Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 72 marts 2017

Kære alle Hermed sidst nyt

29.03.2017 | Thomas G. Jensen

Husmøder april 2017

Der afholdes husmøder i april på følgende datoer: 

19. april kl. 13, Bartholin, Bartholin-auditoriet

21. april kl. 9:30, 1230-komplekset, Kollokvierummet

25. april kl. 9:30, 1170-komplekset, kaffestuen

27. april k. 9:39, 1160 og 1180-komplekserne, kaffestuen

 

Vigtigt: Molmed valgfag

I forbindelse med etablering af valgfag på kandidatdelen af molekylærmedicin (2. semester) søges interesse-tilkendegivelser på oprettelse af fag. Fagene skal så vidt muligt have opstart i januar 2018 og have en størrelse på 5 eller 10 ECTS. De studerende har alle gennemgået et bachelorforløb, hvor de har haft en bred vifte af både medicinske og molekylærbiologiske fag. Herunder har de bl.a. haft fag som anatomi, fysiologi, genetik, bioinformatik og immunologi. På kandidatdelen har de på første semester haft fagene patologi, cancersygdomme, immunbetingede sygdomme samt almen medicin (med hovedvægt på kredsløbssygdomme samt diabetes). I første omgang vil vi gerne have en tilbagemelding fra grupper, som er interesserede i at oprette et valgfag, omfang (5-10 ECTS) samt en kort beskrivelse af det forventede faglige indhold. Vi vil herefter vende tilbage til jer med yderligere informationer. Hvis I har interesse i at oprette et valgfag, vil vi meget gerne have en tilbagemelding hurtigst muligt til Malene Hvid: malene.hvid@biomed.au.dk.

Valg til institutforum

Den 18.-19. maj afholdes der valg til institutforum. På valg er Annette Thomsen (TAP), Inger Merete Paulsen (TAP), Steffen Thiel (VIP), Hanne Møller (VIP), Karthiga Thavachelvam (PhD), Niels Jørgen Christensen (Studerende). Opstilling til valget skal ske inden den 6. april ved anvendelsen af blanketten på denne side: http://biomed.medarbejdere.au.dk/valg-til-institutforum-2017/blanketter-og-dokumenter/ og sende den til pless@biomed.au.dk.

Som medlem af Institutforum på Biomedicin får du direkte indflydelse på instituttets udvikling og et stort indblik i den daglige drift. Der holdes fire møder om året og du kan læse mere om Institutforum her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/

 

Kapsejladsen 28. april 2017– og forebyggelse af gener som følge deraf

Der var igen sidste år gener for instituttet ansatte vedr. kapsejladsen og vi har derfor været i kontakt med arrangørerne, som har lovet følgende nye tiltag:

- Der er bestilt ekstra toiletvogne som opstilles foran Biomedicin bygning 1170 med forhåbning om at beskytte de nærliggende bygninger. Der undersøges tillige mulighed for opstilling af ekstra toiletvogne ved Bartholin Bygningen. 

 - De har fordoblet antallet af vagter på dagen således at de bedre kan holde deres egne toiletter kørende samt eventuelt stille vagter til rådighed omkring udsatte bygninger.

Der undersøges desuden muligheden for at Health selv engagerer vagter til de mest udsatte bygninger f.eks. 1170-komplekset. Alle medarbejdere skal derfor være forberedt på at vise deres adgangskort til en sådan vagt.

 

Derudover fortsætter følgende tiltag:

1) Flest mulig adgangsdøre aflåses, så kun medarbejdere med adgangskort kan komme ind

2) Der opsættes skilte på alle døre til vore bygninger, hvoraf der fremgår at gæster til kapsejladsen ikke har adgang (heller ikke studerende). I den forbindelse opfordres de, der har kontakten med studenterunderviserne, til at indskærpe overfor dem, at når de på Kapsejladsdagen ikke arbejder, må de ikke bruge deres adgangskort til vore bygninger.

3) Alle medarbejdere kan ringe til vagt ved arrangementet på et telefonnummer der udmeldes per mail senere, hvis I får brug for hjælp til f.eks. at håndtere uønskede gæster, I er utrygge ved

4) Arrangørerne vil på forskellig vis prøve at lede gæsterne væk fra vore bygninger (flere toiletter, bedre skiltning og evt. brug af afspærringstape).

Vi forventer ikke, at instituttets medarbejdere påtager sig af agere dørmænd, men der har været efterlyst en fælles holdning til hvorvidt medarbejdere skal lukke gæster til kapsejladsen ind, hvis de f.eks. ønsker at benytte toiletterne. Anbefalingen er altså at man undgår at åbne dørene. Der vil givetvis igen blive gener ved kapsejladsen, men vi vil prøve om ovenstående tiltag kan reducere dem.

 

Nyt om forskningsår

http://health.medarbejdere.au.dk/#news-10227

 

Nyt om talentforløb

http://health.medarbejdere.au.dk/#news-10226

 

Tyveri

Der har desværre igen været ubudne gæster i Bartholin Bygningen. Ved episoden blev der fjernet bærbare computere fra flere etager. Vi har en formodning om at gerningsmændene er identiske med de to personer, som sidst på den givne arbejdsdag smutter ind i bygningen ifm. at en medarbejder/studerende forlader bygningen. Vi vil kraftigt anmode om, at alle med adgang til instituttets bygninger undgår at lukke uautoriserede gæster ind. Hvis der står ukendte personer udenfor døren, når man skal ud, kan man fx benytte en anden udgang, eller kontakte vagten/politiet. Sidstnævnte mulighed var faktisk hvad der skete få dage efter den beskrevne episode. Her forsøgt de samme personer fra første episode (bedømt ud fra videooptagelserne) at snige sig ind, men det blev forhindret idet personen, som skulle forlade bygningen, tilkaldte politiet. Begge episoder er anmeldt til politiet. Endeligt opfordres der til at låse værdigenstande inde.

 

Prisopgaver

Hermed indkaldelse af forslag til prisopgaver for det kommende akademiske år. For inspiration kan man se listen over prisopgaver på AU for 2017: http://studerende.au.dk/#news-8228. Ved fremsendelse af forslag skal der samtidig ske en indstilling om afleveringsfrist for hver prisopgave, jf. § 3, stk. 1 i "Regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet". Fristen for fremsendelse af prisopgaver er mandag d. 24. april 2017 til mh@au.dk

 

Carlsberg

Nu indkaldes forslag til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspris 2017 til en naturvidenskabelig forsker. Se nærmere på Videnskabernes Selskabs hjemmeside. Deadline 20. april.

Nyt online-kursus i undervisning

Alle undervisere kan nu tilmelde sig et nyt kursus i undervisning og læring. Kurset er udviklet af AU og kan tages via Blackboard. Man skal regne med at bruge 7-8 timer på det i løbet af en uge. Kurset foregår på engelsk. Der er begrænset antal pladser, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet.

Læs mere og tilmeld dig her http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-10219

 

Ny fondsdatabase

Alle kan nu få adgang til en engelskejet database, ResearchProfessional, som giver flere søgemuligheder. Den kan tilgås på https://www.researchprofessional.com/0/rr/home

Læs mere om databasen her http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-10249

 

Ny genterapi-professor på instituttet

Thomas Corydon blev den 1. marts ansat som MSO professor i okulær genterapi ved Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin. Se nærmere her: http://health.au.dk/#news-10127

 

Neuroscience Day 2. maj

The deadline for submitting an abstract for Neuroscience Day 2017 on 2. May is Thursday 30 March. Please send the completed Abstract Submission Form along with your abstract (as a Word file – using the required format) to Susanne@dandrite.au.dk. Link to registration: Registration - Neuroscience Day 2017

Meeting on InnoBooster from Innovationsfonden

Meting at AU Friday 31st March 2017, 10:30 – 11:30. More info:

http://www.au.dk/sfs/news/innobooster-radisurf/

 

Arrangement fra Forskningsstøtteenheden: ’Get a sneak peek of the Horizon 2020 Health programme for 2018 – 2020’

Afholdes 24 april, kl. 11 – 12.30. Det bliver formodentlig i Auditoriet i Bartholin, men hold øje med: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/

SEMINAR ON THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

Monday 8 May 2017, 13:00 – 16:30 Preben Hornungstuen & Richard Mortensen Stuen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, bldg. 1422. 

 

InfoMøde med Novo Nordisk Fonden 

Afholdes d. 2. maj kl 10 – 12 i AIAS auditoriet.

 

Symposium og workshop om systematiske reviews ved dyreforsøg afholdes 6-7 april

Mere info:

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/bedre-dyreforskning-kraever-holdbare-litteraturanalyser/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Uddannelse, Politik og strategi