Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 99 fra september 2019

Kære alle Hermed sidste nyt

27.09.2019 | Thomas G. Jensen

Forskningsfrihed og forskningsintegritet

Mange af jer har sikkert hørt om ” oksekødsrapporten”, der ligger til grund for det nuværende øgede fokus på forskningsfrihed og –integritet. Sagen omhandler forskeres uafhængighed, en værdi som er helt grundlæggende for universitetets virke. Hvis ikke man kan stole på uvildigheden af de resultater, som offentliggøres fra Aarhus Universitet, har forskningen ikke længere nogen troværdighed og dermed værdi og betydning. Derfor er det helt centralt, at alle ansatte som bedriver forskning, myndighedsbetjening, eller på anden vis samarbejder med det omgivende samfund, kender til de normer for god forskningspraksis, som universitetet bekender sig til. I den konkrete sag er der sket brud på det såkaldte armslængdeprincip, hvor forskere igennem en samarbejdsaftale bør sikre sig, at resultater, konklusioner og pressemeddelelser, der offentliggøres under AU’s logo, er skrevet og godkendt af forskerne selv, uafhængigt af indflydelse fra eksterne parter. Dette princip skal dog ikke misforstås således, at man ikke kan samarbejde med andre under udarbejdelsen af en rapport eller en pressemeddelelse, men i sådanne tilfælde er det helt centralt at angive, hvem der er afsender af hvad.

 

Det er heldigvis relativt let at gøre sig bekendt med de retningslinjer og principper, der eksisterer på AU indenfor ansvarlig forsknings- og kommunikationspraksis. Herunder finder I links til de centrale dokumenter på området, som jeg vil bede jer alle om at læse. Det bliver straks vanskeligere, når man som medarbejder står overfor en problemstilling hvor man oplever pres i forhold til at ændre, tilbageholde eller undlade at offentliggøre forskningsresultater. Derfor er det vigtigt, at vi i sådanne situationer standser op og får diskuteret problemstillingen med en kollega eller en rådgiver fra AU’s udvalg for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. På Health er rådgiverne Ebba Nexø og Henrik Toft Sørensen. Det er også vigtigt, at der ved forskningssamarbejder foreligger en samarbejdsaftale, som bl.a. fastlægger roller og ansvar i et samarbejde. Alle samarbejdsaftaler skal desuden gennemlæses af en jurist ved TTO og underskrives af institutlederen.  

Alle retningslinjer, regelsæt og politikker kan I finde på hjemmesiden om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/

Vort eget fakultet har desuden uddybet retningslinjerne på en helt ny hjemmeside: http://health.medarbejdere.au.dk/forskerstoette/ansvarlig-forskningspraksis/ hvorfra I kan downloade fakultetets netop skærpede standarder:

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Forskerstoette/Standarder_for_ansvarlig_forskningspraksis_Health_26.9.2019.pdf

Health har også udarbejdet et kort sæt principper for ansvarlig forskningskommunikation https://health.medarbejdere.au.dk/kommunikation-og-events/principperforforskningsformidling/

Jeg har stor tillid til, at alle på instituttet kender til og håndterer forskningsfriheden på fuldt forsvarlig vis. Alligevel vil jeg gerne udnytte tidspunktet til at diskutere emnet med jer – ikke mindst så eventuelle spørgsmål og dilemmaer, som den enkelte måtte gå med, kan komme på banen. I vil derfor alle blive inviteret til møde om emnet.

 

Nyt om VIP-stillinger

I sidste uge offentliggjorde vi tre brede stillingsopslag vedr en professorstilling, en lektorstilling og en tenure track-stilling. Shortlisting vil anvendes ved alle tre opslag. I kan finde opslagene her:

https://www.au.dk/om/stillinger/job/tenure-track-assistant-professors-at-the-department-of-biomedicine/

https://www.au.dk/om/stillinger/job/associate-professors-at-the-department-of-biomedicine/

https://www.au.dk/om/stillinger/job/professors-at-the-department-of-biomedicine/

I er selvfølgelig også velkomne til at komme til mig, hvis I har spørgsmål til stillingerne, og jeg opfordrer alle interesserede til at ansøge.

 

Valg til Bestyrelsen, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn

I år kan medarbejdere og studerende stemme og stille op til Bestyrelsen, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn. Afholdelse af valg er den 15. november 2019. Læs mere her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/

 

Ansættelser og forlængelser tager tid

Ansættelser og forlængelser tager tid, så husk derfor, i god tid forinden, at kontakte Jeannette Madsen (jepe@biomed.au.dk), hvis I har forespørgsler til eller ønsker omkring ansættelser eller forlængelser.

 

Brug af storrumskontorer i Skou-bygningen

For at sikre en kontorplads til alle nye Ph.d.’er og postdocs arbejder vi på at lave retningslinjer for brug af storrumskontorerne i Skou. Indtil retningslinjerne og en evt. bookingprocedure ligger klar, er det vigtigt, at gruppelederen melder ind til Jeannette Madsen (jepe@biomed.au.dk):

-           Ved ønsker om en kontorplads

-           Ved afgivelse af en kontorplads – også ved midlertidig afgivelse (fx ved udenlandsophold eller barsel). 

 

Karthika er speaker ved EMBO-workshop

Karthika Rajeeve er nyansat adjunkt på Biomedicin. Hun er blevet inviteret til at holde oplæg på EMBO-workshoppen i Berlin den 26. – 29. oktober 2019 om påvirkning af bakterieinfektioner på kræft. Interesserede kan læse mere om workshoppen her: http://meetings.embo.org/event/19-bacterial-infection

 

Kompetencemidler fra Den Statslige Kompetencefond

Det er nu muligt at søge om kompetencemidler direkte ved Den Statslige Kompetencefond. Man kan ansøge om kompetencemidler indtil dagen før, aktiviteten starter. Læs mere her: https://kompetenceudvikling.dk/FAQ

 

Tid til medarbejderudviklingssamtaler – en venlig reminder

AU’s årshjul for MUS-afholdelse går fra september – november. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at få afholdt samtalen. MUS kan indkaldes og registreres via AUHRA – det vigtigste er dog, at alle holder samtalerne.  

 

Skou-bygningen får en pris

Skou-bygningen hædres for det smukke og kvalitetsprægede byggeri. Overrækkelsen vil være offentlig tilgængelig og foregår: Mandag den 7. oktober 2019 kl. 15.00 – 16-30 i Byrådssalen på Aarhus Rådhus. 

 

Støtte til gæsteprofessorer

 

Opslag fra Danish Diabetes Academy åbner i december 2019. Der kan søges op til 500.000 DKK. Nærmere info: https://www.danishdiabetesacademy.dk/grant/visiting-professorships-2019-2nd-round

 

Lundbeckfondens Visiting Professorships har åben deadline. Der kan søges op til 750.000 DKK. Se nærmere på fondens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin