Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 77 fra september 2017

Kære alle   Hermed sidste nyt

27.09.2017 | Thomas G. Jensen

Instituttets økonomi

Instituttet forventer ved det 3. kvartal i 2017 at årets økonomiske resultat bliver et mindre overskud (ca. 3 mio kr), der kan overføres til de kommende år. Overskuddet er større end budgetteret, primært pga. udskydelse af indflytning i Skou-bygningen til 2018.

 

Reminder: Rektor besøger instituttet den 9. oktober kl. 9:30 – 11

Mødet vil bestå af en kort introduktion fra rektor, efterfulgt af dialog om emner, medarbejderne ønsker at drøfte. Mødet holdes i auditoriet i Bartholin-bygningen.

 

Nyt om VIP ansættelser

Der er opslået professorat i Medicinsk Bakteriologi. Forud for opslaget har en søgekomité arbejdet med at sikre et større ansøgningsfelt. Ansøgningsfristen er den 26. november.

 

Pure-registrering

Antal videnskabelige artikler er en af målparametrene for instituttets performance, og hver artikel har indflydelse på instituttets basisforskningsmidler. Derfor er det vigtigt at alle artiklerne registreres. Vi er opmærksomme på, at der stadig mangler registrering af artikler fra 2016. Vi opfordrer alle til at sørge for at registreringen løbende kommer rettidig i hus.

 

Overvej endnu engang om I kan bruge nogle af jeres fondspenge

Instituttet har stadig problemer med at få brugt fondspengene som budgetteret. Det er fuldt ud forståeligt og fornuftigt, at der udvises rettidig omhu i forskningsgrupperne, men fondspengene er nu engang til for at blive brugt – til det som pengene er søgt til. I mange tilfælde er der gode grunde til at forbruget er langsommere end budgetteret, men: Overvej lige om der er nogle fondspenge som I kan bruge til fornuftige formål – det vil være godt for instituttet.

 

Møde for brugere af dyrefaciliteterne

Den 12. oktober kl. 13-15 i Richard Mortensen stuen. Program: Velkomst ved Birgitte Kousholt. Systematic Review ved Judith Van Luijk. Dyreforsøgstilsynet ved Leif Lund. Dyremodeller for kræft ved Mike Horsman. Registrering: https://auws.au.dk/usermeeting2017 

 

Julefrokost 

Holdes den 8. december i Stakladen. Nærmere info følger.

 

Rejseregler

Husk at I ikke må bruge søgemaskiner eller andre rejsearrangører end CWT ved bestilling af rejser. I må dog godt købe flybilletter direkte hos flyselskabet. Se også: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Rejser/Rejseregler/AUs_Rejsepolitik_revideret_maj_2017.pdf

 

Adgangskort

Fra d. 4. oktober kan I kun bruge jeres nyeste adgangskort, hvis I har flere, til at komme ind i AU’s bygninger. Virker kortet ikke skal I have et nyt. Læs mere her  http://medarbejdere.au.dk/#news-11450

 

Introduktion af nye medarbejdere

Det er vigtigt, at vi tager godt imod nye medarbejdere på instituttet, og derfor har vi lavet en webside, hvor man kan få inspiration og information om, hvordan man bedst tager imod. Det er den nærmeste leders ansvar at sørge for et introduktionsprogram til de nye ansatte. Informationerne kan findes her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/hr-loen-ferie-og-fravaer/ny-medarbejder-new-employee/.

 

Fotografen kommer på besøg på instituttet

Universitetets fotograf kommer på besøg på instituttet og tager portrætfotos af medarbejderne, og I kan stadig nå at booke en tid. Hvis dit foto i PURE trænger til en udskiftning, er det nu, du skal være hurtig ved tasterne. Nu kan du nemlig få taget et nyt portrætfoto – næsten uden at forlade kontoret. Se hvornår fotografen kommer forbi din bygning her: http://health.medarbejdere.au.dk/organisation/nyheder-og-arrangementer/medarbejderfotografering-paa-healths-institutter/

Sidste frist for tilmelding til fotografering er tre dage før pågældende arrangement. Fyld gerne op med tilmeldinger fra en ende af, så der undgås huller i programmet.

 

Længere sagsbehandlingstid ved ansættelser

HR er ved at omlægge til nyt sagsbehandlings- og journalsystem. Indtil systemet er helt optimeret vil I opleve forlængede sagsbehandlingstider. Der er brug for minimum en måneds sagsbehandlingstid ved indstilling om ansættelse og forlængelser (til at indhente oplysningsskema, lønforhandle og udarbejde ansættelsesbevis) - dette fremgår også af de vejledende ekspeditionstider, som kan ses  her (ligger på hjemmeside om ansættelsesprocedurer). Det betyder, at når I sender indstillinger om ansættelser og forlængelser (via medarbejderstamkortet) mellem den 1. og 14. i en måned kan der tidligst ske ansættelse pr. den 15. den følgende måned. Og sender I indstillingen mellem den 15. og 31. i en måned, kan der tidligst ske ansættelse pr. den 1. i den næstfølgende måned. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, har tilsvarende en betydelig forlænget sagsbehandlingstid. Dette gælder særligt for ansøgninger om forlængelser af opholds- og arbejdstilladelser samt ansøgninger fra medfølgende familiemedlemmer, hvor SIRI har meddelt, at de først forventer at kunne overholde deres normale sagsbehandlingstider i 1. kvartal 2018.

 

Tiltrædelsesforelæsning

Adjungeret professor i Translationel Biomedicin Finn C. Wiberg holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 29. september kl. 14.00 i Merete Barker Auditoriet.

 

Akademisk råd

Referat af sidste møde holdt den 31. august kan læses her: Hent beslutninger (PDF)

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin