Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 40 fra Institutlederen

Kære alle, mens vi med håb afventer vaccinernes udbredelse - her er 2021’s første IOOS nyhedsbrev.

29.01.2021 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Velkommen til vores nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter på IOOS
Valget af medarbejderrepræsentanter og udpegningen af ledelsesrepræsentanter til vores arbejdsmiljøorganisation er gennemført, og følgende medarbejdere og ledere er nu instituttets arbejdsmiljørepræsentanter:

Gruppen for forskningslaboratorier:
· Birgit Lene Grønkjær
· David Christian Evar Kraft

Gruppen for klinikker:
· Jensa Elisabeth Ottosdóttir
· Anette Aakjær
· Helle Leegård

Gruppen for kontorarbejdspladser:
· Birgitte Holmen Reggelsen
· Jan Ulrik Rasmussen

Gruppen for tandteknisk laboratorium og øvelseslaboratorier:
· Britt Hansen Bomberg
· Bente Maibøl Jensen
· Dirk Leonhardt

Arbejdsmiljørepræsentanterne bliver samtidig medlem af vores lokale arbejdsmiljøudvalg, LAMU, fra 1. marts og tre år frem. Læs mere om LAMU på vores hjemmeside.
Vores arbejdsmiljøorganisation er vigtig for instituttet, fakultetet og universitetet. Jeg ser frem til samarbejdet om at sikre et godt arbejdsmiljø på IOOS.

FORSKNING, UDDANNELSE & UNDERVISNING

Gæsteforsker fra University of Tehran hos Sektion for Protetik
Solmaz Eskandarion er adjunkt ved Azad University of Tehran, og fra 1. marts 2021 og et år frem er hun også gæsteforsker hos Sektion for Protetik. Solmaz Eskandarion har en ph.d. i dentale materialer, og hun har væsentlige publikationer om adhæsive systemer bag sig. Hos os skal hun bl.a. arbejde på et forskningsprojekt om dentale keramiske materialer og nye adhæsive systemer. Gæsteforskeropholdet er kommet i stand, efter sektionen har søgt og fået bevilget et mobilitetsstipendium på 45.000 kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

To ph.d.-forsvar i februar – I er inviteret
To af vores ph.d.-studerende forsvarer deres afhandling i næste måned – begge fredag d. 26. februar. Anne Birkeholm Jensen, Sektion for Pædodonti, kl. 11.00 med titlen ”Aggregatibacter actinomycetemcomitans – Experimental and clinical studies” og Jens Hartlev, Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi, kl. 14.30 med projektet ”Platelet-rich fibrin membranes in lateral alveolar ridge augmentation”. Begge forsvar foregår online, og de nærmere detaljer sendes ud på mail inden. Ph.d.-forsvarene er med til at opdatere os om den nyeste forskning på instituttet, og samtidig giver de os indblik i eventuelle samarbejdspotentialer og snitflader til egen forskning eller arbejdsområde, som måske – uden vi aner det – ligger lige rundt om hjørnet eller på næste etage. Det har aldrig været nemmere at blive klogere; det kræver kun et enkelt klik at deltage i de digitale forsvar, så lyt endelig med.

Vokseværk og logistiske konsekvenser af større årgange af tandlægestuderende
Fra efteråret 2022 er der fuld implementering af det større studenteroptag på alle årgange af tandlægeuddannelsen, og samtidig begynder implementeringen af den nye studieordning. Det kommer til at betyde, at vi skal planlægge logistikken på en ny måde, og at der skal tilføres ressourcer. Kortlægningen af dette og planlægningsarbejdet er gået i gang, og I vil blive orienteret, når den større plan er lagt.

NYT OM NAVNE

Peter Svensson får Bensow-prisen
Bensow-prisen, der regnes som nordens største hæderspris for tandlæger, går i år til professor Peter Svensson fra Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion. Peter Svensson modtager prisen for sin banebrydende forskning inden for smerte i kæbe, mund og ansigt. Peter Svensson er pioner inden for diagnosticering og behandling af orofaciale smerter. Han har været med til at fremme forståelsen for den store betydning, som smerter har for patienters helbred og velbefindende, og Peter Svensson har senest bl.a. været en af drivkrafterne bag et fælles, internationalt system til klassificering af smerter, der er blåstemplet af World Health Organization (WHO). Bensow-prisen er Den Skandinaviske Tandlægeforenings hæderspris, og den blev overrakt digitalt til Peter Svensson af formanden for den danske tandlægeforening, Susanne Kleist, onsdag d. 20. januar. Stort tillykke – det er så velfortjent.  Læs mere i nyheden på vores hjemmeside

Bente Nyvad er verdens 4. mest citerede forsker inden for ’cariology’
Kort før jul publicerede det videnskabelige tidsskrift Caries Research en bibliometrisk analyse, som opgjorde verdens 100 mest citerede videnskabelige artikler – og forskere – inden for ’cariology’. Professor Bente Nyvad, Sektion for Oral Økologi og Carieskontrol, er nummer fire på listen og faktisk også den eneste kvinde blandt de ti mest citerede forskere. Det er stærkt, og man ligger kun så højt placeret, når ens videnskabelige arbejde har udfordret og rykket forskningsfeltet signifikant over mange år. Find artiklen på PubMed: ”The Top 100 Most-Cited Papers in Cariology: A Bibliometric Analysis”, hvis I vil vide, hvilke caries-forskere der ligger i top 10 eller vil dykke ned i den bibliometriske analysemetode.

Peter Svensson er verdens førende ekspert i ansigtssmerter
Der er flere prestigefyldte akademiske fjer i hatten til professor Peter Svensson og til os som institut på Aarhus Universitet. På den internationale platform Expertscape, som ud fra videnskabelige publikationer, baseret på en række parametre, rangerer eksperter og forskningsinstitutioner fra hele verden inden for det biomedicinske område ligger Peter Svensson nr. 1 og er altså vurderet som verdens førende ekspert i kategorien ’facial pain’. Det er imponerende og også et skulderklap til hele Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, da Aarhus Universitet også topper den globale liste i kategorien ’institution’. Lektor og viceinstitutleder for forskning og talentudvikling Lene Baad-Hansen har også en topplacering som nr. 6. på ekspertlisten, og vores Honorary Skou-professor Frank Lobbezoo er nr. 3. Se alle ranglisterne inden for ’facial pain’ og læs mere om Expertscapes rangeringsmetode.

75.000 kr. til forskning i inflammatoriske årsagssammenhænge
Lektor Gustavo Nascimento, Sektion for Parodontologi, har fået en bevilling på 75.000 kr. fra Agnes og Poul Friis Fond. Gustavo Nascimento undersøger sammenhænge mellem oral inflammation og andre inflammatoriske sygdomme øvrige steder i kroppen. Hypotesen i forskningsprojektet er, at adfærdsændringer i endotelceller fører til forandringer i blodgennemstrømningen og påvirker dynamikken i de inflammatoriske celler i vævet omkring tanden, hvilket resulterer i ødelæggelse af kollagen og knoglevæv.

Tandlægeforeningen bevilger fondsmidler til parodontitis-forskning
Der er flere gode nyheder. Professor Rodrigo López også fra Sektion for Parodontologi har modtaget 20.000 kr. fra Tandlægeforeningen. Pengene skal bruges til forskningsprojektet ”Patients’ self-perceived periodontal status”. Formålet er at udvikle og validere en dansk version af et selv-administreret instrument til vurdering af parodontitis.

Legat og millionbevilling til Lene Baad-Hansen
Sidst, men bestemt ikke mindst; lektor og viceinstitutleder for forskning og talentudvikling Lene Baad-Hansen har fået ikke bare ét, men to økonomiske skulderklap til sin forskning lige inden 2020 blev til 2021. Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har bevilget 1,4 mio. kr. til ph.d.-projektet ”Genetic, epigenetic and nutritional risk factors for temporomandibular disorders”. Den ph.d.-studerende er Cristina Exposto. Lene Baad-Hansen er hovedvejleder, og projektet er et samarbejde med lektor Bodil Hammer Bech, Institut For Folkesundhed, og med en af vores Honorary Skou-professorer Luda Diatchenko fra McGill University i Canada. Lene Baad-Hansen har også modtaget et legat på 100.000 kr. fra ”Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond til Afskaffelse af Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning”. Skønt der er en lang tradition for at anvende dyreforsøg i smerteforskning, har Lene Baad-Hansen aldrig benyttet sig af dyremodeller i sine forskningsprojekter, og derfor anerkendes Lene med legatet. Se mere i nyheden på hjemmesiden.

God weekend, Siri

Administrativt, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Bevillinger og priser, Ph.d.-studerende, Forskning