Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 39 fra Institutlederen

Kære alle medarbejdere på IOOS,

16.12.2020 | Siri Beier Jensen

 

Her er link til min julehilsen: Video-julehilsen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Husk valget – stil op som arbejdsmiljørepræsentant
En opfordring – husk at der lige nu er valg af arbejdsmiljørepræsentanter til vores lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) på IOOS, som er fordelt på fire arbejdsmiljøgrupper: klinikker, kontorarbejdspladser, forskningslaboratorier samt tandteknisk laboratorium og færdighedslaboratorier. Der er valg til alle fire grupper. Arbejdsmiljøorganisationen spiller en betydelig rolle på instituttet og er med til at sikre et godt arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk. Det gælder ikke mindst nu, hvor vigtige emner som god omgangstone og forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd er på dagsordenen.

Vi har brug for stærke og engagerede kræfter, så stil gerne op eller genopstil som arbejdsmiljørepræsentant. Valgperioden slutter den 8. januar 2020.

Bliv klogere:FORSKNING, UDDANNELSE & UNDERVISNING

Tidlig julegave: Vi må udbyde klinisk tandteknik som professionsbachelor
I sidste uge kom der virkelig gode nyheder fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen; vi har fået godkendt vores ansøgning om at gøre uddannelsen i klinisk tandteknik til en professionsbachelor. Rent teknisk har vi ansøgt om en såkaldt prækvalifikation, og da Aarhus Universitet allerede er institutionsakkrediteret, må vi oprette uddannelsen uden yderligere ansøgninger og godkendelser. Vi udbyder den nye professionsbacheloruddannelse fra efterårssemesteret 2022 som planlagt. Godkendelsen er en kæmpe milepæl i arbejdet med at revidere vores uddannelser, og det er endnu en brik, der falder på plads i The Aarhus Model of Dental Education. Med to professionsbacheloruddannelser i huset får vi endnu bedre mulighed for at skabe synergi på tværs af uddannelserne, og vi har nået et vigtigt mål med at modernisere klinisk tandteknik-uddannelsen og uddanne til fremtidens behov. Stort klap på skulderen til hele arbejdsgruppen i delprojektet, og en særlig tak til uddannelsesleder og delprojektleder Ulla Bæk Lindtoft, koordinator for IOOS Efter- og Videreuddannelse Helle Hornhaver og uddannelsesrådgiver fra HE Studier Eline Skjøttgaard Lorentzen for at have stået i spidsen for at udarbejde en så gennemarbejdet og velargumenteret ansøgning, der uden anmærkninger er godkendt alle steder i systemet - og nu endelig og definitivt også af uddannelsesministeren selv. ’

Ambassadør for undervisning’ er nedlagt på Health – men vi fortsætter de gode IOOS-takter inden for universitetspædagogik og didaktik
Da Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) blev nedlagt som selvstændig enhed og i stedet sammenlagt med de øvrige pædagogiske centre på Aarhus Universitet, forsvandt også titlen ’ambassadør for undervisning’, som Dorte Lindelof har varetaget. På IOOS har vi dog valgt at beholde selve funktionen. Vi ønsker at have undervisning på et højt universitetspædagogisk fagligt niveau, og ved at bevare undervisningsambassadør-funktionen kan vi fastholde vores strategiske fokus på at udvikle undervisningen på alle vores uddannelser. Et løft af den pædagogisk-didaktiske tilgang i undervisningen er ikke kun et strategisk indsatsområde hos os, det er det også på fakultetet og på hele Aarhus Universitet. Dorte Lindelof bestrider heldigvis fortsat posten, og vil være det koordinerende led mellem indsatser på institut- og fakultetsniveau. Dorte er vores kontakt til Aarhus Universitets pædagogiske center (CED) og deltager i Dansk Universitetspædagogisk Netværk. Dorte Lindelof varetager også undervisnings- og vejledningsopgaver på alle vores uddannelser, vil stå i spidsen for pædagogiske kompetenceudviklingsindsatser og være kollegial sparringspartner på ansøgninger om eksempelvis EDU-IT- og fondsmidler. Tag endelig fat i Dorte Lindelof og gør brug af funktionen og de kompetencer, vi har i huset.

Invester jeres viden i netværksaktiviteter
Som I allerede ved, så har fakultetet fem relativt nye interdisciplinære forskningsnetværk; Det Kardiovaskulære, Fødevarer og Ernæring, Personlig Medicin, NeuroCampus Aarhus og Inflammation. Lene Baad-Hansen er næstformand i netværket om fødevarer og ernæring, Fábio Leite sidder med i styrekomitéen i inflammationsnetværket, og flere af jer er allerede aktive medspillere i netværkene. Jeg har lige modtaget det første nyhedsbrev fra fødevarer og ernæringsnetværket, og IOOS er flot repræsenteret i omtaler af forskning og bedrifter. Det er stærkt!

Jeg har sagt det før, men jeg gentager det gerne: Invester jeres viden i netværksaktiviteter. Der er meget at hente og ikke mindst meget at bidrage med. Tiden er mere end moden til, at det orofaciale område bliver tydeligt som en integreret del af det hele menneske, og det er oplagt at bringe vores viden i spil i netværkene og få gode kontakter i mangeartede miljøer. Netværkslivet har haft trange kår i 2020, men med det nye år og corona-vaccinens forhåbentligt snarlige komme er der forventning om, at netværksaktiviteterne igen kan blomstre – fødevarer og ernæringsnetværket inviterer i hvert fald til årsmøde den 19. maj 2021.

Og jeg bringer en rettelse…
I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at Ann Wenzel og Rubens Spin-Neto havde været involveret i at få en tandlægestuderende rekrutteret til talentforløbet på Health. Det var en fejl. Det var i virkeligheden lektorerne Louise Hauge Matzen og Lars Schropp, der havde talent-spottet og rekrutteret. Beklager – og tak for indsatsen til Louise og Lars.

NYT OM NAVNE

Ann Wenzel er udnævnt til æresmedlem af Tandlægeforeningen
Professor Ann Wenzel, Sektion for Oral Radiologi, har fået den flotte og fortjente titel ’æresmedlem af Tandlægeforeningen’. Den fik Ann på Tandlægeforeningens ordinære generalforsamling i slutningen af november. Ann Wenzel anerkendes for sin imponerende forskning i oral radiologi, som hun har været primus motor i at gøre til et selvstændigt og højtrespekteret forskningsfelt – det har også været med til at gøre IOOS globalt toneangivende på området. Tandlægeforeningen skriver bl.a. i begrundelsen: ”Det stadige og konstante fokus på den orale sundhed og den store forskningsindsats for at skabe et solidt grundlag for evidensbaseret behandling, samt bidraget til tandlægefagets forskningsbaserede uddannelse findes ganske unik og prisværdig”. Stort tillykke til Ann. Det er en store ære – og også af betydning for IOOS og Aarhus Universitet.  Læs mere i nyheden på hjemmesiden.

Bevilling til nye magnetic resonance imaging (MRI)-projekter på Oral Radiologi
Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) har bevilget 57.900 DKK til nye MRI-relaterede projekter på Sektion for Oral Radiologi. Ét af projekterne er en del af João Fuglsigs ph.d.-projekt ”Sammenligning mellem MRI og røntgenbaseret billeddiagnostik af knogle”. I det studie fokuserer João Fuglsig på transitionen fra ioniserende til ikke-ioniserende billeddannelse relateret til de diagnostiske områder, der kræver en god knogle-visualisering. Hypotesen er, at 1) apikal parodontitis kan diagnosticeres lige så korrekt ved MRI som ved cone beam computed tomography (CBCT) og intraorale røntgenbilleder, og at 2) MRI er lige så nøjagtig som CBCT til at vurdere knoglehøjde og -bredde i forbindelse med behandlingsplanlægning før implantatindsættelse.

Fondsmidler til pædodontisk og interdisciplinært forskningssamarbejde
Professor Dorte Haubek, Sektion for Pædodonti, er medvejleder for forskningsårsstuderende stud.med. Nicoline Bebe Rasthøj fra Odense Universitetshospital. Tandlægeforeningen har bevilget 65.000 DKK til Nicoline Bebe Rasthøjs forskningsprojekt med titlen ”Vitamin D association to dental enamel defects in children: An Odense Child Cohort Study”. Spændende tværfagligt forskningssamarbejde, som taler direkte ind i vores forskningsstrategi.

Fuldt finansieret ph.d.-stipendium fra Health til diabetes og inflammationsforskning på IOOS Hovedvejleder og professor Rodrigo López er blevet tildelt et fuldt finansieret ph.d.-stipendium fra Health, Aarhus Universitet til Fernando Valentim Bitencourt, som skal forske i: ”Diabetes and the burden of destructive oral inflammation”. Der bliver kun uddelt 20 fuldt finansierede fakultetsstipendier i open call om året, og der er mange ansøgere fra hele Health, så det er virkelig et nåleøje at passere. Tillykke!

Glædelig jul og ønsket om et godt og lykkebringende nytår til jer alle,
Siri

Administrativt, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder, Forskning, Ph.d.-studerende, Navnenyt