Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 93, februar 2019

Kære alle Hermed andet nyhedsbrev her i 2019

28.02.2019 | thomas G. Jensen

Seks år mere som institutleder

 

Jeg er glad og taknemmelig for at kunne forsætte, og som I kan læse herunder, vil der fremadrettet ske ændringer: http://biomed.au.dk/#news-15019

Rektor besøger Biomedicin den 21/3

Rektor Brian Bech Nielsen besøger instituttet torsdag den 21/3 kl 11:30. På mødet vil han komme med et kort oplæg som afsæt for en dialog om instituttets og universitetets udvikling. Mødet finder sted i Lille Anatomisk Auditorium 1231-424.

 

Flytteplaner

I næste uge, fra mandag den 4. marts, starter flytningerne til Skou-bygningen. Jeg flytter bl.a. derover.

 

Adgangskort skal bæres synligt

Fra den 4. marts skal alle bære synligt adgangskort. Det gælder i alle instituttets bygninger. Nøglesnor og kortholder fås i sekretariaterne. Gæster i Skou Bygningen skal registreres og bære adgangskort, der printes ved indgangen. Medarbejdernes nøglesnor er lyseblå, og gæsters nøglesnore er lyserøde. I hjælper med at øge trygheden i bygningerne ved at bære adgangskortet synligt. 

 

Rygning

Rygning er forbudt overalt indenfor og udenfor Skou-bygningen. Rygere henvises til de offentlige arealer i Universitetsparken.

 

Kaffemaskiner i Skou-bygningen

Kaffemaskinerne i Skou-bygningens kantine er nu sat i gang, og I er velkomne til at komme forbi og smage på de forskellige kaffevarianter eller chokolade. Kaffemaskinerne i kaffestuerne på de enkelte etager sættes i drift efterhånden som indflytningen skrider frem.

 

Navn og adresser på fakturaer

Vi modtager stadig mange fakturaer, der har de gamle institutnavne og mangler kontaktpersoner. Det vil være en stor hjælp for de, der fordeler regningerne, at institutnavnene ændres til Biomedicin, og der påføres navn på en kontaktperson på fakturaen.

 

Ønsker til faste møder i Skou-bygningen

Vi vil forsøge at fordele mødetidspunkter til faste møder i f.eks. forskningsgrupperne på den mest hensigtsmæssige måde. Hvis I ønsker et bestemt mødetidspunkt, skal I sende en mail til pless@biomed.au.dk senest den 15. marts. Det gælder også, selv om I ikke er flyttet ind i Skou-bygningen endnu. Af mailen skal det fremgå, hvad emnet er for mødet, hvem der er ansvarlig, hvor mange deltagere der skal være plads til, hvor ofte mødet gentages (f.eks. uge, måned, år) og hvilket tidspunkt man ønsker. Angiv meget gerne flere mulige tidspunkter. Indtil vi har lagt en plan for gentagne møder, kan man ikke booke møder med gentagelser i Outlooks kalender.

 

Nyt fra Junior Researcher Development Programme for unge forskere

Karriereudviklingstilbud, karrierespor og mere kan ses på den nye hjemmeside: 

http://talent.au.dk/junior-researcher-development-programme/

Der er et nyt gratis kursus med tilmeldingsfrist 25. marts: Understanding Organizations in Theory and Practice. 3 day course in Understanding Organizations – in Theory and Practice. 25-26 April & 29 May 2019:

http://talent.au.dk/junior-researcher-development-programme/courses-and-workshop/

Alle yngre forskere, der endnu ikke har deltaget, opfordres også til at tilmelde sig workshoppen Introduction to Strategic Career Planning. Næste workshop afholdes den 16. maj.

Adgang til DNU medarbejderparkering i Skejby 

Instituttet køber p-kort, der kan lånes i instituttets sekretariat.

 

Pas på fuptidsskrifter

Svindelforlag har overraskende stor succes med at lokke forskere til at udgive deres forskning i falske tidsskrifter uden kvalitetskontrol og peer review. Flere tusinde forskere er faldet i, herunder mere end 100 danskere. Den største udgiver af falske tidsskrifter er OMICS International. Forlaget er baseret i Indien og udgiver mere end 700 tidsskrifter. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte fakultetets bibliotek. 

 

Mobilitetsstipendier 

Hvis I overvejer et ophold på en udenlandsk forskningsinstitution, er det nu, I skal slå til, for 1. juni er sidste frisk for at søge de såkaldte mobilitetsstipendier – i øvrigt for allersidste gang, for puljen forsvinder efter 2019. Der kan søges op til 200.000 DKK, og stipendierne er for forskere på mindst lektorniveau. Se mere her: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-14961

 

Indberetning af artikler til PURE

Den 1. marts 2019 er der deadline for validering af publikationer indberettet i 2018. I bedes derfor   tjekke PURE eller jeres personlige AU-side: Er alle publikationer registreret? Er angivelsen af peer review for hver publikation korrekt?

 

Foredrag med George Church fra Harvard

Tirsdag den 12. marts kl 14:30 giver George Church fra Harvard oplæg med titlen: Reading and editing genomes and biosystems. George Church er kendt bl.a. for at have udviklet metoder til at sekventere gener og for at have været med til at udvikle CRISPR teknologien. Oplægget finder sted i Bartholin Auditoriet, og alle er velkomne.  

 

Nyt fra akademisk råd

Referat fra møde den 7/2 kan ses her:

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Referat._Akademisk_raads_moede_d._7_februar_2019.pdf

 

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin