Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 88 fra september 2018

Kære alle   Hermed sidste nyt:

30.09.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Skou-bygningen indvies som planlagt officielt mandag den 8. oktober (Transport- og Bygnings- og Boligministeren samt Kulturministeren har meldt at de kommer) og medarbejderfesten holdes fredag den 12. oktober.

Selve indflytningen regner vi med kan starte i uge 46 (midten af november). Grunden til at vi udsætter tidspunktet 4 uger er, at der skal laves en række tilpasninger af bygningen før vi kan flytte ind. Dette er især opsætning af ekstra flowbænke. Indflytning til 1233/1244 (anatomi) forløber som planlagt.

 

PhD studerendes undervisning

Foranlediget af et par konkret sager skal det præciseres, at PhD-studerende ikke kan pålægges mere end 150 timers undervisning inklusiv forberedelse. Det er vigtigt, at de PhD-studerende får deres primære undervisningserfaring gennem de respektive undervisningsteams, hvorved de også sikres den bedste supervision og feedback på deres indsats.

 

Nyt om VIP-stillinger

Professorat opslået. Se mere her: http://international.au.dk/about/profile/vacant-positions/academic-positions/stillinger/Vacancy/show/1006133/5283/

 

Ansøgningsfrist 1. oktober for støtte til kurser (TAP) og rejser (VIP)

Regler og ansøgningsskemaer kan findes på medarbejdersiden.

Kurser (TAP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/personaleforhold/efter-og-videreuddannelse/tap-kurser-ansoegningsskema-regler-for-stoette/

Rejser (VIP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/oekonomi-og-rejser/rejseansoegninger-og-rejseafregning/

Spørgsmål kan sendes til Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk

 

Ansøgning om virksomhedspraktik modtaget (fra en kandidat i molekylær medicin)

Kontakt annimh@biomed.au.dk for mere information, hvis jeres gruppe er interesseret i at tilbyde virksomhedspraktik.

 

Nyt rejseafregningssystem

AU har lukket AURUS og er gået over til RejsUd som rejseafregningssystem. Du kan fortsat få hjælp til rejseafregninger ved at kontakte dit lokale sekretariat, eller ved at skrive til rejsud@biomed.au.dk.

 

Lokalebooking i Skou Bygningen

Mødelokalerne i Skou Bygningen kan nu bookes i den elektroniske kalender. Vi vil gerne sikre en god fordeling af mødelokalerne mellem grupperne i Skou Bygningen, og når vi er kommet på plads vil vi lave en fælles fordeling af faste møder. Det er ikke muligt at booke møder med gentagelser og alle møder, der er booket efter den 1. februar vil blive slettet.  Se en oversigt over mødelokaler på Biomedicin her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/praktisk-info-og-faciliteter/lokaleadministration-booking/

 

Fastnettelefoner udfases

Der er ikke mulighed for analoge fastnettelefoner i Skou Bygningen og de nuværende analoge telefonnumre nedlægges ved flytningen fra Bartholin og 1170-komplekset. Hvis man har brug for en digital fastnettelefon i Skou Bygningen skal man henvende sig til Morten Pless pless@biomed.au.dk. Prisen for en digital fastnettelefon er ca. 1.500 kr., der betales af forskergruppen.

 

Uddeling af Skou prisen

Alle er inviteret til uddeling af Skou prisen: Torsdag den 11. oktober kl 13-15 i AIAS-bygningen

 

Tilmelding til mentorordning

Den 23. oktober er der frist for tilmelding til mentorordningen Styrk Talentet! Alle, der kan tænke sig at være mentor eller mentee, kan tilmelde sig. Information og tilmelding findes på www.au.dk/styrktalentet

 

Referat af møde i instituttets arbejdsmiljøudvalg (LAMU) den 18. juni kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/lamu-og-referater/referater-2018/moede-18-06-2018/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Navnenyt