Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 74 april 2017

Kære alle Hermed sidste nyt

30.05.2017 | Thomas G. Jensen

Nyt om økonomi

Selvom instituttets budget for 2017 er i balance, er både fakultetets og instituttets økonomi på længere sigt under pres, dels på grund af færre uddannelsesindtægter (instituttet påvirkes især af lavere takster på færdiggørelsesbonus) og dels udsigten til øget husleje (se f.eks. her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-10734). Vi ser os derfor nødt til på instituttet at varsle mindre laborantbistand gældende fra 1. juli 2018. Loftet for laborantbistand sænkes derfor fra 1/7 2018 med 1,5 timer om ugen per fast VIP, således det fremadrettet er 18,5 time. Hvorvidt der kan blive tale om andre tiltag for at forbedre instituttets økonomi vides endnu ikke.

 

Færre forskningsårsstuderende

Se nyheden her http://health.medarbejdere.au.dk/#news-10755

 

Opfordring til at deltage i de biomedicinske seminarer

Kommende oplægsholdere:

6. juni 2017: Mai Marie Holm

15. august 2017: Anders Børglum

5. september 2017: Trine Mogensen

3. oktober 2017: Ebbe Bødtkjer

2. november 2017: Keisuke Yonehara

5. december 2017: Agnete Larsen

Seminarerne holdes kl 12 i bygn 1171 lokale 347 (Biokemi Aud 6)

 

Tiltrædelsesforelæsninger

Mie Brüel holder tiltrædelsesforelæsning 2. juni kl. 14 i Bartholinbygningen, Læsesalen, Bygning 1240 – 211

Trine Mogensen holder tiltrædelsesforelæsning 9. juni kl. 14:30  i Bartholinbygningen, Auditorium 1, Bygning 1241 – lokale 135

Der holdes evakueringsøvelser 20. juni

Arbejdsmiljøorganisationen har planlagt, at der afholdes evakueringsøvelser 20. juni 2017. Øvelserne indebærer at alarmen udløses (vær dog venligst opmærksom på at der ikke er alarm i alle bygningerne), hvorefter alle medarbejdere forlader bygningen. Der er anvisninger på hvordan evakuering gennemføres i alle evakueringszoner (typisk på hver etage). Vi opfordrer alle til inden øvelserne at lære anvisningerne at kende, herunder rollerne som Evakueringsleder og Samlepladsleder. Øvelserne afholdes varslet, da vi ønsker flest mulig deltager og fordi det giver mulighed for i god ro og orden at blive bekendt med hvordan en evakuering foregår. Vi vil gerne bede om at alle så vidt muligt planlægger deres arbejde den dag, således de kan deltage. Vi har aftalt datoen med Studieadministrationen, sådan at øvelserne ikke skulle kollidere med eksamener, men det er ikke muligt at finde en dag i juni uden undervisning. Øvelserne er for medarbejderne, men idet alarmerne også vil lyde i studiefløjene, må undervisere forberede sig på et afbræk i deres undervisning på ca. 15 minutter fra alarmen lyder. Øvelserne igangsættes og overvåges af arbejdsmiljøgrupperne og medarbejdere fra Bygningsservice m.fl. men det er vigtigt at understrege, at de kun observerer og på ingen måde har ansvar for evakueringen. Såfremt vi i vores planlægning har overset planlagte aktiviteter, der ikke er forenelige med øvelserne, hører vi gerne fra jer snarest. Skriv til annimh@biomed.au.dk

Alarmerne lyder: Bartholin kl. 9, i Anatomi-komplekset kl. 10 og i bygningskomplekserne i Vest (Biokemi, Fysiologi og Biofysik) kl. 11.

Virtuelle rundvisninger i Skou-bygningen

Se her: https://youtu.be/qqX-3EKV_ks

NB Bedste browser til at se videoen er Chrome.

Kapsejladsen – og gener som følge deraf

Vanen tro blev der igen afviklet kapsejlads i parken. Som følge af de foranstaltede tiltag er det vores indtryk, at dagen forløb uden de store gener for instituttet. Da der dog kan være oplevelser vi endnu ikke har hørt om vil vi gerne have tilbagemeldinger fra medarbejdere, der har været generet af Kapsejladsen sendt til annimh@biomed.au.dk , således vi kan gå i dialog med arrangørerne om forbedringer til næste års arrangement. Angiv hvad problemer har været, hvorvidt I har talt med arrangørerne herom – og hvad i så fald kom ud heraf – og om I har forslag til at løse problemet.

Næste ansøgningsfrist til VIP rejsepulje og TAP kursuspulje er 1. juni

Ansøgningsskemaer findes her: 

http://biomed.medarbejdere.au.dk/fileadmin/biomed_medarbejdere/pdf-filer/Skemaer_og_regler_2012-13/Application_form_-_travel_support_-_version_23.05.2016.pdf

http://biomed.medarbejdere.au.dk/fileadmin/biomed_medarbejdere/pdf-filer/Skemaer_og_regler_2012-13/TAP_kursusansoegningsskema_version_11.02.2015.pdf

Ansøgningerne sendes til: annimh@biomed.au.dk

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin