Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 89 fra oktober 2018

Kære alle Hermed sidste nyt:

31.10.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Indflytning i Skou må som udmeldt den 12. oktober udskydes. Der er udarbejdet en detaljeret flytteplan, men denne vil endnu ikke blive udmeldt, idet der fortsat kan ske justeringer. Overordnet kan vi dog sige, at det efter planen bliver grupperne fra 1170, som flytter først, fordi vi skal afgive bygningen snarest. Efterfulgt af grupperne fra 1160 og Dyrestalden fra Bartholin. Dermed kommer Bartholin-grupperne til tidligst til at flytte i februar/marts 2019.

 

Nyt om VIP-stillinger

Lektorat opslået med ansøgningsfrist 2/12-2018. Se nærmere her: 

http://health.au.dk/en/about-health/vacant-positions/stillinger/Vacancy/show/1009183/5283/

 

Vigtige ansøgningsfrister på vej

NNF Young Investigator Award 15/11

NNF Laureate Research Grants 15/11 

Lundbeck Foundation Postdoc 27/11 

Novo Nordisk ‘Challenge Programme 6/12 

Lundbeck Fellowship 13/12 


Støtte til forskning i blodsygdomme

Der indkaldes hermed ansøgninger til Landmand af ”Ølufgård” Peder Nielsen Kristensens Mindefond. Puljen i år er på 360.000 kr. Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Hver ansøgning skal indeholde: Projektforslag (med tydelig angivelse af ansøgers navn og hvor projektet udføres). Budgetforslag (med tydelig information om ansøgt beløb). Kort CV (med tydelig angivelse af navn, stilling, ansættelsessted og kontaktadresse). Publikationsliste (evt. udvalgte publikationer) for hovedansøger. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk, og der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen må maks. fylde 5 sider. Ansøgninger skal fremsendes senest den 18. november 2018 til ha@au.dk i én PDF-fil, der bedes være navngivet med ansøgers for- og efternavn. Hvis der er spørgsmål kan I kontakte Henry Andreasen på telefon 87152004 eller ha@au.dk.

 

Nyhedsbrev om EU støttemuligheder

Central Denmark EU Office, som bl.a. finansieres af AU, udsender nyhedsbreve om aktuelle støttemuligheder. Tilmelding kan ske her: https://centraldenmark.eu/nyheder/nyhedsbrev/

 

Tiltrædelsesforelæsning for professor Thomas Vorup-Jensen

Fredag d. 23. november kl. 15:00 i Auditoriet i bygning 1170 (lokale 347). Der er en uformel reception i kaffestuen i samme bygning efter forelæsningen.

 

Indvielse af Skou-bygningen

D. 8. oktober kunne vi endelig officielt klippe snoren til vores nye bygning. Se reportagen og videoen fra arrangementet. Også tak til jer alle for en rigtig god institutfest om fredagen. Nu glæder vi os til at flytte ind. 

 

Referat af møde i instituttets institutforum den 12/9 kan ses her

biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2018/moede-12-09-2018/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin