Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 81, januar 2018

Velkommen tilbage efter jul og nytår. Jeg håber I alle har kunnet holde fri nogle dage, selvom jeg også godt ved, at mange har rettet eksamensopgaver mv. Der venter os en del udfordringer i det nye år med flytning og revision af medicinuddannelsen, så der bliver brug for masser af energi og gåpåmod. Hermed sidste nyt:

31.01.2018 | Thomas G. Jensen

Nye flytteplaner

Vi er i ledergruppen endnu ikke klar med det første forslag om ændrede flytteplaner, men regner med at udsende materialet til skriftlig høring i starten af februar.

 

Rundvisninger i Skou Bygningen

Byggeriet i Skou Bygningen går hurtigt fremad, og nu er der kommet gang i opsætningen af laboratorier på de øverste etager. Vi vil i de kommende måneder arrangere rundvisninger i samarbejde med vores tekniske chef Conor Leerhøy. Hvis du gerne vil se Skou Bygningen indefra så meld dig til på dette link. https://doodle.com/poll/243tcr4kwsrzw352.

Husk at det er forbudt, og forbundet med stor fare for både dig selv og andre, at gå ind på byggepladsen uden en guide og uden det nødvendige sikkerhedsudstyr.

 

Tyverier i Bartholinbygningen og i Biokemi-bygningen (1170) – indskærpelse af reglerne 

Mellem jul og nytår var der tyveri i Bartholinbygningen, og her i januar har der været et forsøg på Biokemi-bygningen (1170). Der blev stjålet bærbare computere. Vi indskærper, at man ikke lukker nogen ind man ikke kender. Ligeledes opfordrer vi til, at man ved indgang til bygningen fremtager sit adgangskort, således at den medarbejder der enten er ved at låse op, eller er på vej ud kan se, at man har adgang. Endelig opfordrer vi til en kultur, hvor det er naturligt at spørge til folks ærinde, samt besvare et sådan spørgsmål fra anden medarbejder. I Bartholin-bygningen opfangede videokameraet ansigtet af den uønskede gæst, og sagen er anmeldt til politiet.

 

Nyt om VIP ansættelser

Niels Henrik Buus er ansat som 50% lektor i farmakologi.

Tomonori Takeuchi er ansat som eksternt finansieret lektor på AIAS med arbejdssted på instituttet. Han modtog en Young Investigator Award på 20 mio kr fra Novo-Nordisk fonden. Læs nærmere her: http://novonordiskfonden.dk/en/content/two-outstanding-scientists-recruited-denmark

Til professoratet i Medicinsk Bakteriologi kom der 16 ansøgninger. Bedømmelsesprocessen er i gang.

 

Der er udarbejdet Graviditetspolitik af arbejdsmiljøorganisationen på Health

Se nærmere her: http://health.medarbejdere.au.dk/personaleforhold/arbejdsmiljoe/graviditetspolitik/

 

Folder om stress fra arbejdsmiljøorganisationen er tilgængelige på Healths hjemmeside

Se nærmere her: 

http://health.medarbejdere.au.dk/personaleforhold/arbejdsmiljoe/stress/

 

Ansøgningsfrist 1. februar for støtte til kurser (TAP) og rejser (VIP) forlænget til 4. februar

Regler og ansøgningsskemaer kan findes på medarbejdersiden.

Kurser (TAP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/hr-loen-ferie-og-fravaer/efter-og-videreuddannelse/tap-kurser-ansoegningsskema-regler-for-stoette/

Rejser (VIP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/oekonomi-og-rejser/rejseansoegninger-og-rejseafregning/

Spørgsmål kan sendes til Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk

 

 

 

Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

Vi håber, I vil dele opslaget med jeres netværk og opfordre egnede kandidater til at søge. Ansøgningsfrist: Den 1. marts 2018. Find hele opslaget og nærmere information om ansøgningsproceduren på: Det Unge Akademis hjemmeside.

 

Novo Nordisk Symposium 2018

Novo Nordisk og ST inviterer forskere og ph.d.-studerende til at deltage i et årligt symposium den 2. marts i Måløv. Formålet er at etablere nye samarbejdsrelationer mellem AU og Novo Nordisk. Tilmelding foregår via det indsatte link i invitationen. Der vil blive arrangeret en fælles bustur fra AU (mødetid og -sted oplyses senere). Ved det første symposium, som blev afholdt på Kemisk Institut i 2017, deltog mere end 150 forskere og studerende. http://newsroom.au.dk/fileadmin/Artikler/Health/Forskeruddannelsen/News_phd.au.dk/AU-NN_Symposium_2018_-_invitation_and_programme_outline.pdf

 

Regler for rejser

Vær opmærksomme på statens regler for rejser, herunder hoteldispositionsbeløbet – der er for mange overskridelser. Reglerne findes her: http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2015/~/media/Circular/2015/052-15.ashx

Har du svært ved at finde hoteller i København og andre danske byer inden for budgettet, kan statens og AU’s hotelaftaler findes på http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/hotelaftaler/ 

 

TTO-kursus i forskningsbaseret værdiskabelse/entreprenørskab 

Kurset er gratis at deltage i og er for både PhD-studerende (som kan få ECTS point for det) og for Post-Docs/forskere generelt. Man behøver ikke at have en ide til kommercialisering for at deltage på kurset, men kan komme for at undersøge mulighederne for at arbejde med værdiskabelse i forhold til jobskabelse, erhvervssamarbejder og spinouts. Der er to kursusdage og i ugerne ind i mellem vil deltagerne arbejde individuelt med værdiskabelse faciliteret af Science for Society-/ Open Entrepreneurship instruktørerne.

Kursusbeskrivelse: http://talent.au.dk/junior-researchers-at-aarhus-university/show/artikel/entrepreneurial-training-for-junior-researchers/

 

Forårets kurser i forskningsformidling og medietræning

Vil du gerne fortælle om din forskning, så andre end dine fagfæller kan forstå det – mundtligt, skriftligt, på video eller via medierne? Eller bliver du nogen gange kontaktet af pressen og er usikker på, hvordan du skal håndtere journalisterne? Lær hvordan på et af Healths kurser http://health.medarbejdere.au.dk/#news-12123

 

Referat af sidste møde i akademisk råd den 11. december

Kan ses her: http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Referat-Akademisk-raad-11-december-2017.pdf

Secondary employment for non EU/EØS employees (sorry – only in English)

Non-EU/EEA employees/guests holding a residence and work permit to Aarhus University and who is considering to act as external examiner, give lectures or to take other sideline activities anywhere in Denmark should familiarize yourself with the rules for secondary employment.  If you hold a work and residence permit to Aarhus University, this permit only allows you to work for the specific and specified employer (AU) in the specified position and period, as mentioned in your work and residence permit. If you are considering engaging in any other activities (e.g. external lecturer etc.), an additional permit for that sideline activity is required (whether the activity is paid or unpaid). A sideline permit is required for each sideline activity. Please note that external examination or assessment committee work at another Danish university does not require a specific sideline permit. Se this document for further information: http://ias.au.dk/fileadmin/internationalstaff.au.dk/IAS_Guides_formularer_vejledninger/Sideline_activities_permit_-_when_to_apply.pdf

 

Workshop: Collaboration Planning Biotech (sorry – only in English)

During the workshop you can meet and get inputs from Jana Fischer (Senior Scientist at DuPont) with ten years of experience. Collaboration planning is a skill set that can be learned. Come and join Collaboration Planning workshop that offers a simple process on how to build relationships, plan projects and proceed to a signed, legal agreement. This workshop will enable you to understand why collaboration proposals fail – and how you could be the principle scientist that succeeds. At Aarhus University, the Corporate Relations and Technology Transfer unit is offering this workshop in “Collaboration Planning” to all PhDs and Postdocs that will become the future research leaders within industry and academia. 

21th February 2018, 12:00-15:00, at Stakladen, Preben Hornungstuen. Please sign up here: http://www.au.dk/sfs/upcoming-events/collaboration-planning-biotech/

 

Aarhus University Junior Researcher Association (AU JRA) (sorry – only in English)

The Association is for individuals who has completed their doctoral degree (or at least submitted their Ph.D. thesis to the graduate school) and holds a fixed term (or temporary) position at AU. AU-JR can be a postdoc, research assistant, and assistant professor or any other title with a research-based portfolio which is a fixed term position at all faculties, schools, and departments of AU. The aim is to work closely with the Aarhus University leadership and administration to achieve the best possible working conditions for junior researchers, thereby making AU a more attractive place for JR training in the future. To achieve this purpose, the JRA focuses on:
a) Discuss and improve working conditions for junior researchers
b) Represent junior researchers from all faculties, schools, and departments of Aarhus University, in “political boards”
c) Facilitate communication and networking between junior researchers within all faculties, schools, and departments of Aarhus University.
d) Create an intellectual framework (interdisciplinary collaboration etc.) for junior researchers at Aarhus University 

More info: http://talent.au.dk/junior-researchers-at-aarhus-university/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

 

  

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin