Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / News letter February 2021

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the departement

26.02.2021 | Pernille Brink Csösz

See English below


Kære alle

 

Herunder følger lidt forskelligt nyt fra instituttet. Regeringens seneste udmelding gør ingen forskel for de fleste af os, men en LILLE del af den dyreeksperimentelle forskning, der er planlagt til foråret, vurderes nu til at være kritisk – mere om det herunder. Læs også om, hvordan I kan få hjælp til bedre fondsansøgninger, om ny arbejdsmiljøorganisation og meget mere. Men først en ærgerlig konstatering: Cirka hver tredje forsker på Institut for Klinisk Medicin mangler at gennemføre kurset Research Integrity, der, som I ved, er obligatorisk for alle forskere ved Aarhus Universitet. I skrivende stund er kun 65,56 procent af jer igennem. Det kursus er, om I kan lide det eller ej, en top-down beslutning fra rektoratet og et løfte til forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i forlængelse af oksekøds-rapporten. Deadline var i efteråret, og jeg kommer til at forfølge sagen, til alle er bestået, så gør jer selv og mig den tjeneste at få det vinget af, tak.

Vi åbner for kritisk dyreeksperimentel forskning – ellers fortsætter arbejdet, som I kender det

Som alle ved, indgår universiteterne ikke i regeringens forsigtige genåbning. Det betyder, at I fortsat arbejder hjemmefra, nu frem til 5. april, med mindre kritisk forskning eller undervisning i klinikken gør, at I er underlagt andre regler. I er som altid velkomne til at kontakte mig, hvis I er i tvivl. Som noget nyt betragtes en lille del af den dyreeksperimentel forskning, der er planlagt her til foråret, nu som værende kritisk. Det betyder begrænset adgang til de kirurgiske forskningslaboratorier for de af jer, som har akutforsøg med grise i kalenderen. Det samme gælder visse muse- og rotteprojekter og et antal uopsættelige uddannelseskurser. Alle forskere, som er tilknyttet de kirurgiske forskningslaboratorier (inklusive Påskehøjgaard), vil få en mere detaljeret orientering pr mail fra chefdyrlæge Birgitte Kousholt, som i tvivlstilfælde har det sidste ord.

En anden vigtig besked er, at ALLE arbejdsrelaterede rejser til orange eller røde lande skal godkendes af mig. Fra sag til sag og uden undtagelse, da instituttet risikerer at hænge på en kæmperegning for behandling og hjemsendelse.


I den mere udramatiske ende har vi sammen med Hospitalsledelsen besluttet at udskyde alle professor-tiltrædelsesforelæsninger til efter sommerferien – vi afvikler dem ikke på Teams eller Zoom, men venter, til vi igen kan være fysisk sammen.

 

Når alt det er sagt: Jeg håber,  at I holder ud og passer godt på jer selv, jeres børn og unge og selvfølgelig de kolleger, der bor alene og lider særligt under nedlukningen. Det er forstemmende, hvad det her gør ved os, og det slog mig forleden, hvordan corona har ændret ikke bare vores professionelle og sociale liv, men hele vores opførsel. For blot et år siden stod man der og forsøgte at ’styre’ højre hånd, når den, som ved en betinget refleks, løftede sig i vandret stilling for at hilse. Nu rækker vi bare ikke hånden frem længere. Det er aflært!  Hvis I er i tvivl om noget coronarelateret, så tjek universitetets corona-site, før I ringer eller skriver til nærmeste leder. Sitet er blevet lettere at orientere sig i – og udvidet med to nye overblikssider. En med generelle retningslinjer for tilstedeværelse på universitetet og en med generelle retningslinjer for adfærd på universitetets område

Peer review af fondsansøgninger – i nogle tilfælde krav!  
Hvor mange af jer får kollega-feedback på de fondsansøgninger, I sender? Fra nogen, der går kritisk-konstruktivt til jeres tekst? Det spørgsmål slog mig, da jeg for nylig underskrev en bunke ansøgninger til Kræftens Bekæmpelse. Nogle var gennemarbejdede, mens andre helt ærligt var noget sjusk. Og vi er nødt til at være mere tjekkede, hvis det i øvrigt pæne beløb, som instituttet årligt modtager i ekstern funding, skal fordeles på flere hænder. Jeg tillader mig at minde om, at IKM i årevis har anbefalet interne reviews ved ansøgninger på over 500.000 kroner til fx Danmarks Frie Forskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Innovationsfonden, Lundbeckfonden og Veluxfonden. I sidste måned indskærpede Forskningsforum på Health, at vi på institutterne skal benytte peer reviewere ved ansøgninger til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) og Innovationsfonden. 


Så derfor: Bed om hjælp. Lad være med at sende alt til mig, men følg den procedure, som IKM-hjemmesiden Hjælp til bedre fondsansøgninger skitserer og kontakt specialets kliniske lærestolsprofessorer, så I sammen kan aftale et forløb. Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal benytte de hjælpemuligheder, der præsenteres under "Særligt for ph.d.’er’, mens seniorforskere har adgang til hjælpemuligheder i Forskningsstøtteenheden. Siden Planlæg jeres tid kan være hjælpsom for alle – også i forhold til ReAp.

Idé til teoriopgaver for de hjemmearbejdende studerende
Hvis nogle af jer har svært ved at finde relevante opgaver til hjemmearbejdende studerende, kommer her et, synes jeg, supergodt forslag fra lektor Lene Nejsum: Flere tidsskrifter inviterer i øjeblikket helt unge forskere, herunder studerende, til at udarbejde ’mini-reviews’, hvor den unge står som førsteforfatter. Det gælder fx tidsskrifter som APMIS (microbiology, immunology and pathology), se APMIS mini-review, og American Physiology Journals, se APS mini-review – og sikkert også flere, fortsæt selv researchen. Mon ikke det kan være en attraktiv teori-opgave for nogle af de studerende, der i øjeblikket er forment adgang til laboratorierne? Tak for et godt tip – og hermed en opfordring til, at I vidensdeler om den slags forskningsmuligheder (gennemført under uddannelse) i en tid, hvor vi alle er ved at gå op i limningen over hjemsendelsen og de deraf afledte udfordringer. Send gerne tip af den type til både mig og viceinstitutleder for forskning, professor Anne-Mette Hvas på anne-mette.hvas@clin.au.dk, så vil vi sørge for, at ideerne bliver distribueret. Enten her i nyhedsbrevet eller via andre relevante kanaler.

Kom til ligestillingskonference 8. marts – på kvindernes internationale kampdag
Både det konkrete ligestillingsarbejde på institutniveau og det mere overordnede politiske arbejde på universitetsniveau er på programmet, når AU’s Ligestillingsudvalg inviterer til konference under overskriften Gender Equality at AU. Konferencen afholdes på Zoom fra klokken 9.00 – 13.00 mandag d. 8. marts, kvindernes internationale kampdag, og jeg anbefaler selvfølgelig, at I deltager, hvis det kan hænge arbejdsmæssigt sammen. Dagen indledes med faglige oplæg fra nogle store ligestillingskanoner fra bl.a. Cambridge University i England og Radboud University i Holland. Det leder til en paneldebat med mulighed for at stille spørgsmål, hvorefter vi på Health går for os selv i en såkaldt breakout session, der særligt fokuserer på kvalifikationskrav til nogle af de stillingskategorier, der desværre tiltrækker flere mænd end kvinder. I Health-sessionen får jeres IKM-kollega lektor Christine Parsons særlig taletid i kraft af sin position som vice chairwoman i Danish Society for Women In Science, Danwise, og jeg skal også selv sige lidt om, hvad vi fokuserer på lokalt. Find det detaljerede program og tilmeldingslinket på det site, der præsenterer eventet Gender Equality at AU.


Og i samme emnemæssige boldgade: Se som optakt eller bare ved lejlighed denne korte,  tankevækkende online-talk med professor Ida Vogel fra IKM, som en kollega har sendt mig. Den indgår i en serie talks, som netværket Women in Medicine i øjeblikket deler på sociale medier. Det slog mig, da jeg lyttede til Ida, hvordan flere af konferencens emner som ’career development’ og ’workplace culture’ pludselig bliver meget konkrete, når det pludselig handler om at have sponsorer, der taler ens forskning op, om at sende manden på barsel og lade være med at tømme arbejdspladsens opvaskemaskine i tide og utide.

Annual Research Meeting genopstår til efteråret
Husker I, da vi mødtes hundredevis af IKM-ansatte i det store Auditorium A og medarbejderkantinen på Aarhus Universitetshospital for at blive klogere på hinandens forskning? Vi gør det igen til efteråret, så sæt et stort kryds i kalenderen ud for tirsdag d. 23. november 2021. Her afvikler vi, med mindre verden er helt af lave, vores fjerde Annual Research Meeting. Traditionen blev indledt i 2017, men måtte sidste år aflyses på grund af COVID19. Det er en gruppe bestående af lektor Asger Andersen, lektor Lene Niemann Nejsum, professor Søren Dinesen Østergaard, professor Michael Pedersen og institutsekretær Anna Haurdal, der står for den faglige og praktiske planlægning, og det er også gruppen, der har bedt om, at jeg allerede nu melder datoen ud – vi har for lidt at glæde os til i øjeblikket. Flere informationer følger, når vi kommer nærmer, så foreløbig blot en stor tak for planlægningsgruppens insisteren og vedholdenhed.

Husk at kliniske lektorer skal have et pædagogisk kursus
De fleste af os underviser på cirka samme måde, som vi selv blev undervist. Det behøver slet ikke at være dårligt, men vi har alligevel besluttet, at kliniske lektorer skal have dokumenteret erfaring med at tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for det faglige eller akademiske speciale, se også Kriterier for ansættelse af kliniske lektorer. Det betyder, at ansøgere, som ikke har et relevant pædagogisk kursus, skal gennemføre et sådant – helst inden ansættelsen træder i kraft og alternativt inden for det første år. På IKM anbefaler vi kurset Introduction to Teaching and Learning (au.dk), forkortet InTel, som er et internetbaseret kursus, der tager cirka syv timer og løber over en uge i august og januar. IKM forsøger at arrangere flere kursusforløb at vælge imellem. Ved spørgsmål, kontakt venligst pædagogisk konsulent Jens Laurs Kærsgaard fra Forskningsbaseret Center for Universitetspædagogik jenslaurs@au.dk / 93 50 90 34.

Seksuelle overgreb er ikke et IKM-problem, men tonen er nogle steder for hård
Seksuelle krænkelser er ikke problemet på Institut for Klinisk Medicin, men der er flere steder plads til at forbedre tonen og arbejdspladskulturen. Det står tilbage som vigtigste lære fra den ’frit lejde’-periode, som vi indførte i november 2020 med en opfordring til at I – også uformelt og med anonymiteten i behold – fortalte sekretariatsleder Linda Ibsen eller viceinstitutleder Anne-Mette Hvas, hvad I oplever eller har oplevet tilbage i tid. Det har ført til en halv snes henvendelser fra kvinder, der har følt sig ekskluderet, svinet til eller talt ned til af kolleger eller ledere i forskningsmiljøerne. Det holder ingen steder her på bagkant af den kulturelle revolution, som MeToo og sexismedebatten har ført med sig. Og det er mit og den øvrige ledelses ansvar, at I – når nedlukningen forhåbentlig snart afblæses – møder til en ny start, hvor I åbner sindet for de initiativer, som gruppen, der arbejder med ’God tone i forskningsmiljøerne’ kommer ud til jer med. Forhåbentlig inden sommerferien, hvis COVID19-situationen er med os.

Indsamling af viden om jeres nye arbejdsforhold
Covid-19 har medført væsentlige forandringer af vores arbejdsforhold, og vi skal derfor lave en ny APV for at kortlægge betydningen heraf på de enkelte afdelinger. LSU og LAMU har drøftet, hvordan vi bedst samler op på de udfordringer, der knytter sig til nedlukningen og de deraf ændrede arbejdsforhold. Derfor bliver instituttets udvidede lederkreds og administrative ledere  bedt om at inddrage jer alle, så vi kan få overblik over, hvordan udfordringerne  er blevet håndteret, og hvad der eventuelt skal samles op på. Det får I alt sammen en separat mail om. Hvis I ikke hører fra jeres leder i løbet af indsamlingsperioden, er I velkomne til at hive fat i ham eller hende – eller alternativt sende jeres erfaringer direkte til mailadressen arbejdsmiljo@clin.au.dk. Ved spørgsmål til den nye APV kontakt venligst daglig arbejdsmiljøleder Tina Bach Aaen på tina.bach.aaen@clin.au.dk

Ny arbejdsmiljøorganisation – nyt arbejdsmiljøudvalg
Der er valgt en ny arbejdsmiljøorganisation på Institut for Klinisk Medicin for perioden 1. marts 2021 til 29. februar 2024. Der er stadig ledige plader i flere grupper, og det lokale arbejdsmiljøudvalg LAMU vil gerne have alle pladser besat. Det er en vigtig opgave at sikre, at vi har et godt arbejdsmiljø, og jeg opfordrer derfor alle interesserede til at henvende sig til daglig arbejdsmiljøleder Tina Bach Aaen på tina.bach.aaen@clin.au.dk.
Herunder følger listen over nye arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsmiljøledere (AL). Læs mere om de respektive grupperinger på hjemmesiden Arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

 

Gruppe 1 Kræft

Trine Werenberg Mikkelsen, Patologi, Sektion for Stereologi og Mikroskopi (AMR)

Abdel-Rahman Al-Absi, Patologi, Sektion for Stereologi og Mikroskopi (AMR)

Vakant (AMR)

Mie Farsinsen, MOMA (AL)

 

Gruppe 2 Mave og Inflammation

Lise Torp Jensen, Blodbank og Immunologi (AMR)

Vakant (AMR)

Vakant (AMR)

Henning Grønbæk, Mave-, Lever- og Tarmsygdomme (AL)

 

Gruppe 3 Thorax, Kvinder og Børn

Vakant (AMR)

Vakant (AMR)

Vakant (AMR)

Ole Mogensen, Kvindesygdomme og fødsler (AL)

 

Gruppe 4 Neuro

Vibeke Sauer Panyella, CFIN (AMR)

Christopher Bailey, CFIN (AMR)

Anna Bay Nielsen, CFIN (AMR)

Aage Olsen Alstrup, Nuklearmedicin og PET (AMR)

Thea Pinholt Lillethorup, Nuklearmedicin og PET (AMR)

Jens Christian Hedegaard Sørensen, Hjerne- og Rygkirurgi (AL)

 

Gruppe 5: Akut

Marianne Lisby, Center for Akutforskning (AMR)

Vakant (AMR)

Vakant (AMR)

Alma Becic Pedersen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling (AL)

 

Gruppe 6: Forum og Psykiatri

Beatrice Tscherning Olesen, De Kirurgiske Forskningslaboratorier (AMR)

Per Højgaard Christensen, Påskehøjgaardcentret (AMR)

Per Fuglsang, TNU (AMR)

Birgitte Schlemmer, GCP-enheden (AMR)

Annette Jørgensen, GCP-enheden (AL)

 

De akademiske koordinatorer er kontaktpersoner for arbejdsmiljøområdet på regionshopitalerne.

 

Der har også været valg til det lokale arbejdsmiljøudvalg, LAMU, som i perioden 1. marts 2021 til 29. februar 2024 består af følgende medlemmer:

 

Jørgen Frøkiær (formand)

Beatrice Tscherning Olesen (næstformand)

Per Højgaard Christensen (AMR)

Trine Werenberg Mikkelsen (AMR)

Mie Farsinsen (AL)

Henning Grønbæk (AL)

Alma Becic Pedersen (AL)

Annette Jørgensen (AL)

Pernille L. Kjeldsen (ph.d.-observatør)

Tina Bach Aaen (Koordinerende arbejdsmiljøleder)

Bedste hilsner

Jørgen Frøkiær


 

Dear All

 

Below is a little different news from the department. The government's latest announcement makes no difference to most of us, but a LITTLE part of the animal experimental research planned for the spring is now considered to be critical - more on that below. Also read about how you can get help for better fund applications, about a new work environment organization and much more. But first an annoying finding: Approximately every third researcher at the Department of Clinical Medicine needs to complete the course Research Integrity, which, as you know, is mandatory for all researchers at Aarhus University. At the time of writing, only 65.56 percent of you are through. That course is whether you like it or not, a top-down decision from the Rectorate and a promise to Minister of Research and Education Ane Halsboe-Jørgensen in continuation of the beef report. The deadline was in the fall, and I'm going to pursue the case until everyone's passed, so do yourselves and me the favor of getting it done.

 

We open up for critical animal experimental research - otherwise the work continues as you know it by now

As everyone knows, universities are not part of the government's cautious reopening. This means that you will continue to work from home, now until 5 April, unless critical research or teaching in the clinic means that you are subject to other rules. You are as always welcome to contact me if you are in doubt. As something new, a small part of the animal experimental research planned for this spring is now considered to be critical. This means limited access to the surgical research laboratories for those of you who have emergency experiments with pigs in the calendar. The same goes for certain mouse and rat projects and a number of urgent training courses. All researchers who are affiliated with the surgical research laboratories (including Påskehøjgaard) will receive a more detailed information by email from chief veterinarian Birgitte Kousholt, who in case of doubt has the last word.

Another important message is that ALL work-related trips to orange or red countries must be approved by me. From case to case and without exception, as the department risks hanging on to a huge bill for processing and repatriation.

 

On the more undramatic end, together with the Hospital Management, we have decided to postpone all professor inauguration lectures until after the summer holidays - we do not run them on Teams or Zoom, but wait until we can be physically together again.

 

Having said all that: I hope that you will persevere and take good care of yourself, your children and young people and, of course, the colleagues who live alone and suffer particularly during the closure. It's depressing what this is doing to us, and it struck me the other day how corona has changed not just our professional and social lives, but our entire behavior. If you are in doubt about something corona-related, check the university's corona site before calling or writing to the nearest manager. The site has become easier to orientate oneself in - and expanded with two new overview pages. One with general guidelines for attendance at the university and one with general guidelines for conduct on the university campus.

 

Peer review of fund applications - in some cases requirements!

How many of you get feedback on the fund applications you submit? From someone who reads your text critically and constructively? That question struck me when I recently signed a pile of applications to the Kræftens Bekæmpelse. Some were elaborate, while others were frankly somewhat sloppy. And we need to be more cool if the otherwise nice amount that the department receives annually in external funding is to be distributed to several hands. I would like to remind you that IKM for years has recommended internal reviews for applications of more than DKK 500,000 to, for example, the Danish Independent Research Foundation, the Novo Nordisk Foundation, the Innovation Foundation, the Lundbeck Foundation and the Velux Foundation. Last month, the Research Forum on Health emphasized that we at the department must use peer reviewers for applications to the European Research Council (ERC) and the Innovation Fund.

 

So therefore: Ask for help. Do not send everything to me, but follow the procedure outlined by the IKM website Help for better fund applications and contact the thesis' clinical chair professors so that you can agree on a course together. PhD students and researchers below assistant professor and postdoc level must use the help options presented under "Especially for PhDs", while senior researchers have access to help options in the Research Support Unit. Since Plan your time can be helpful for everyone - also in relation to ReAp.

 

Idea for theory assignments for the homeworking students

If some of you have difficulty finding relevant assignments for homeworking students, here is a, I think, super good suggestion from Associate Professor Lene Nejsum: Several journals are currently inviting very young researchers, including students, to prepare 'mini-reviews', where the young person will be displayed as the first author. This applies, for example, to journals such as APMIS (microbiology, immunology and pathology), see APMIS mini-review, and American Physiology Journals, see APS mini-review - and probably more, continue the research yourself. Could it not be an attractive theory assignment for some of the students who are currently denied access to the laboratories? Thank you for a good idea- and herewith an invitation for you to share knowledge about this kind of research opportunities (conducted during education) at a time when we are all exploding inside because of the Covid-19 situationn and the challenges that result from it. Feel free to send ideas of this type to both me and the deputy head of the research department, Professor Anne-Mette Hvas, at anne-mette.hvas@clin.au.dk , and we will make sure that the ideas are distributed. Either here in the newsletter or via other relevant channels.

 

Come to the Gender Equality Conference on March 8

Both the gender equality work at departmental level and the more general political work at university level are on the agenda when AU’s Gender Equality Committee invites to a conference under the heading Gender Equality at AU. The conference will be held at Zoom from 9.00 - 13.00 on Monday March 8, and I of course recommend that you participate if possible due to your work. The day begins with professional presentations from some great gender equality stars from i.a. Cambridge University in England and Radboud University in the Netherlands. This leads to a panel debate with the opportunity to ask questions, after which we at Health go for ourselves in a so-called breakout session, which focuses in particular on qualification requirements for some of the job categories that unfortunately attract more men than women. In the Health session, your IKM colleague Associate Professor Christine Parsons gets special speaking time because of her position as deputy chairwoman in the Danish Society for Women In Science, Danwise, and I will also say a little about what we focus on locally. Find the detailed program and registration link on the site that presents the Gender Equality at AU event.

 

And in the same theme: Watch as a prelude or just on occasion this short, thoughtful online talk with Professor Ida Vogel from IKM, which a colleague has sent me. It is part of a series of talks that the Women in Medicine network is currently sharing on social media.

 

Annual Research Meeting resurfaces in the fall

Do you remember when we met hundreds of IKM employees in the large Auditorium A and the staff canteen at Aarhus University Hospital to get to know each other's research? We are doing it again in the autumn, so put a big cross in the calendar for November 23 2021. Here, unless the world is completely empty, we will hold our fourth Annual Research Meeting. The tradition began in 2017, but had to be canceled last year due to COVID19. It is a group consisting of associate professor Asger Andersen, associate professor Lene Niemann Nejsum, professor Søren Dinesen Østergaard, professor Michael Pedersen and department secretary Anna Haurdal, who is responsible for the academic and practical planning, and it is also the group that has asked that I already now announce the date - we have too little to look forward to at the moment. More information will follow as we get closer, so for now just a big thank you for the planning group's insistence and perseverance.

 

Remember that clinical associate professors must have a pedagogical course

Most of us teach in much the same way that we were taught. It does not have to be bad at all, but we have nevertheless decided that clinical associate professors must have documented experience in organizing and conducting teaching within the academic or academic specialty, see also Criteria for hiring clinical associate professors. This means that applicants who do not have a relevant pedagogical course must complete one - preferably before the employment takes effect and alternatively within the first year. At IKM, we recommend the course Introduction to Teaching and Learning (au.dk), abbreviated InTel, which is an internet-based course that takes approximately seven hours and runs over a week in August and January. IKM tries to arrange several courses to choose from. If you have any questions, please contact pedagogical consultant Jens Laurs Kærsgaard from the Research-Based Center for University Pedagogy at jenslaurs@au.dk  / 93 50 90 34.

 

Sexual assault is not an IKM problem, but the tone is too harsh in some places

Sexual abuse is not the problem at the Department of Clinical Medicine, but there is room in several places to improve the tone and workplace culture. It remains as the most important lesson from the 'free hire' period, which we introduced in November 2020 where some of you - informally and with anonymity intact - told Head of Secretariat Linda Ibsen or Deputy Head of Department Anne-Mette Hvas what you experience or have experienced back in time. This has led to a dozen inquiries from women who have felt excluded, vilified or talked down to by colleagues or leaders in the research community. And it is my and the other management's responsibility that you - when the closure is hopefully called off soon - meet for a new start, where you open your mind to the initiatives that the group working with 'Good tone in the research environments' comes out with . Hopefully before the summer holidays if the COVID19 situation is with us.

 

Gathering knowledge about your new working conditions

Covid-19 has led to significant changes in our working conditions, and we must therefore make a new APV to map the significance of this in the individual departments. LSU and LAMU have discussed how we can best address the challenges associated with the closure and the resulting working conditions. Therefore, the department's expanded leadership and administrative leaders are asked to involve all of you so that we can get an overview of how the challenges have been handled and what may need to be addressed. You will all receive a separate email about this. If you do not hear from your manager during the collection period, you are welcome to reach out to him or her - or alternatively send your experiences directly to the email address arbeidmiljo@clin.au.dk . For questions about the new APV, please contact daily work environment manager Tina Bach Aaen at tina.bach.aaen@clin.au.dk .

 

New work environment organization - new work environment committee

A new occupational health and safety organization has been elected at the Department of Clinical Medicine for the period March 1 2021 to February 29 2024. There are still vacancies in several groups, and the local occupational health and safety committee LAMU would like all places to be filled. It is an important task to ensure that we have a good working environment, and I therefore encourage everyone interested to contact the daily working environment manager Tina Bach Aaen at tina.bach.aaen@clin.au.dk .

Below is the list of new occupational health and safety representatives (AMR) and occupational health and safety managers (AL). Read more about the respective groupings on the website Working Environment Committee (LAMU).


Group 1 Cancer

Trine Werenberg Mikkelsen, Pathology, Section for Stereology and Microscopy (AMR)

Abdel-Rahman Al-Absi, Pathology, Section of Stereology and Microscopy (AMR)

Vacant (AMR)

Mie Farsinsen, MOMA (AL)

 

Group 2 Stomach and Inflammation

Lise Torp Jensen, Blood Banking and Immunology (AMR)

Vacant (AMR)

Vacant (AMR)

Henning Grønbæk, Stomach, Liver and Intestinal Diseases (AL)

 

Group 3 Thorax, Women and Children

Vacant (AMR)

Vacant (AMR)

Vacant (AMR)

Ole Mogensen, Women's Diseases and Births (AL)

 

Group 4 Neuro

Vibeke Sauer Panyella, CFIN (AMR)

Christopher Bailey, CFIN (AMR)

Anna Bay Nielsen, CFIN (AMR)

Aage Olsen Alstrup, Nuclear Medicine and PET (AMR)

Thea Pinholt Lillethorup, Nuclear Medicine and PET (AMR)

Jens Christian Hedegaard Sørensen, Brain and Back Surgery (AL)

 

Group 5: Acute

Marianne Lisby, Center for Acute Research (AMR)

Vacant (AMR)

Vacant (AMR)

Alma Becic Pedersen, Department of Clinical Epidemiology (AL)

 

Group 6: Forum and Psychiatry

Beatrice Tscherning Olesen, Surgical Research Laboratories (AMR)

Per Højgaard Christensen, Påskehøjgaardcentret (AMR)

Per Fuglsang, TNU (AMR)

Birgitte Schlemmer, GCP Unit (AMR)

Annette Jørgensen, GCP Unit (AL)

 

The academic coordinators are contact persons for the work environment area at the regional hospitals.

 

There have also been elections to the local working environment committee, LAMU, which in the period March 1 2021 to February 29 2024 consists of the following members:

 

Jørgen Frøkiær (chairman)

Beatrice Tscherning Olesen (Vice-Chair)

Per Højgaard Christensen (AMR)

Trine Werenberg Mikkelsen (AMR)

Mie Farsinsen (AL)

Henning Grønbæk (AL)

Alma Becic Pedersen (AL)

Annette Jørgensen (AL)

Pernille L. Kjeldsen (PhD observer)

Tina Bach Aaen (Coordinating Work Environment Manager)

 

Best regards,

Jørgen Frøkiær

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin