogle år siden fik vi sponsoreret plast fra 3M til brug i klinikkerne. Vi har i år fået en tidlig julegave, for det er igen lykkedes takket være klinikassistent Vibeke Krause og klinisk lærer Jette Nedergaard. Vi har fået plast af typen ’Filtek Supreme XTE’ fra 3M for 28.414 kr. svarende til et års forbrug. Plasten kan bruges i simulationsklinikken og fællesklinikken. Universitetets jurister har bistået processen og sørget for, at alle armslængdeprincipper er overholdt. Alt i alt har de to ildsjæle skaffet plast for mere end 100.000 kr. til instituttet over årene. Godt gået.

Aarhus Universitet udskifter Blackboard med Brightspace
Fra efteråret 2021 får vi nyt Learning Management System (LMS) på universitetet. Blackboard har været i lovpligtigt udbud, og valget er faldet på det nye system, Brightspace. De to systemer kan tale sammen og integreres, så eksisterende kursusindhold kan overflyttes, når den tid kommer. Derfor skal I fortsætte med Blackboard som hidtil og med uforandret styrke – også med de udviklingsindsatser og EDU-IT-investeringer, der er i gang. Der er stadig to år til vi skifter platform.
Vi får et panel af superbrugere, som står klar til at hjælpe i overgangsfasen. Det samme gør Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), og der bliver mulighed for praktisk støtte og hjælp undervejs. Og bemærk, at vi går mod lysere tider – fra BLACKboard til BRIGHTspace….. Læs mere her om Brightspace.

Healths uddannelsesdag 13. december
Årets uddannelsesdag på Health handlede om, hvordan big data, algoritmer og kunstig intelligens giver nye muligheder for behandling og diagnostik, og hvordan vi giver vores studerende teknologiforståelse og digitale kompetencer, så de kan navigere i og udvikle sundhedsvæsenet, når de selv bliver en del af det som dimittender. To professorer hhv. fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Københavns Universitet fortalte om den fagre nye verden. På uddannelsesdagen berettede fakultetets seks studieledere også om arbejdet med at lave de nye studieordninger, og dagen sluttede med et oplæg om, hvad den skæve kønsfordeling på Health-uddannelserne betyder for studiemiljøet og for arbejdsmarkedet.

Bruger I GraphPad Prism til at skabe videnskabelige grafer?
Så er der godt nyt. Health har tegnet en licensaftale på GraphPad Prism-softwaren, der betyder, at vi kan få programmet langt billigere end tidligere. Licensen skal altså ikke længere købes direkte hos firmaet, men gennem Health ITs webshop og koster derved 375 kr. om året pr. bruger. Læs mere om GraphPad Prism og køb adgang via Health ITs Webshop 

NYT OM NAVNE
Årets undervisere på IOOS er kåret
De studerende har endnu engang peget på tre undervisere, som de gerne vil fejre som gode undervisere. Valget er faldet på to gengangere fra sidste år, nemlig Dorte Snog Nielsen fra tandplejeruddannelsen og Chris Ejlerskov fra den kliniske tandteknikeruddannelse. På tandlægeuddannelsen har man i år valgt Jørn Lund Jepsen fra fællesklinikken og protetik. Ud over æren får de tre undervisere hver en pengepræmie fra fakultetet. Stort tillykke til jer alle tre!

Sebastian Schlafer får bevilling fra Innovationsfonden og Novozymes
Under projekttitlen ”Enzymes for oral health” har lektor Sebastian Schlafer, Sektion for Tandsygdomslære, i samarbejde med Rikke Meyer fra iNANO, fået midler fra Innovationsfonden og Novozymes A/S. Projektet har et samlet volumen på knap 7 mio. kr. og skal bl.a. brugs til at ansætte en erhvervs-ph.d. på instituttet og en post.doc på iNANO.

Pædodonti har bidraget betragteligt til tidskriftet Pathogens
Professor Dorte Haubek og ph.d.-studerende Anne Birkeholm Jensen, begge fra Sektion for Pædodonti, spiller en stor rolle i tidskriftet Pathogens særudgave om ’Aggregatibacter Actinomycetemcomitans —Gram-Negative Bacterial Pathogen’. Anne Birkeholm Jensen er bl.a. medforfatter på tre publikationer, og Dorte Haubek er ligeledes medforfatter på tre publikationer – i alt fem publikationer. Desuden er Annes ’original paper’ udvalgt til forsiden af tidskriftets særudgave. Særudgaven udkom 1. december og kan læses her.

IOOS-forsker markerer sig internationalt på børnegigtområdet
Lektor Peter Bangsgaard Stoustrup, Sektion for Ortodonti, er inviteret som keynote speaker ved et symposium på Harvard University i det kommende forår. Invitationen er kommet i stand som led i forskningssamarbejdet på børnegigtområdet med Harvard Medical School og Boston Children’s Hospital (BCH). Samarbejdet med de amerikanske kolleger blev indledt i 2018 og omfatter indtil nu fem fælles publikationer, fælles forskningsprojekter, møder og workshops. Forskningssamarbejdet med Harvard er støttet af dekanen med bevilling af strategiske midler til videreudvikling og fortsat videndeling mellem parterne.

Olesya Svystun bringer en førsteplads hjem fra kongres i USA
På Sektion for Oral Radiologi vandt ph.d.-studerende Olesya Svystun forskerprisen (førstepladsen) ved årets kongres i The International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR) i Philadelphia. Olesya er den seneste i rækken af forskere, der tager IADMFR-priser med hjem til IOOS. Siden 2014 er alle priser gået til IOOS både i europæisk og international sammenhæng. Flot at IOOS markerer sig ude i verden – tillykke til hele sektionen.

God juleferie,
Siri

Administrativt, Sundhed og sygdom, Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Navnenyt, Uddannelse