Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 90 fra november 2018

Kære alle Hermed sidste nyt

30.11.2018 | Thomas G. Jensen

Flytteplaner

Håndværkerne arbejder hårdt for at blive færdige med de sidste detaljer i Skou-bygningen og på at få indreguleret de forskellige tekniske systemer. Så snart de er færdige, vil vi melde startdatoen for flytningen ud til alle.

 

Nyt om VIP-stillinger

Der var hele 92 ansøgninger til professorstillingen, der var opslået bredt i Biomedicin. Ansøgningerne skal nu bedømmes.

 

Skou - professorer

Der er en ny frist for indsendelse af indstillinger til Honorary Skou Professorer: Den 4. marts 2019. Ønsket er en ligelig kønsfordeling, og indtil videre er der for få kvinder blandt de indstillede. Kriterierne er revideret en smule således at kandidatens hjemmeuniversitet skal være i top-100 på QS ranglisten – eller tilsvarende. Feks kan kandidater fra Rockefeller universitetet også godkendes. For yderligere information kontakt undertegnede.

Overførselsmulighed for annuum 

For at begrænse omfanget af omposteringer i december, kan der ’overføres’ op til 5.000 kr. på annuum fra 2018 til 2019.

 

Forskningslederkurser på AU med ansøgningsdeadline 10/12

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/ledelsesudvikling/research-leadership-development-programme/

Det er muligt at søge instituttet om betaling af kurset.

 

Husk Pure inddatering - og meget gerne opdatering

Deadline for inddatering af videnskabelige artikler er den 15. januar. Og tjek meget gerne ved samme lejlighed, at profilen er opdateret. Pure-profilerne er fondenes og de udefrakommende kollegers første møde med jer, når de googler jeres navn – og altså visitkortet udadtil. Der er plads til forbedringer hos mange af os.

 

Indbrud i biler

Flere har desværre oplevet indbrud i biler. Vi opfordrer til, at værdigenstande ikke efterlades synlige i parkerede biler. 

 

Udfasning af fastnettelefoner

På grund af manglende efterspørgsel efter etablering af fastnettelefoner i Skou-bygningen vil der ikke blive etableret sådanne i kontorer og laboratorier i Skou-bygningen. I stedet for fastnettelefoner kan der indkøbes mobiltelefoner. Indkøb af telefoner betales som udgangspunkt af forskningsgrupperne. Kontakt Morten Pless hvis der er spørgsmål. Retningslinier for mobiltelefoner kan ses her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/it-web-og-telefoni/telefoni-paa-biomedicin/retningslinjer-for-bevilling-af-internet-og-mobiltelefoni/

 

Driftsleder Viggo Nielsen går på pension

Tirsdag den 18. december kl. 14-16:00 afholdes der afskedsreception for driftsleder Viggo Nielsen, der går på pension. Tilmelding til receptionen er af hensyn til forplejning nødvendig på https://events.au.dk/Viggosfratraedelsesreception

Viggos pensionering betyder, at opgaver i forbindelse med indkøb, glasvask og kantine overtages af Morten Pless, mens opgaver vedr. håndværkere og bygninger overtages af Conor Leerhøy.

 

Uddannelsesdag

Torsdag d. 13. december inviterer Fakultetet til Uddannelsesdag 2018. Årets emne er, hvor vi møder vores studerende på de første semestre, hvilke undervisningstraditioner de kommer fra, og hvordan vores uddannelsesstruktur, indhold og metode påvirker deres motivation og læring. Alle er velkomne, husk tilmelding senest 4. december: https://events.au.dk/uddannelsesdag2018

 

Nye kopimaskiner

I midten af december kommer der nye kopimaskiner i Skou-bygningen samt i 1160, 1180 og 1233/1234 bygningerne. For at anvende de nye maskiner skal man anvende sit medarbejderkort. Print foregår fremover ved at man udskriver til en fælles printserver på instituttet. Man kan herefter afhente sit print ved hjælp af adgangskortet ved den maskine på instituttet, som man ønsker. Der kommer mere information om hvordan man anvender løsningen i løbet af december.

 

Har du det rigtige medarbejderkort?

De fleste medarbejdere har allerede et medarbejderkort med indbygget chip. Det er fremover nødvendigt for at komme ind i Skou-bygningen og ved brug af kopimaskinerne. De medarbejdere, der ikke har et kort med chip vil blive kontaktet direkte, så det kan blive udskiftet hurtigst muligt.

 

Møde med fakultetets Advisory Board

Som I ved, har vi haft besøg af Advisory Board. Et råd var, at vi i ledelsen skal tænke over de signaler, der ligger i, at vi taler meget om, hvad nogen udefra skal komme og tilføre af kvalitet, og mindre om de kvaliteter vi allerede selv har. Det vil vi arbejde videre med i institutledelsen. Læs også: http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-14431

 

Strategisk brug af LinkedIn 

Jeg er ikke selv meget aktiv på LinkedIn. Men jeg har nu en profil (https://www.linkedin.com/in/thomas-g-jensen-00a5b110/) og et ønske om at være der mere, for det er i høj grad dér, rekruttering og networking med forskere og fonde finder sted. Hvis I bruger LinkedIn, må I gerne tagge mig, når I poster noget institut-relevant, så det også bliver delt via min LinkedIn. Jeg vil omvendt tagge jer, når jeg deler gode historier om instituttets forskning med omverdenen. Og det har jeg som ambition at blive bedre til.  

 

Ny kommunikationspartner 

Instituttet har skiftet kommunikationspartner og siger farvel til Mette Louise Ohana, der har fået andre opgaver på fakultetet. Fremover kan I kontakte Nanna Jespersgård på nj@au.dk eller mobil 93 50 85 24. Nanna hjælper med pressedækning af publiceret forskning der har interesse for en bredere offentlighed. Vær i god tid og spørg meget gerne mig, hvis I er i tvivl.

 

AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships

Application deadline is 23 January 2019.Read about AIAS and the fellowship programme and see the Guide for Applicants at:

www.aias.au.dk

http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

More information: Helle Villekold: helle@aias.au.dk

 

Jens Christian Skou fellowships at Aarhus Institute of Advanced Studies, AIAS

Application deadline 1 February 2019. More information: www.aias.au.dk

 

Referat af møde i LAMU 19/9

http://biomed.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/lamu-og-referater/referater-2018/moede-19-09-2018/

 

Referat af møde i akademisk råd 20/9 

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Referat.PDF

 

Referat af møde i LSU 3/10

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2018/moede-03-10-2018/

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2018/moede-03-10-2018b/

 

Referat af møde i FSU 22/10

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Filer/FSU/Referat_FSU_22-10-2018_1_.pdf

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin