Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 95 fra april 2019

Kære alle Hermed sidste nyt:

30.04.2019 | Thomas G. Jensen

Husk dialogmøderne om psykisk APV

Som opfølgning på vores psykiske APV arrangerer APV-følgegruppen i den kommende måned en række husmøder, som jeg vil bede jer prioritere. Som I kan læse i den alle-mail, som Ulla Als har udsendt (29. april), er møderne fordelt på jeres arbejdssteder, inden Skou-bygningen blev taget i brug. Alle møder foregår i Skou-bygningens kantine, og jeg minder om, hvornår I meget gerne må møde op:

Ansatte i Bartholinbygningen, samt de, der er flyttet fra Bartholin til Skou m.m.: Onsdag den 22. maj kl. 10.30-12.00

Ansatte i Vest, dvs ansatte i 1160-, 1170- og 1180-komplekserne (tidligere fysiologi, biokemi og biofysik), samt de, der er flyttet til Skou fra Vest: Fredag den 24. maj kl. 12.00-13.30

Ansatte i 1130-komplekset (tidligere anatomi): Tirsdag den 28. maj kl. 13.00-14.30

Hvis I har særlige oplevelser eller problemstillinger, I ønsker drøftet, bedes I på forhånd skrive til Ulla Als på uva@biomed.au.dk. Instituttets APV-rapport kan downloades her:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/APV/APV_2019/Rapporter/HE/APV_Rapport_-_1946_Inst._for_Biomedicin_-_2019___13-04-19_.pdf

 

Nye fotos til hjemmesiderne og til Pure

Instituttet er i gang med at få lavet nye eksterne hjemmesider for de fire forskningstemaer, og i den forbindelse præsenteres alle forskningsledere i oversigter, der trækker visitkort fra Pure. Det har tydeliggjort, at mange trænger til at få taget et nyt, alderssvarende og/eller professionelt foto til Pure-profilen. Det vil jeg hermed opfordre jer til, da vi ved, at både peers, fonde og erhvervsliv tilgår vores forskningssider (ganske som de googler jeres individuelle Pure-profiler). 

Fotografering er gratis og foregår sådan: I møder hos AU-fotograf Lars Kruse den første tirsdag i måneden – førstkommende mulighed er tirsdag den 7. maj – i tidsrummet 10-12 eller 13-14, tidsbestilling er ikke nødvendig. Fotografering foregår i Informationscentrets bygning 1448 lokale 3.34. Brug hovedindgangen og tag trappen/elevatoren til 3. etage. Når I får billederne tilsendt, skal I uploade på Pure – vejledningen ligger her: https://medarbejdere.au.dk/pure/brugervejledning/profilhjemmeside/#c2455102

Hvis I ønsker et smugkig på de nye hjemmesider, så tjek Infection and Inflammations nye hjemmeside på adressen: 

http://biomed.auinstallation34.cs.au.dk/research/infection-and-inflammation/

Hvis I klikker på ’All research leaders’ vil det fremgå, hvad der ligger i visitkortvisning:

http://biomed.auinstallation34.cs.au.dk/research/infection-and-inflammation/research-leaders/

 

Kapsejladsen

Fredag den 3. maj afholdes der kapsejlads i Universitetsparken. Det giver som sædvanligt en del trængsel i parken. Allerede tirsdag opsættes de første afspærringer, og hele fredag vil biltrafik i parken være yderst begrænset. Der vil dog være adgang til p-pladserne ved Bartholin, Skou og Vest. Der er bestilt faste vagter til vores bygninger, og de vil kræve at se adgangskort, så husk at få det med. Hvis I oplever problemer, skal I kontakte vagterne eller ringe til vores tekniske chef Conor Leerhøy på 2899 2241. Husk at være ekstra opmærksomme på, hvem I lukker ind i bygningerne på fredag.

 

Nyt fra Imaging Core 

Som annonceret i sidste nyhedsbrev er vi i gang med at etablere en ny core-facilitet for imaging på fakultetet. Mikroskoperne er nu klar til brug, og vi glæder os til at komme i gang. En hjemmeside og et bookingssystem er under udarbejdelse, og mere info følger senere. Forskere, der gerne vil hurtigt i gang, er mere end velkomne til at kontakte Christian Garm (christian.garm@biomed.au.dk) for mere info om adgang og brug.

 

Garderobeskabe i Skou-bygningen

Antallet af garderobeskabe i Skou-bygningen er udvidet med nye skabe i omklædningsrummet. Alle garderobeskabene virker ved, at man låser skabet og indtaster en firecifret kode. Koden bruges igen, når skabet skal låses op. Man kan af hensyn til kapaciteten ikke få sit eget skab, og skabene skal derfor tømmes hver dag.

Private pakker må ikke sendes til instituttet

Vi modtager stadig flere private pakker, senest bl.a. en cykel. Private pakker lægger et stort arbejde på vores piccoline, der skal håndtere modtagelsen, informere modtageren og eventuelt udbringe pakken. Vi vil derfor gerne bede om, at I ikke får tilsendt privat post til instituttets adresse. 

 

Adgang til Skou-bygningen

I Skou-bygningen ses det indimellem, at personer uden adgangskort går med ind sammen med medarbejderne. Husk at tjekke, om personer, der følges med jer ind, nu også er ansatte på instituttet. Gæster skal vente udenfor, indtil de bliver hentet af deres vært. I denne uge kommer der nye nøglesnore, der gør det lettere at identificere hvem, der har adgang, og gæster kan benytte skærmen ved indgangen til at melde deres ankomst.

Overførsel af GMO projekter

Hvis I ikke skulle have fået anmeldt overførsel af jeres evt. GMO projekter til Skou bygningens lab. id. numre; så skal det gerne gøres inden I flytter; se: http://biomed.medarbejdere.au.dk/flytning/​​

 

 

Projektdag på Biomedicin

Den 16. maj fra klokken 15 – 18 gentager vi sidste års succes med en posterdag, hvor I har mulighed for at præsentere jeres forskningsprojekter for de studerende. Projektdagen består af to dele. Den første time fra klokken 15 til 16 holder Selskab for Medicinsk Studenterforskning oplæg relateret til praktiske elementer af forskningen. Det sker i Store Anatomisk Auditorium. Derefter – fra klokken 16 til 18 –  kan de studerende læse postere og diskutere projekterne med potentielle vejledere. Projekterne vil også blive tilgængelige på hjemmesiden: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/studenterprojekter-ved-institut-for-biomedicin/

Tilmeld jeres projekter/postere hos Marianne Rasmussen (mr@biomed.au.dk) senest 9. maj (1 poster per gruppe). Posterne medbringes på dagen, og kan I ikke selv varetage præsentationen, så kan en studerende måske?

 

Nyt om VIP-stillinger

Tenure track stilling: Udover Ina Schiessl og Karthika Rajeeve er også Tue Kragstrup ansat. Tue er ansat i en 50% delestilling.

 

Referat af møde i instituttets samarbejdsudvalg LSU den 7/3 kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2019/moede-07032019/

 

Referat af møde i instituttets lokale arbejdsmiljøudvalg den 13/3 kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/lamu-og-referater/referater-2019/moede-13-03-2019/

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Navnenyt