Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 35 fra Institutlederen

Kære alle, sjældent har sommerferien været så tiltrængt, som den er i år. Corona-nedlukningen har været ekstremt krævende, mange af jer har knoklet i døgndrift for at lande undervisningen...

26.06.2020 | Siri Beier Jensen

...for alle vores uddannelser, semestre, moduler og kurser, så vores elever og studerende kunne gennemføre deres uddannelseselementer foråret 2020, og den har trukket store veksler på lederne i huset, som har stået tre måneders konstant kriseledelse igennem.

Det er blevet tydeligt, at vi er et institut med stor kompleksitet: mange uddannelser, forskningsaktiviteter og patientbehandlinger/klinikdrift.

Håndteringen af vores kerneopgaver, uddannelse og forskning, under nedlukningen har været forbilledlig, og med fare for at gentage mig selv så vil jeg sige, at jeg er dybt imponeret over og utrolig glad for den indsats, I hver især har leveret. Vi er simpelthen lykkedes med at holde instituttet kørende. Tak for det!

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen. Jeg håber, I har mulighed for at trække stikket og holde helt og aldeles fri. Jeg glæder mig til at se jer igen til august og må ærligt indrømme, at jeg krydser fingre for, at sidste halvdel af 2020 bliver mindre turbulent end første del. Men hvis ikke, så klarer vi også det – nu ved vi hvordan, og at vi kan.

 

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Vores mødereferater ligger nu på et lukket website
Vi har meget bevidst prioriteret, at alle referater fra instituttets mødefora ligger på vores interne hjemmeside, så alle på IOOS har mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der foregår på instituttet. Men det har længe generet os, at referaterne faktisk ikke kan holdes interne, da universitetets medarbejdersider er åbne og kan tilgås af alle og enhver – også når det er information, som er målrettet medarbejdere på vores institut.

Derfor har vi nu oprettet et lukket filarkiv på Microsofts SharePoint, hvor tidligere og kommende referater fra alle mødefora ligger. Kun medarbejdere på IOOS har adgang til referaterne på SharePoint. Der ligger et link til mødereferaterne på hjemmesiden under hvert mødeforum, nøjagtig dér hvor I plejer at finde referaterne. I kan derfor bruge hjemmesiden som genvej. I vil muligvis blive bedt om at logge ind på SharePoint – det er samme logininformationer, som når I logger på jeres computer.

Det er en god løsning, og det skulle være lige til, men opstår der problemer eller spørgsmål, så kontakt vores webredaktør Mette Provstgaard: mprovstgaard@dent.au.dk.

Sommerferie i dele af verden udløser karantæne – uden løn
Vær opmærksom på, at rejser I på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, stiller Aarhus Universitet krav om 14 dages karantæne efter hjemkomsten: https://health.medarbejdere.au.dk/da/#news-18054. Ligger de to ugers obligatoriske karantæne uden for ferieperioden, bliver I trukket i løn. Det gælder, med mindre helt særlige forhold taler for det modsatte, eller I på forhånd har aftalt med nærmeste leder, at I arbejder hjemmefra i karantæneperioden.

Bliver I smittet med covid-19 på rejsen, mister I desuden retten til løn under sygdom.

Hold godt øje med Udenrigsministeriets retningslinjer og læs mere om reglerne på AU’s corona-hjemmeside og på fakultetets hjemmeside, eller kontakt HR-partner Annett Bülow Aagaard på aba@au.dk, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer.

FORSKNING, UDDANNELSE & UNDERVISNING

Corona-udskudt dimission på IOOS
Desværre betyder corona-situationen at vi ikke kan sige farvel og tillykke til årets dimittender ved en stor festlighed. Vi havde håbet, at vi kunne være i mindre grupper i Aulaen til august, men den er endnu ikke åben for bookinger. Vi har derfor i samråd med de studerende i studienævnene besluttet at udskyde den fysiske fejring på ubestemt tid, og tage planlægningen op igen, når det lysner ift. corona-restriktionerne.

