Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 67 ultimo oktober 2016

Kære alle   Hermed sidste nyt:

31.10.2016 | Thomas G. Jensen

Indvielse af dissektionsfaciliteterne torsdag den 3. november

I anledning af instituttets nye dissektionsfaciliteter inviteres alle til reception torsdag d. 3. november kl. 14:00-16:00. Efter velkomsten vil der være mulighed for at deltage i en rundvisning i de nye faciliteter. Tilmelding er ikke nødvendig. Indgang er ved garageporten til kælderen.

 

Reception for Christian Aalkjær på onsdag den 2/11 kl. 14

Christian Aalkjær er tildelt Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen Og Allis Bunch-Jensens Legat på 125.000 kroner for sin forskning i forhøjet blodtryk. Prisen bliver overrakt i kaffestuen på Fysiologi på onsdag den 2. november kl. 14, og alle fra Biomedicin er velkomne. Se nærmere her: http://health.au.dk/#news-9153

 

Husmøder afholdes i november

1/11 kl. 13:30 Husmøde for Bartholin i Auditoriet 

10/11 kl. 9:30 Husmøde for Anatomi i Kollokvierummet 

15/11 kl. 9:30 Husmøde for Biokemi i kaffestuen 

23/11 kl. 9:30 Husmøde for Fysiologi/biofysik i kaffestuen fysiologi

Der er tidligere udsendt invitationer til møderne. 

 

Nye VIP stillinger på instituttet

MSO-professorat i makroskopisk anatomi

Annemarie Brüel er ansat i stillingen.

 

Adjunktstilling i immunologi i Tenure Track programmet

Ansøgningsfrist 30/11.

 

Lektorstilling i farmakologi

Opslag er ved at blive udarbejdet.

 

Baggrunden for alle stillingerne er at undervisningsteamsene er blevet mindre pga. afgang og nedgang i ansættelsesbrøker.

 

Dyrlæge og ph.d. Jakob Harslund er ansat som ny leder af dyrestalden fra 1. December

Et enigt ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for både medarbejdere, brugere fra dyrestalde og institutledelse har besluttet at ansætte Jakob Harslund som ny leder af dyrestalden fra 1. december. Valget faldt bl.a. på Jakob fordi han er dyrlæge og har erfaring med både forskning og ledelse. Vi ser frem til samarbejdet med Jakob og håber alle vil tage godt imod ham. 

 

Nyt fra instituttets SU

Institutledelsen har taget initiativ til lokale retningslinier for indtagelse af alkohol i tilknytning til arbejde på instituttet. Retningslinierne har været på det seneste møde og afhængigt af reaktionerne på et revideret udkast, der er blevet rundsendt, kan det komme til at gælde inden længe. Der vil dog naturligvis blive informeret grundigt herom inden retningslinierne får virkning. SU drøftede også under eventuelt om rygning på altaner skal forbydes pga. bl.a. træk fra døre, der åbnes. Foreløbig henstilles til at alle viser hensyn. Næste møde i SU holdes den 19. december. 

 

Nyt fra institutforum

Næste møde i institutforum holdes den 21. december og her skal der bl.a. drøftes strategi. Institutforum tog hul på drøftelsen på det seneste møde, hvor der bl.a. blev drøftet om der i fremtiden kun er plads til store forskningsgrupper eller der skal satses på en blanding af store og små grupper.

 

Julefrokost 2016

Husk: Fredag den 25. november i Stakladen. Årets tema er det Vilde Vesten.

 

Foredrag af Torben Clausen ifm udgivelsen af bogen: The Na+, K+-pumps keep us going

Foredraget holdes: 8. november 15.15 -16.00 i kaffestuen i bygning 1163 (lokale 318)

Den årlige ansøgningsfrist til Kompetencefonden på AU er 15. december (husk at instituttet ofte først skal ansøges – her er fristen 1. december)

 

Den årlige ansøgningsfrist til Kompetencefonden er 15. december. Læs mere her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/kompetencefonden/

Husk at det ofte er en forudsætning for at få midler fra kompetencefonden at instituttet vil bevillige 50%. Vil du derfor søge Kompetencefonden 15. December, og har du brug for et tilsagn for instituttet inden, så er næste ansøgningsfrist til kursusmidler på instituttet 1. december. Læs mere her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/hr/efter-og-videreuddannelse/ Du er også velkommen til at kontakte Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

 

 

 

 

Administrativt, Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin