Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 91 december 2018

Kære alle   Så er det jul igen, og i ledergruppen vil vi benytte lejligheden til at takke for jeres fremragende indsats i 2018. For der er meget at glæde sig over. Vores forskning og uddannelse er på et et imponerende niveau, som vi vil styrke yderligere ved at nytænke forskningsmiljøerne – mere om det herunder. Og næste år venter et hav af nye, spændende projekter, herunder at vi skal tage Skou-bygningen i brug. Tak for jeres tålmodighed i forbindelse med gentagne meldinger om udsættelse – vi kan ikke gøre så meget ved det, bygningen skal jo være i orden, når vi overtager. I ønskes en rigtig god ferie og et lykkebringende 2019.

21.12.2018 | Thomas G. Jensen

Ændret organisering

Se mail fra den 21/12 og læs mere i nedenstående artikel, der udfolder Søren Paludans og mine argumenter for at styrke forskningen med fire overordnede forskningstemaer. Målet er større synlighed udadtil og bedre tilhørsforhold indadtil. http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-14628


Tyveri fra biler og kontorer

Problemet med tyveri fra parkerede biler er desværre ikke blevet mindre. Alle medarbejdere opfordres derfor til at tømme deres parkerede biler for værdigenstande. Hvis du ser noget mistænkeligt kan du ringe til universitetets vagtservice på 8715 1617 eller til politiet. Da der har været en voldsom episode efter at en medarbejder konfronterede en mistænkt i parken opfordres alle til ikke selv at konfrontere mistænkte, men ringe på ovenstående nummer. For at få stoppet tyverierne har vi bedt vagtselskabet om at øge patruljeringen omkring vores bygninger i en periode. Der har også været enkelte tilfælde af tyverier fra bygningerne, hvor personerne tilsyneladende er kommet ind ved at følge efter medarbejdere. Husk derfor at det er vigtigt at spørge, hvis der følger personer med dig ind i bygningen, som du ikke kender.


Nyt om VIP-stillinger

Der var hele 99 ansøgninger til lektorstillingen, der var opslået bredt i Biomedicin. Ansøgningerne skal nu vurderes. Der vil blive anvendt shortlisting.


Postdoc-muligheder på Stanford

Novo Nordisk Fonden støtter postdocophold på Stanford for kandidater, der er max 5 år efter PhD. Ansøgningsfrist: 11. februar 2019. Se nærmere her:

http://novonordiskfonden.dk/en/content/visiting-scholar-or-postdoc-fellowships-stanford-bio-x


Rejselegater til studerende

I forbindelse med årsfesten udnævnes fire modtagere af et rejselegat a 25.000 kr fra "Dronning Margrethe den II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet". Kandidaterne til prisen skal være studerende på enten bachelor- eller kandidatniveau. Deadline for forslag til undertegnede er den 4. januar.


Ph.d.- priser

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler 5 priser på hver 50.000 kr. De, der kan komme i betragtning, er ph.d.er der har fået tildelt ph.d.-graden i 2018, og ph.d.er der har indleveret i 2018 og får tildelt graden senest 1. februar 2019. Motiverede forslag og bør omfatte: Navn, kontaktoplysninger, indskrivningsdato, dato for tildeling af graden, relevante aktiviteter (evt. med henvisning til vedlagt CV), referencer til den studerendes publicerede eller accepterede artikler, præsentationer ved internationale konferencer (titel og art), andet, herunder ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner samt en vurdering af den studerendes ph.d.-forløb. Forslag skal være på maksimalt 5 A4-sider inklusiv CV, publikationsliste mv. og i én PDF-fil. Forslag fra instituttet sendes til undertegnede senest 4. januar.


Novo Nordisk Fondens mange deadlines i januar

Postdoctoral Fellowship for Research Abroad - Endocrinology and Metabolism 08/01

Excellence Emerging Investigator Endocrinology and Metabolism - Nordic Region 08/01

Ascending & Distinguished Investigators Endocrinology and Metabolism - Nordic Region 08/01

Hallas-Møller Emerging & Ascending Investigators - Bioscience and Basic Biomedicine 09/01

Distinguished Investigator - Bioscience and Basic Biomedicine 09/01

Clinical investigator grants (Emerging, Ascending & Distinguished) 10/01

Tandem Programme - Translational research collaboration 15/01


Tips til bedre ansøgninger til NNF
Nu vi er ved NNF, vil jeg rette jeres opmærksomhed mod en artikel med flere tankevækkende anbefalinger til Health-forskere fra Niels-Henrik von Holstein Rathlou, der leder Novo Nordisk Fondens afdeling for forsknings- og innovationsbevillinger. Han peger på, at virkemidler som 'Tandem' og 'Synergy' er som skræddersyede til os på Biomedicin, men han peger også på, at vi kan blive bedre til at skrive den type ansøgninger. Læs hans råd herunder.
Dansk: http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-14573


Lundbeck professorater

Lundbeckfonden søger internationalt anerkendte forskere på professorniveau til en ny type forskerbevilling. Ansøgere skal demonstrere fremragende forskning inden for neurovidenskab i bredeste forstand og samtidig fungere som mentor for yngre forskere. Lundbeck Professoraterne udløser 20-40 mio. kr. og løber over seks år med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist er 31. januar 2019, og næste mulighed for at søge er først om to år. Læs mere her: https://www.lundbeckfonden.com/professor-soeges/


Boliger til gæstestuderende

Der er i øjeblikket ledige boliger, som overvejes opsagt, så har du en udenlandsk studerende på vej, så husk at gøre dem opmærksom på denne mulighed: http://international.au.dk/life/locations/housing/auhousing/intern/aarhus/howtoapply/


Konference om hukommelse

PROMEMO arrangerer i samarbejde med Danmarks Grundforskningsfond og The Brain Prize en international konference om hukommelse i København i marts 2019 - "Proteins and Circuits in Memory". Blandt invited speakers er en Nobelprisvinder samt flere Brain Prize vindere. Se mere her: http://promemo.au.dk/pcim19/


Med venlig hilsen


Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin