Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 94 fra marts 2019

Kære alle   Hermed endnu et nyhedsbrev her i 2019

29.03.2019 | Thomas G. Jensen

Anni Mandrup Høeg rejser til Retsmedicin

Instituttets specialkonsulent Anni Mandrup Høeg har sagt sin stilling op for at blive ny sekretariatsleder på Institut for Retsmedicin, hvor hun starter den 1. april. Vi har derfor opslået en ny stilling - som driftsorienteret ledelseskonsulent - med ansøgningsfrist den 31. marts. Vi håber at få besat stilingen per 1. maj. Varm tak til Anni for en fantastisk indsats med opbygning af instituttet - og for at få det hele til at fungere. 

 

Imaging Core åbner snart

Vi er i gang med at etablere en ny imaging core-facilitet på instituttet. 1. april starter cand scient ph.d.  Christian Garm som ny AC-TAP med henblik på at få startet faciliteten hurtigst muligt. Christian kommer fra en stilling i Olympus og har stort kendskab til high-end mikroskopers opbygning, brug og anvendelse af software. Facilitetens udstyr vil være for alle på AU mod en mindre brugerbetaling. Via Christian Garm kan I få assistance til både dataindsamling og analyse. Imaging core-faciliteten har 2 konfokale mikroskoper (heraf en helt ny LSM800 airy scan fra Zeiss), spinning disk, high-content screening, TIRF og automatiseret wide-field mikroskop. De næste indkøb bliver et multifoton mikroskop og en slide-scanner. Faciliteten vil snarest få en brugervenlig hjemmeside, og der vil også blive afholdt et startup-seminar for at introducere de forskellige muligheder og services. Core-faciliteten er betalt med bidrag fra både fakultet, institut, diverse fonde og forskergrupper på instituttet. Morten S. Nielsen bliver den akademiske leder af faciliteten.

 

Flytteprocesserne forløber nogenlunde efter planen

Adskillige forskningsgrupper er flyttet bygning, dels til anatomi-komplekset, dels til Skou-bygningen (hvor der lige nu er liv i 3 af de 8 fløje). Flytningerne er forløbet nogenlunde efter planen, og alle involverede takkes for ekstraordinær indsats for at få det til at fungere. Vi håber fortsat, at flytningerne er vel overståede før sommerferien. Vi regner med at udsende flytteplaner for Bartholin primo april. Alle får en frist på mindst 4 uger.

 

Nyt om VIP-stillinger

Toårig adjunkt-stilling med undervisning i fysiologi: Jean Farup er ansat i stillingen.

Tenure track stilling: Foreløbigt er Ina Schiessl og Karthika Rajeeve ansat. Vi mangler desuden at færdiggøre en 50% ansættelse på opslaget.

 

Transport af farligt gods

Universitets sikkerhedsrådgiver Trine (Cathrin) Guldager Sørensen har orlov fra sin stilling indtil 31. januar 2020. I den periode vil hendes opgaver på fakultetet blive løst dels af kemikaliekonsulenterne - dels af et eksternt rådgivningsfirma. Kontaktinfo for specifikke opgaver (se nedenfor) vil fremgå af Sikkerhedsrådgiverens hjemmeside, der er under opdatering. Ved tvivlsspørgsmål kan I kontakte Lina Waldstrøm Asmussen (kemikaliekonsulent) lina.waldstrom@au.dk, tlf 87167608

 

Lundbeckfonden vil nu betale indirekte udgifter

Lundbeckfonden vil nu betale op til 10% til indirekte omkostninger ved forskningsprojekter – omkostninger der er relateret til forskningsprojektet. Når budgetterne fremover kommer forbi mig til godkendelse, vil jeg fokusere på at få disse udgifter inkluderet. Alle ansøgninger over 1 mio skal forsat forbi mig til godkendelse, inden de sendes af sted – og gerne i god tid. 

 

Søren Paludan træder ind i fakultetets nye Forskningsforum

10. april samles Søren Paludan og ti af fakultets øvrige medarbejdere for første gang i det nye Health Forskningsforum, der skal hjælpe med at realisere nogle af fakultetets mere overordnede strategier for forskning, talentudvikling og rekruttering. Søren er som viceinstitutleder for forskning født medlem af det nye forum og dermed oplagt at kontakte, hvis I har input og ideer. Læs mere i artiklen Nyt ledelsesforum skal løfte forskningen på Health: http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-15221

 

Ansøgninger til Eva og Henry Frænkels Mindefond

Ansøgningsfrist er 1. maj. Støtteområder:Kræft-, hjerte og kredsløbssygdomme. Der ydes støtte til fx indkøb af apparatur, udgivelse af videnskabelig litteratur samt udvekslingsophold. Mere info: www.fraenkel.info

 

Ny Clustermanager

Den 1. marts startede Rune Thomsen som Clustermanager på instituttet, og indgår i det nationale netværk Biopeople. Rune skal hjælpe med at katalysere samarbejdet mellem forskningen og private virksomheder samt hjælpe forskere med virksomhedsplaner i deres kontakt med TTO. Rune kan kontaktes på 2849 8014 eller rt@biomed.au.dk.

 

P-kort til DNU

Der er indkøbt p-kort til DNU, der kan lånes i sekretariatet. Der ligger et kort i Sekretariatet på Syd og i Skou-bygningen

 

Nøglesnore

Husk at aflevere de udleverede blå nøglesnore i sekretariatet, så vi kan få dem returneret.

 

Lymfom-konference i Aarhus

Der afholdes konference i Aarhus 23-24 maj om tumor-mikromiljø primært i lymfomer. Se nærmere her: http://nordictumormicroenvironment.org

 

Referat af møde i instituttets arbejdsmiljøorganisation AMO den 19/12 kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/amo-og-referater/referater-fra-arbejdsmiljoeorganisationen/moede-19-12-2018/

 

Referat af møde i fakultets samarbejdsudvalg (FSU) den 18/2 kan ses her

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Filer/FSU/FSU_Referat_18.02.2019.pdf

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin