Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 87 august 2018

Håber I har nydt den helt fantastiske sommer. Hermed sidste nyt:

31.08.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Da det nu ser ud til at Skou-bygningen er indflytningsklar i oktober, kan mere detaljerede flytteplaner nu laves færdige og udmeldes. Bemærk venligst at al flytteinformation vil blive udsendt særskilt per mail og ofte med korte høringsfrister, hvor det er muligt at lave tilpasninger på basis af jeres ønsker. Der afholdes ekstra husmøder om flytteplanerne således:

Skou-bygningen: 3. september kl. 12 i Bartholin-auditoriet

1160- og 1180-komplekserne: 10. september kl. 13 i kaffestuen på Fysiologi

1230-komplekset: 12. september kl. 9 i kaffestuen

Det er hensigten, at I deltager i husmødet der, hvor I efter flytningen kommer til at bo. Den nødvendige information vil også komme skriftligt.

 

Indvielse af den nye bygning og indflytningsfest

Der vil være to arrangementer:

Mandag den 8. oktober kl 11 er det den officielle indvielse. Alle medarbejdere er inviteret (Morten Pless har udsendt invitation den 28/8). Rektor vil byde velkommen og både boligministeren og borgmesteren vil tale. Ellen-Margrethe Skou vil klippe snoren.

Fredag den 12. oktober holder vi medarbejderfest for alle på instituttet - ligeledes i Skou bygningen. Festen starter kl 17, og festudvalget udsendte invitationer til alle den 17. august.

Nyt om VIP-stillinger

Professorat i Medicinsk Bakteriologi. Ansættelsesprocessen er i gang.

Tenure track adjunkt-stilling med undervisning i farmakologi. Der indkom 51 ansøgninger, og bedømmelsen er i gang.

To-årig adjunktstilling med undervisning i fysiologi. Der indkom 13 ansøgninger og ansættelsesprocessen er i gang.

 

Der arbejdes desuden på at opslå yderligere to nye VIP-stillinger: Dels en lektorstilling med bredt opslag, dels et professorat – ligeledes med bredt opslag.

 

Tilbud om institut-betaling af proof-reading af artikler – resten af året

Foranlediget af instituttets gode økonomi resten af dette år vil vi – som et forsøg – give mulighed for at få videnskabelige manuskripter læst igennem og rettet af et britisk firma vi har gode erfaringer med:

www.proof-reading-service.com

Prisen er afhængig af manuskriptets længde: Man betaler ca. 100 kr per 1000 ord.

Hvis I kan finde et tilsvarende firma vil vi ligeledes – efter en konkret vurdering – bevilge støtte.

 

Forsøg på indbrud i 1170 (Biokemi-bygningen) den 25. juli

Tre af instituttets medarbejdere som arbejdede sent i bygning 1170 en juli-aften havde den ubehagelig oplevelse at være til stede mens der blev forsøgt indbrud af to omgange. Institutledelsen har fået kortlagt forløbet og identificeret nogle svagheder i beredskabet og har drøftet disse med den Tekniske Chef på Health og drøfter nu også disse med AUs beredskabskoordinator. Instituttets medarbejdere skal selvfølgelig være trygge ved at være her – også efter ’almindelig arbejdstid’. Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose de pågældende medarbejdere for dels håndteringen af situation den aften, dels deres hjælpe med at få kortlagt forløbet og svaghederne ved beredskabet.

 

Reminder om æresdoktorer

Deadline er udsat til mandag den 3/9-2018 vedr. forslag om æresdoktorer (se mail fra Morten Pless den 8/5). I tirsdags var der ikke indkommet forslag til fakultetet – derfor denne reminder.

 

Adjungerede professorer (”Honorary professors”) og gæsteprofessorer

Det er fortsat muligt at foreslå samarbejdspartnere til udnævnelse som adjungeret professor. Fakultetet har besluttet at forslag om en af de planlagte 50 Skou adjungerede professorer skal indsendes før oktober 2018, hvorefter der vil blive truffet beslutning om, hvem der søges tilknyttet. Via AUFF kan desuden der søges midler til længere ophold gæsteprofessorer (http://auff.au.dk/bevillinger/auffs-gaesteforskerpulje/). Næste ansøgningsfrist er primo september.

 

Venlig opfordring alle forskere om at deltage i undersøgelsen om forskningsfrihed

 

Link til spørgeskemaet blev sendt ud til alle forskere på AU d. 9 august og frist for svar er d. 9 september.   Undersøgelsen er omtalt i universitetsledelsens nyhedsbrev: http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2018/24/

 

Hjælp til bedre fondsansøgninger

Vi har udviklet en ny side, Hjælp til bedre fondsansøgninger, der samler instituttets hjælpetilbud og retningslinjer på instituttets hjemmeside, så man kun behøver at lede ét sted. Siden giver også et overblik over tidsfrister for bl.a. ReAp og kvalitetssikring.

 

Bistand til kommercialisering af forskningsresultater

Bo Frølund, der har været ansat på TTO til bla at hjælpe med kommercialisering af projekter fra instituttet har fået nyt job – i Innovationsfonden. Inden der er ansat en afløser for Bo vil Maija Strala Ibsen fra TTO kunne assistere. Mere konkret kan hun hjælpe med at:

Etablere en spin-out virksomhed

Indgå samarbejde med erhvervslivet

Finde en kommerciel partner eller en investor.

Mere info kontakt: Maija Strala Ibsen Tlf: +45 25563639 E-mail: maija@au.dk

 

Reserver datoen for professor Thomas Vorup-Jensens tiltrædelsesforelæsning 

23. november kl. 15 afholdes tiltrædelsesforelæsning. Nærmere information følger senere.

 

Announcement of call - Project Grants in Clinical and Translational Medicine 2018

Deadline 12. september. Find mere information her: http://novonordiskfonden.dk

 

Announcement of call - Project Grants in Bioscience and Basic Biomedicine

Deadline 19. september. Mere information her: http://novonordiskfonden.dk

 

Arla Food for Health (a consortium between Arla Foods amba, Arla Foods Ingredients Group P/S, Aarhus University and University of Copenhagen) - Active call

Deadline 15. October. Find mere information her: https://www.arla.com/company/arla-food-for-health/

 

The Olav Thon Foundation 2019 - support for Nordic research projects in medicine 2019

Deadline: 15. september. Kontact annimh@biomed.au.dk for mere information om dette.

 

Støtte fra DFF til genindsendelse af ERC-ansøgninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtter genindsendelse af ERC start- og consolidator-grant ansøgninger, der er blevet afvist, men alligevel rangeret højt af kommissionen. Du kan søge DFF om max 35.000kr/måned og i op til 24 måneder til at forbedre din ansøgning og gensende den til næste evalueringsrunde. Ansøg DFF med en 3-siders projektbeskrivelse, kopier af det oprindelige ERC-tilskud og dets evaluering af EF og en budgetplan. Der er tre deadlines om året for denne DFF-ordning: 1. maj, 31. august og 16. oktober. Så den næste deadline er 16. okt. Yderligere oplysninger findes i denne vejledning: dff.dk/en/application/calls/dff-danish-erc-programme-may-2018.pdf

Kursus i forsendelse af pakker med tøris

Cathrin (Trine) Guldager Sørensen holder IATA kursus vedr. forsendelse af pakker for ansatte på Biomedicin d. 1. oktober, Kl. 9.30. Mere information følger.

Referat af institutforum den 13. juni kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2018/moede-13-06-2018/

 

Referat af LSU den 4. juni kan ses her:

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2018/moede-04-06-2018/

 

Referat af akademisk råd den 17. maj kan ses her:

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Referat_17_maj_2018.pdf

Referat af FSU den 19. april kan ses her

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Health/Referat_FSU_19.04.2018.pdf

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin