Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / News letter September 2018

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

01.09.2018 | Pernille Brink Csösz

English version below

Kære alle

Det er blevet tid til lidt forskelligt nyt fra instituttet, og som I kan se, har jeg besluttet at videreføre traditionen med nyhedsbreve fra institutleder. Jeg regner med at sende nyhedsbrev med cirka halvanden måneds mellemrum alt afhængig af stofmængden. Nyhedsbrevene vil omhandle de emner, jeg vurderer vedkommer mange af os, der direkte eller indirekte arbejder med forskning og uddannelse på Institut for Klinisk Medicin.  For ikke at drukne jer i ord, forsøger jeg at dele stoffet op og prioritere, så der forhåbentlig opstår en fornemmelse af en rød tråd og indre logik. Også når vi emnemæssigt kommer vidt omkring.

Ny ledelse på IKM!
Som alle formentlig ved, er jeg i gang med at opbygge en ny ledelsesstruktur, der træder i stedet for det tidligere Lederforum, som jo mistede sin berettigelse, da AUH nedlagde centrene. Jeg håber, at jeg i løbet af en måneds tid kan udpege to nye viceinstitutledere for henholdsvis forskning og uddannelse, og som afsæt for processen opfordrer jeg alle til at give deres eventuelle interesse til kende. Når instituttets øverste ledelse er på plads, skal vi derfra opbygge en systematiseret intern kommunikation med klare linjer op og ned og på tværs i organisationen. Målet er, at vi på den ene side har effektive arbejdsgange og på den anden side kendskab til både det nære og mere overordnede i en dosis, hvor I føler jer velinformerede, uden at det bliver for meget. Det vender jeg alt sammen tilbage til i løbet af efteråret.

Hvem er I, og hvad står I for?
Som noget af det første har jeg i august måned prioriteret at holde individuelle møder med de cirka 30 lærestolsprofessorer. Jeg kender ikke alle lige godt på forhånd, så min ide har været at skabe et nogenlunde ensartet grundlag for vores samarbejde om instituttets mest centrale opgaver. Lærestolsprofessorerne er min vigtigste kilde til information om forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for de enkelte specialer, som jo spænder vidt og bredt på Institut for Klinisk Medicin. Jeg er ikke færdig med møderækken, og I må ikke forvente, at jeg har overblik over al forskning og uddannelse efter to måneder. Men møderne har ikke desto mindre givet et uhyre brugbart indblik - og en vigtig lejlighed til at forventningsafstemme.

 

Vi gør det igen: Annual Research Meeting 20. november!
Tirsdag d. 20. november gentager Institut for Klinisk Medicin sidste års ubetingede succes med et Annual Research Meeting med posterpræsentationer, flashtalks og oplæg fra særligt indbudte. Alle medarbejdere med en clin-mailadresse har for nylig modtaget en invitation til at byde ind med flashtalks og/eller posterpræsentationer, og jeg håber virkelig, at I igen vil afsætte eftermiddagen og aftenen til at fortælle hinanden, hvad I arbejder med for tiden. Sidste år deltog jeg som forskningsleder, og jeg husker stadig, hvordan jeg gik fagligt inspireret og glad hjem fra arrangementet.
Hvis I vil genopfriske Annual Research Meetings særlige ånd og stemning, så brug 1 minut og 39 sekunder på instituttets video fra 1st Annual Research Meeting – husk at slå lyden til.  The 2nd Annual Research Meeting holdes i Auditorium A og personalekantinen på AUH fra klokken 15.30 til klokken 20. Deltagelse er gratis for instituttets medarbejdere, og når programmet ligger klar, publiceres det på forsiden af vores interne instituthjemmeside, så I kan se, hvad I skal glæde jer til i år.

Vi opretter en projektbank
Institut for Klinisk Medicin etablerer nu en projektbank, der matcher kliniske forskere med forskningsinteresserede studerende på alle niveauer. Det giver jer mulighed for at præsentere forskningsprojekter for en bred gruppe studerende og ad den vej tiltrække unge talenter lige fra bachelor- og kandidatstuderende til forskningsårs- speciale- og ph.d.-studerende. Forbilledet er de eksisterende projektbanker på fx Institut for Biomedicin og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, og selv om det kun er jer, kliniske forskere, der kan lægge projekter i instituttets bank, henvender tilbuddet sig til alle studerende med interesse for medicinsk forskning spændende fra medicinstuderende til molekylærmedicinere, molekylærbiologier og ingeniørstuderende. Hvis I ønsker at få jeres forskningsprojekter lagt i den nye projektbank, som lige nu er under udarbejdelse – I får selvfølgelig et link, når der er noget at vise – må I meget gerne kontakte Christian Ravn Olesen på crol@clin.au.dk / 78 45 90 06.