Vores dekan, Lars Bo Nielsen, har sendt en afskedshilsen til alle årets dimittender fra Health: https://vimeo.com/431428045/c756f9ea40

IOOS fyldte godt i juni-udgaven af magasinet Tandplejeren
Vi har sat et tydeligt aftryk på juni-udgaven af magasinet Tandplejeren. Vores diplomuddannelse i Oral Helse blev anbefalet af en dimittend fra 2019 i artiklen ’Vælg rigtigt i kursusjunglen’ (s. 44-45), og diplommodulet i parodontologi og underviserteamet fra Sektion for Parodontologi blev profileret i en dobbeltsidet annonce på de efterfølgende sider. Koordinator af IOOS Efter- og Videreuddannelse Helle Hornhaver har initieret profileringen af diplomuddannelsen.

En af vores nyudsprungne tandplejere fortalte i samme magasin, hvordan det har været at afslutte sin uddannelse under corona-nedlukningen. Det gjorde hun i artiklen ’I skyggen af corona’ (s. 30-31), hvor hun i øvrigt roste vores undervisere for deres håndtering af undervisning og eksamen under helt særlige vilkår. Skolechef Bo Danielsen fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Københavns Universitet og jeg udtalte os om, hvad de særlige undervisning- og eksamensvilkår har betydet for dimittender anno 2020 (s. 35), og hvordan flere og mere digitale undervisningsformer nok vinder frem i fremtidens undervisning (s. 36-37).

 

COVID-19 erfaringer og læring….om digitaliseret læring
Universitetsledelsen har igangsat en undersøgelse af undervisningen og eksamen i foråret 2020, der er rettet mod den fysiske nedlukning af universitetet som følge af COVID-19 udbruddet.

Formålet med undersøgelsen er at drage læring af erfaringerne under COVID-19 udbruddet, så vi kan styrke Aarhus Universitets tilgang til digitaliseret undervisning og eksamen ind i fremtiden.

Undersøgelsen gennemføres af Rambøll Management Consulting, der har udsendt spørgeskemaer til alle, som har undervist på Aarhus Universitet i foråret 2020. Der er også udsendt en stikprøve til 5000 studerende.

Undersøgelsen har stor betydning for, at vi kan høste læringen fra COVID-19, mens vi endnu har det present, så det er vigtigt, at så mange undervisere som muligt deltager i spørgeskemaundersøgelsen, og jeg vil derfor opfordre jer til at deltage og dele jeres tanker og erfaringer.

Hvilke ideer og projekter skal vi præsentere på Medical Innovation Day 2020?
Vi har alletiders mulighed for at præsentere nogle af vores nye forskningsprojekter, -resultater og -idéer foran et panel af investorer, virksomheder og samarbejdspartnere på Healths årlige Medical Innovation Day. Den finder i år sted i Stakladen d. 8. oktober 2020. Forskerne får hver fem min. til at præsentere deres forskning, som panelet kommenterer, vurderer og stiller spørgsmål til. Dagen er en oplagt netværksmulighed og et godt sted at trykprøve både forskningsidéer, forretningspotentialet og præsentationen af dem. Og så er det en kærkommen lejlighed til at finde samarbejdspartnere og få et forspring i konkurrencen om midler og opmærksomhed hos dem, vi gerne vil have i tale: https://health.medarbejdere.au.dk/#news-18127

Det relevante spor for os hedder ’Innovative Ideas’. Alt, hvad I skal vide om Medical Innovation Day, står på ph.d.-skolens hjemmeside. Bemærk, at ansøgningsfristen er d. 14. september 2020.

NYT OM NAVNE

25.000 kr. fra Tandlægeforeningen til Fernando Exposto
Postdoc Fernando Exposto fra Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion har fået 25.000 kr. til ph.d.-projektet ”Masticatory muscle involvement in tension-type headache patients. Experimental and clinical studies”. Fondsmidlerne kommer fra Tandlægeforeningen og skal bruges til at undersøge, hvordan smerter i tyggemusklerne påvirker spændingshovedpine. Det gør Fernando Exposto ved hjælp af en eksperimentel smertemodel og ved injektioner af nervevækstfaktor (NGF) i tyggemusklerne hos både patienter med spændingshovedpine og raske personer.

 

Sommerhilsen

Siri

Administrativt, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Bevillinger og priser, Ph.d.-studerende, Forskning