Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 96, maj 2019

Kære alle Hermed sidste nyt:

30.05.2019 | Thomas G. Jensen

Opfølgning på Dialogmøderne om APV

Tak til alle der mødte op til de tre møder, og kom med konstruktive forslag til hvad vi kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet. Forslagene vil nu blive brugt til at udarbejde en handlingsplan for hvad vi kan gøre fremover.

Velkommen til Jeanette Gunder Madsen

Jeanette Gunder Madsen er ansat som ledelseskonsulent i den stilling, der blev ledig efter Anni Mandrup Høegh. Stillingen har været i åbent opslag, og der var mere end 50 ansøgere, heraf mange yderst velkvalificerede. Vi håber, at alle tager godt imod Jeanette.

 

Implementering af ny studieordning er i gang

Vi har nu fået dannet en ny undervisningsorganisation i forbindelse med den nye studieordning på medicin, som starter i efterår 2020. Der bliver fremover 5 undervisningsteams (Mikroskopisk og makroskopisk anatomi; Genetik; Biokemi og fysiologi; Mikrobiologi og immunologi; Farmakologi) med hver deres teamleder. Alle undervisere vil blive tilknyttet ét af de 5 teams og vi kan herefter fortsætte arbejdet med at implementere de nye fag.

 

Pas på dine data

AU har udarbejdet en tjekliste, som alle bør sætte sig ind i for at forbedre vores datasikkerhed og beskytte personlige oplysninger. Tjeklisten findes her: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/tjekliste/ og indeholder en lang række gode råd til databeskyttelse når du er på AU og når du er ude i verden.

 

Ryd venligst op i fryserne

Som mange af jer har set, har vi haft problemer med frysere i Skou-bygningen. Vi er i fuld gang med at sætte alarmer på fryserne, og efter sommeren har vi planer om en bedre organisering af fryserne, herunder at indføre incitamenter (brugerbetaling) for at minimere hvad vi gemmer. Især de store -150 graders frysere er meget dyre i drift. Vi har estimeret at el-afgiften til at drive de 10 store -150 frysere er mere end 1 mio DKK per år. Vi vil derfor opfordre til, at I hen over sommeren får ryddet op i fryserne.

 

Te-køkkener i Skou

Hjælp jer selv og jeres kolleger med at gøre Skou-bygningen til et godt sted at være. Det kan I bl.a. gøre ved at bidrage til at te-køkkenerne, der er på hver etage, holdes pæne og ryddelige. Står der en brugt kop på bordet, så sæt den i maskinen, så gør din kollega det også for dig næste gang. Piccolinen, som vi har ansat, har kun mulighed for én gang dagligt at tjekke, hvordan det står til.

 

Undgå løntræk – afregn i RejsUd inden for 90 dage

Reglerne er strammet for afregning af udgifter betalt med AU-kreditkort, så alle fremover skal afregne i RejsUd-systemet inden for 90 dage. Ellers bliver beløbet trukket af jeres løn. Det er fakultetsledelsen, der har besluttet den nye tre måneders grænse, og det handler selvfølgelig om, at der bruges mange kræfter på at rykke ansatte, som glemmer at få det gjort. Proceduren med løntræk træder i kraft efter sommerferien og den er allerede indført på ST. Hvis I har brug for hjælp til RejsUd-systemet, kan I enten konsultere fakultetets vejledninger eller kontakte sekretariatet for hjælp.

 

Reminder: Brug AU’s indkøbsaftaler

En stikprøvekontrol på AU viser, at vi i for mange tilfælde ikke overholder lovgivningen ift. indkøb af bl.a. forskningsudstyr. Det er en anledning til at bede jer huske at benytte universitetets indkøbsaftaler – ofte reducerer de også vores udgifter.

 

Fakultetet er på LinkedIn

Health har fået en LinkedIn-side, som er god til at få seneste nyt om, hvad der sker på fakultetet: Se fx, hvad jeres kollegers publicerer, går i pressen med, arrangerer af events og får af bevillinger. Følg siden her: www.linkedin.com/showcase/healthau/ og brug hashtagget #HealthAU, når I selv poster opslag af Health-faglig relevans. Så kan vi finde og følge hinanden.

 

Det var også hendes hus…

Ellen-Margrethe Skou, der indviede Skou-bygningen, som mange af os arbejder i, døde i sidste måned, 93 år gammel. Vi er mange, der husker, at hun tog ordet da hun klippede snoren ved indvielsen i oktober sidste år og kort men præcist satte ord på hvad det vil sige at arbejde med og for videnskaben. Ellen-Margrethe var blandt andet aktiv i Den Centrale Videnskabsetiske Komité (i dag National Videnskabsetisk Komité), bloddonorsagen og meget mere. Æret være hendes minde.

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder