Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 86 fra juni 2018

Hermed sidste nyt inden sommerferien:

29.06.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Her i juni har der været afholdt flyttemøder for gruppelederne, som på længere sigt skal dele gang/etage eller bygningskompleks for at fordele m2 og drøfte fællesrum. Disse møder danner nu grundlag for ansøgninger om klassifikationer og tilladelser ved relevante myndigheder mv. Umiddelbart efter sommer afholdes husmøder for at orientere om flytteplanerne for alle medarbejdere. Det vil umiddelbart være oplægget, at medarbejdere deltager i husmødet for det sted, de efter flytningen skal være i. Da møderne ikke er endeligt planlagt kan dette dog blive ændret. Der vil til den tid også forelægge nye fælles sikkerhedsregler for instituttet. De udarbejdes pt i arbejdsmiljøorganisationen.

 

MUS afholdelse 

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) drøftede på møde 4. juni, at der er registreret færre afholdte MUS-samtaler i 2017-runden end der forventes. Det behøver ikke betyde, at samtalerne ikke er afholdt, da det måske ikke er alle som har brugt IT-systemet AUHRA, men for en god ordens skyld skal det understreges overfor alle ledere og medarbejdere, at der skal afholdes en årlig MUS-samtale mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Institutledelsen indleder MUS-runden 2018 efter sommer og når alle ledere har været til samtale, forventes de at arrangere samtaler for deres medarbejdere. Såfremt der er spørgsmål til MUS eller problemer med AUHRA kan man kontakte Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk.

Resten af årets seniorsamtaler udskydes til foråret – men afholdes gerne på anmodning

Planlægning af flytning – og senere den faktiske flytning – kommer til at tage megen tid for alle. Det er derfor besluttet, at de seniorsamtaler, som skulle afholdes i 2018, og som endnu ikke er afholdt, udsættes til starten af 2019. Dog således at medarbejdere som ønsker en seniorsamtale er meget velkomne til at kontakte Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk som så vil arrangere en samtale.

Tak for deltagelsen i evakueringsøvelse tirsdag den 12. juni

Evakueringsøvelsen forløb efter planen og arbejdsmiljøorganisationen samler nu på erfaringerne.

 

Adjungerede professorer (”Honory professors”) og gæsteprofessorer

Det er fortsat muligt at foreslå samarbejdspartnere til udnævnelse som adjungeret professor. Fakultetet har besluttet at forslag om en af de planlagte 50 Skou adjungerede professorer skal indsendes før oktober 2018, hvorefter der vil blive truffet beslutning om, hvem der søges tilknyttet. Via AUFF kan der desuden søges midler til længere ophold for gæsteprofessorer (http://auff.au.dk/bevillinger/auffs-gaesteforskerpulje/). Næste ansøgningsfrist er primo september.

 

Forslag til indstillinger til Skou-prisen skal fremsendes senest 23. august

Instituttet skal senest 1. september 2018 fremsende indstillinger til Skou-prisen til fakultetet. Kriteriet er bla at PhD alderen er max 10 år (fraregnet evt. barselsorlov). Derfor anmodes om at motiverede forslag til indstillinger sendes til undertegnede på thomas@biomed.au.dk senest 23.august.

 

Medarbejderintroduktion

HR tilbyder hjælp til at modtage nye medarbejdere. Læs mere her: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/medarbejderintroduktion/

 

Opdager du en skade på vandrør eller lign. så brug et af nødnumrene

Skulle du opdage at vand fosser ud af et sprængt vandrør eller lign, så finder du kontaktoplysninger på medarbejdere og til nødberedskabet på AU ved udgangsdørene. Det er muligt at komme kontakt med nogen hele døgnet, året rundt. Ring så skaden kan blive begrænset. Det var der en af vore kollegaer som gjorde i søndags og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke hende for hendes opmærksomhed. 

 

EU søger bedømmere af EU-ansøgninger (Horizon 2020)

Se nærmere her: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Erfaring med EU-systemet gør det meget nemmere selv at få en bevilling.

Informationsmøde med Det Frie Forskningsråd

Det Fri Forskningsråd holder informationsmøde 22 August 2018 kl 13:00, Nobelauditoriet, Bygn. 1482-105 Jens Chr. Skous Vej.

 

Nyhedsbreve fra Forskningsstøtteenheden

En god måde at blive opdateret på fondsstøtte er ved at følge Forskningsstøtteenhedens nyhedsbreve. Se nærmere her: http://auforskningogeksternerelationer.cmail19.com/t/ViewEmail/j/5E2490F76FE7CAE62540EF23F30FEDED/665CA82ED25A303E6CBD507C784BD83B

Doktorforsvar Ebbe Bødtkjer 

Fredag den 3. august 2018 kl. 14.00 forsvarer Ebbe Briggs Bødtkjer sin doktorafhandling med titlen:

"Mechanisms of cellular acid-base regulation: implications for vascular function and breast carcinogenesis".

Forsvaret finder sted i Auditorium 424, Institut for Biomedicin, bygning 1231, Wilh. Meyers Allé, Universitetsparken.

 

Ledergruppens tilstedeværelse under ferien

Det er i hele juli måned muligt at få svar på forespørgsler, underskrevet dokumenter mv. som vanlig. Skriv til undertegnede på thomas@biomed.au.dk med cc til Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk .

 

I ønskes alle en dejlig sommer. Vi ses til august, hvor vi står foran en stor opgave med flytning. Jeg er dog meget fortrøstningsfuld – med det engagement og de evner til at løse problemer, I normalt viser, så har vi gode forudsætninger for et få en god flytning. 

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin