Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 70 januar 2017

Kære alle   Hermed årets første nyhedsbrev fra instituttet:

30.01.2017 | Thomas G. Jensen

Strategi

Som vi skrev i nyhedsbrev 63 fra maj sidste år prioriterede ledergruppen følgende mål for instituttet

1. Klarhed om de økonomiske rammer for de kommende år

2. Planlægning af indflytning i den ny bygning

3. Udvikling af undervisningsområdet

Hermed ultrakort opdatering:

1) Der arbejdes ihærdigt på at få budgetterne til at hænge sammen både på kort og på lang sigt.

2) Indflytningstidspunktet i Skou bygningen er ikke ændret siden sidst (overtagelse oktober dette år), og ledergruppen fortsætter planlægningen og koordineringen af de mange flytteprocesser. Vi vil vende tilbage med nærmere information, men allerede på nuværende tidspunkt vil vi gerne opfordre til at starte på at rydde op / smide ud. Jo mindre der skal flyttes, jo nemmere vil flytteprocesserne forløbe. Den seneste udvikling mht. indkøb af frysere er, at totaløkonomisk kan det bedst betale sig ikke at genbruge frysere i stor stil, men at købe nyt.

3) Charlotte Ringsted er ved at arrangere kick-of møde for en udvikling af medicinuddannelsen.

 

Mulig fortætning

Instituttet er blevet bedt om at beskrive scenarier for instituttets pladsbehov fra 2020. Vi har fra instituttet udarbejdet et notat, der konkluderer, at instituttets fremtidige pladsbehov er meget usikkert, idet det afhænger af mange udefra kommende faktorer (f.eks. nye bevillinger) og forskningens type. Vi har peget på at status quo eller udvidelse med flere m2 er det mest realistiske.

 

Nye VIP stillinger på instituttet

Adjunktstilling med undervisning i medicinsk cellebiologi og histologi. 

Ansøgningsfristen er 9. februar.

 

Tenure Track adjunktstilling i immunologi.

Der er indkommet 6 ansøgninger, og bedømmelsen er i gang.

 

Lektorstilling i farmakologi. 

Der er indkommet 21 ansøgninger, og bedømmelsen er i gang

 

Lektor i cellebiologi med undervisning i makroskopisk anatomi, specifikt er erfaring med dissektionsundervisning forudsat. 

Helle Damkier er ansat i stillingen og starter 1. februar.

 

Fælles ST-Novo Nordisk-symposium om ErhvervsPhD på ST og AU den 17. marts 2017

http://scitech.au.dk/samarbejde/erhvervsarrangementer/aarhus-novo-nordisk-science-and-talent-network-2017-symposium/

 

Ansøgninger om Novo Nordisk Foundation Symposier i 2018

Ansøgningsfristen er 8/3-2017. Se nærmere her: http://novonordiskfonden.dk/en/content/novo-nordisk-foundation-symposia

 

Hvad er interdisciplinær forskning?

Et af kriterierne for tildeling af et PhD stipendium fra fakultetet er at det pågældende projekt kan karakteriseres som interdisciplinært. Hvordan dette skal forstås kan imidlertid diskuteres. Til hjælp ved ansøgninger om PhD stipendier er der nu udgivet en folder, der beskriver hvordan forskellige forskere forstår begrebet. Folderen kan ses her: 

http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/health/Rules__papers_and_regulations/interdisciplinarity_225_web.pdf

 

Medietræningskurser i foråret 

Kurserne holdes tirsdag d. 7. marts og torsdag d. 18. maj begge dage fra kl. 9-16 på AU. Nærmere beskrivelse: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-9744

Tilmelding er efter først til mølle-princippet via dette link og senest hhv. d. 22. februar og  d. 4. maj http://health.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/medietraening-paa-health/

 

Det Unge Akademi indkalder ansøgninger fra unge forskere med henblik på optagelse i Akademiet i juni 2017

Det er hensigten at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, der evt. kan kaste nyt lys over eget forskningsområde. Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af ansøgning efterfulgt af et interview. Akademiets arbejdssprog er dansk. Deadline for ansøgning er onsdag den 1. marts 2017. Se opslaget og www.youngacademy.dk  for nærmere information og ansøgningsprocedure.

 

’Help desk’ arrangement 3. februar som led i række af arrangementer for Ph.D.studerende og post doc der vil være iværksættere

Læs mere her: www.au.dk/sfs/

 

Ansøgning om ny løn

Ansøgningsfrist: 1. marts 2017. Yderligere information vil komme senere.

 

Sygemeldinger

Sygdom skal meldes i sekretariatet og til nærmeste leder – husk også at raskmelde jer igen. De præcise retningslinjer ses her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/hr/ferie-og-fravaer/sygdom-og-andet-fravaer/

 

Marie S. Curie Fellowships master class

Afholdes for ansøgere med AU som værtsinstitution. Deadline for indmelding af kandidater er 1. februar, men den kan strækkes til den 7. februar.

Nyt fra instituttets SU

Referat af sidste møde der blev holdt den 19/12 kan ses her:

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2016/moede-19-12-2016/

Næste møde holdes 28. februar.

 

Nyt fra institutforum

Referat fra sidst kan ses her:

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2016/21-12-2016/

Næste møde holdes 2. marts.

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Politik og strategi