Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 64, juni 2016

Kære alle   Hermed seneste nyt inden ferien.

30.06.2016 | Thomas G. Jensen

Strategi – specifikt om målet om en god flytteproces – og lidt om MUS

Det er som nævnt i sidste nyhedsbrev en vigtigt prioritering at få planlagt og gennemført en god flytning. Derfor mødes de gruppeledere, der skal flytte ind i Skou-bygningen i 2017 her i juni og august/september med institutledelsen for at drøfte den bedste udnyttelse og fordeling af lokalerne. Møderne afholdes for hver ½ etage i den nye bygning og der er foreløbig planlagt 1 møde for hver ½ etage (et enkelt møde er dog ikke helt på plads endnu). Processen forventes færdig ved årsskiftet. Det første møde her i juni er afholdt i en god konstruktiv ånd og har bekræftet os i, at det er en god idé at gribe planlægningen således an. Det er en stor opgave at forberede, afholde og følge op på møderne, men vi vurderer at det er rigtigt prioritering for at sikre de bedste beslutninger og samtidig sikre medinddragelse og ejerskab. Når første runde møder er afholdt, vil der blive lavet status.

MUS-runden 2016 indledes efter sommerferien med MUS med ledergruppe og gruppeledere. Invitationerne vil blive udsendt i de næste uger, og derefter følger MUS for alle medarbejdere. Det var skuffende at så mange angiver i deres psykiske APV, at de ikke har været inviteret til MUS. Ved den forestående MUS-runde vil alle daglige personaleledere derfor igen blive spurgt om de har afholdt MUS i egen gruppe. Alle medarbejdere skal tilbydes MUS en gang årligt.

Økonomi

Instituttet har som bekendt økonomiske udfordringer fremadrettet, men der er fuld gang i processer for at finde løsninger, og vi regner med at der kan komme en afklaring efter sommerferien. Vi undersøger bl.a. mulighederne for at finansiere det, der mangler i byggeprojekterne, ved at dele udgifterne ud over en længere årrække, og ved at indhente ekstern finansiering. Status vedr. fakultetets økonomi kan læses her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-8320

 

Startpakker fra AUFF

Næste ansøgningsfrist om startpakker til adjunkter og lektorer er den 1. september, og både institut og fakultet skal prioritere ansøgningerne. Instituttet vil igen have stor opmærksomhed på ansøgningernes budgetter – og det tilstræbes at der også søges til afledte udgifter. Kriterier for at kunne søge fremgår af fondens hjemmeside: http://auff.au.dk. Prioriteringen vil som sidst blive foretaget af instituttets forskningsudvalg og ledergruppe. Ansøgning og budgetter skal derfor senest torsdag den 25. august sendes til annimh@biomed.au.dk

 

NOVA ansøgning fra AUFF

Også her er ansøgningsfristen den 1. september. Instituttet vil også her have stor opmærksomhed på ansøgningernes budgetter – og det tilstræbes at der søges til fuld finansiering af projekterne dvs. at der også søges til afledte udgifter. Kriterier for at kunne søge fremgår af fondens hjemmeside: http://auff.au.dk. Ansøgninger og budgetter skal derfor senest torsdag den 25. august sendes til annimh@biomed.au.dk

 

Ferie-tilstedeværelse

Der er gennem hele juli flere fra ledergruppen på arbejde. Kontakt Anni Mandrup Høeg på #20 59 77 85 eller annimh@biomed.au.dk

 

Sandbjerg-ophold er nu stort set gratis

Pga. støtte fra AUFF er det nu særligt billigt at tage til Sandbjerg. Tilskuddet udgør normalt 750 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager, og prisen for et normalt konferencedøgn er på 1.024 kr inkl. moms. Se nærmere her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-8378

 

Opfølgning på den psykiske APV

Vi har på instituttet holdt 4 dialogmøder for nærmere at drøfte de problemstillinger som fremgår af den psykiske APV, og instituttets APV gruppe er i gang med at drøfte hvad der kan gøres ved de påpegede problemer. Vi takker for de kommentarer og forslag, som kom op på møderne.

 

Fin deltagelse i evakueringsøvelse

Tak til alle for at medvirke konstruktivt til øvelsen, som var yderst værdifuld til at finde en række svagheder. Arbejdsmiljøudvalget har gennemgået rapporterne fra øvelser og peger bl.a. på at der skal være større opmærksomhed på: Evakuering af kældre og den øverste etage i vore bygninger (bl.a. dyrestaldene i Vest og Syd) og på rum med højt støjniveau og medarbejdere, der går med høreværn. Alle medarbejdere bør desuden ved førstkommende lejlighed have en kort information om rollerne som Evakueringsleder og Samlepladsleder. Det foreslås taget op på husmøderne. 

 

Tiltrædelsesforelæsning

Marco Capogna der 1. april tiltrådte som professor i neuroscience holder tiltrædelsesforelæsning den 23. august kl. 12 i Lille anatomisk auditorium. Alle er velkomne.

 

Rundtur i Skou Bygningen

Femten medarbejdere havde fredag den 10. juni en spændende eftermiddag, hvor de fik set den nye bygning både indefra og oppefra. Pladserne til den første rundvisning for medarbejderne i Skou Bygningen blev revet væk på under 30 minutter, og der planlægges på grund af den store interesse flere muligheder for at se bygningen. Læs mere her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-8311

Har du ændret stilling?

Vi har mange personer, som ikke er blevet slettet i vores adressebog efter de er holdt på instituttet eller ikke har fået adressebogen opdateret efter et stillingsskifte. Det vil vi i den kommende tid prøve at rydde op i. Det er derfor vigtigt, at du tjekker om du står rigtigt i adressebogen: http://www.au.dk/om/organisation/navnlist/. Hvis du f.eks. har ændret status fra PhD-studerende til post doc, men ikke har fået det rettet, er der en risiko for, at du bliver slettet, og dermed også mister adgangen til din e-mail, servere og andre IT-services på AU. Hvis du står forkert i adressebogen bedes du venligst henvend dig hurtigst muligt til det lokale sekretariat.

Rejsestipendium

AU kan indstille 5 til 10 kandidater til Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonds rejsestipendium på 200.000 kr. Rejsestipendiet kan bruges til uddannelses/forskningsophold inden for fagområderne: Merkantile (cand.merc.), jura, medicin (cand.med.) og statskundskab (cand.scient.pol.). Indstillinger  fra institutterne af færdiguddannede bachelorer, kandidatstuderende eller ph.d. studerende inden for medicin skal sendes til fakultetssekretariatet senest d. 26 august til lbs@au.dk

God sommer til jer alle 

Jeg håber at tage en uge til Anholt, og bortset fra det skal jeg have læst noget skønlitteratur (bl.a. Murakami) og have ryddet op derhjemme.

 

Med venlig hilsen

Thomas

Teknisk/administrativ medarbejder, Administrativt, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Forskning, Bevillinger og priser, Arrangement, Navnenyt