Ny elektronisk løsning: Nu skal undervisere kun lede ét sted
Hvem laver undervisningshold? Hvad kan jeg tillade mig at spørge min kursusleder om? Hvor hører jeg organisatorisk til, og hvad tjener jeg egentlig? Der er meget at holde styr på som underviser, og instituttet har derfor udviklet Håndbog for kliniske og eksterne lektorer, som forhåbentlig kan lette livet for jer alle. Informationerne er direkte målrettet de cirka 300 kliniske og eksterne lektorer, men det er også en vigtig pointe, at alle jer, der typisk tager imod de mange spørgsmål - lærestolsprofessorer, kursusledere, professorsekretærer og sekretariat – nu kan henvise til ét link.
Håndbogen er tematisk opbygget, så det er nemt at finde, det man søger. Startsiden er endda udstyret med nyttige links til alt fra undervisningsplaner og studieordning til startpakke for nye videnskabelige medarbejdere.
Jeg anbefaler, at alle undervisere kaster et blik på afsnittet om organisation og kontekst, der bl.a. forklarer den overordnede opbygning af kandidatdelen af medicinuddannelsen. Hermed kan alle få styr på, hvilken kontekst, de indgår i. Og så vil jeg gerne bede om jeres hjælp til at få Håndbog for kliniske og eksterne lektorer formidlet effektivt ud i undervisningsmiljøerne. Hvis der er noget, håndbogen mangler så kontakt Emil Jensen på ej@clin.au.dk / 78 45 90 03.

Stort fællesmøde i november om bedre klinisk undervisning
Mandag d. 26. november inviterer Institut for Klinisk Medicin alle undervisere i klinikken på AUH og regionshospitalerne til stormøde om fornyelse af studenterundervisningen. 
Vi håber at samle så mange kliniske professorer, kliniske og eksterne lektorer som muligt til en eftermiddag, der bygger videre på sidste års workshopper under fællestemaet ’Ambulant Fokus’. Til de af jer, som ikke er orienteret, brugte underviserne og kursuslederne på kandidatdelen en del af efteråret og vinteren på at drøfte, hvad vi stiller op med den praktiske undervisning og de eksaminatoriske klinikker i en tid, hvor sygehusbehandling bliver stadig mere ambulant. Nu vil vi gerne følge op på udviklingsarbejdet, og vi beder jer derfor investere nogle timer i gensidig inspiration og erfaringsudveksling på tværs af fagområder, klinikker og geografi. Samtidig løfter vi sløret for nogle af nyhederne ved studiereformen.


For mig er dagen en anledning til at møde nogle af jer for første gang, så jeg indleder arrangementet. Mødet byder bl.a. på korte oplæg fra nogle af de undervisere, som organisatorisk og pædagogisk er lykkedes med at inddrage studenterne mere i ambulatorierne, i praktisk klinisk arbejde eller andetsteds. Eftermiddagen levner også plads til de vigtige uformelle snakke over kaffen. Vær på forhånd opmærksom på, at hjemmesiden Ambulant Fokus samler en række gode råd til jer, som er i gang med at modernisere. Der er også hjælp at hente i videoen Ambulant Fokus som pædagogisk tilgang, som vores samarbejdspartner CESU, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, har produceret med Jesper Stentoft, overlæge og kursusleder/fagdidaktisk professor på IKM og Hæmatologisk afdeling. 
Stormødet 26. november afholdes i Auditorium A på AUH fra klokken 15.00 – 17.30. Hjælp gerne med at sprede informationen til de undervisere, der ikke tjekker clin.au-mail! 
Spørgsmål kan rettes til Emil Jensen på ej@clin.au.dk / 78 45 90 03 eller professor Jesper Stentoft på jespsten@rm.dk / 78 46 79 26 eller 78 46 71 35.

Det er hårdt, men sundt at flytte
Det er overraskende hårdt at flytte. Jeg hører det, når jeg taler med de af jer, der for nylig har været igennem processen med at rykke arbejdslivet op med rode. Og ja, det at flytte sit forskningsmiljø til Skejby er et skifte, hvor der på godt og ondt sker en ufrivillig sammenblanding af folk og fagmiljøer. Hvor I kan være længe om at indarbejde velkendte arbejdsgange og måske må acceptere at køre på nedsat kraft i en periode. Hvor I måske ligefrem oplever, at hverdagen, som I kender den, roder.
Men den gode nyhed – fra kollegerne, som er ude på den anden side – er de mange meldinger om synergieffekter, ingen havde forestillet sig på forhånd. For de historier hører jeg også under min rundtur til de kliniske lærestolsprofessorer. Grundlæggende vil jeg derfor opfordre til, at I giver flytteprocessen tid og om nødvendigt repeterer Nietzsche-citatet om, atMan må have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne”. Vi er vanvittigt heldige at have så unik en mulighed for at skabe gode rammer for fremtidens forskning. Grib den!


Informationsmøde med Lundbeckfonden
Fredag d. 23. november besøger Lundbeckfonden Aarhus Universitet, og fra klokken 14.00-15.00 har I som forskere mulighed for at blive klogere på fondens nye handlingsplan og de heraf afledte nye programmer. Informationsmødet foregår i Auditoriet i AIAS-bygningen (1632, 201) med vægtige repræsentanter for fonden, nemlig Lene Skole, chief executive officer, og Thomas Sinkjær, senior vice president grants & prizes, director of science. Der er ingen tilmelding til mødet, som foregår på engelsk. Arrangementet er noteret i vores institutkalender, som jeg regner med, I holder øje med, men nu nævnes det for god ordens skyld også her, så I kan holde eftermiddagen fri af andre gøremål. Jeg synes selv, det er værd at prioritere og håber at se nogle af jer til mødet.

Efterår betyder også tid til MUS

Det er tid til MUS. Fra mine år på universitetet og fra den seneste psykiske APV ved jeg, at mange MUS-samtaler ikke bliver afholdt, og at nogle – nok især forskere – synes, det er spild af tid. En pligtsamtale opfundet af folk, der ikke tror, vi taler sammen resten af året. Men det er ikke sandt, for MUS giver præcis den mening, som I selv lægger i samtalen. MUS skal give et billede af, hvordan I trives og udvikler jer, og hvad I har af ambitioner og faglig drømme, og den mulighed for sparring, samtale og forventningsafstemning bør alle medarbejdere gribe.


Husk, at de af jer, som har dobbelt ansættelse kan ønske at holde MUS med både AU og RM-leder samtidig, hvis det giver mening. Men bemærk, at ph.d.-studerende og kliniske lektorer med beskeden tilknytning til universitetet ikke tilbydes MUS i traditionel forstand. Instituttets ph.d.-studerende forventes at vende deres udfordringer og delmål i ph.d.-forløbet løbende med vejleder. Og kliniske lektorer med beskeden tilknytning til universitetet (honorarlønnet ansættelse) samles i stedet af lærestolsprofessorerne til MUS eller GRUS i mindre grupper, der diskuterer undervisning og pædagogiske kompetencer.
Hjælp og samtaleguides til afholdelse af MUS-samtalen ligger på AU’s medarbejderside: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/for-medarbejdere/ - og jer, der skal afholde MUS, bedes konsultere det vedhæftede dokument, som instituttets HR-partner har lavet til formålet. Hvis I er i tvivl om, hvem I skal til MUS med, så ring eller skriv til sekretariatsleder Linda Ibsen på mobil 2134 1061 eller libs@clin.au.dk

Introkursus for nye og selvlærte ledere
Institut for Klinisk Medicin har mange ledere på forskellige niveauer i både forskningsmiljøerne og administrationen. For de af jer som er enten begyndere eller selvlærte, har universitetet, mere præcist AU HR, udviklet det gratis AU Lederskab – introkursus for nye ledere. Kurset introducerer, som navnet antyder, til dagligt ledelsesarbejde – kvalitet, effektivitet og trivsel i enheden – og skal øge den enkelte leders bevidsthed om og evne til at håndtere rollen og opgaven. Tilgangen på kurset er praktisk og konkret og veksler mellem oplæg, refleksion og drøftelser. Hvis I deltager, skal I afsætte de tre programsatte kursusdage og afvikle en individuel lederudviklingssamtale med jeres nærmeste leder mellem kursusdag 1 og 2. Læs mere i linket til kursusbeskrivelsen og bemærk, at næste tilmeldingsfrist er d. 8. oktober.

 

Meld jer, hvis I vil være arbejdsmiljørepræsentanter
I perioden frem til 28. september har medarbejdere, der har været ansat i mindst ni måneder, mulighed for at stille op som arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis I vælges, bliver I en slags arbejdsmiljøets tillidsrepræsentanter, der skal være med til at sørge for sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår på tværs af faglige tilhørsforhold i jeres arbejdsmiljøgruppe – se evt. denne flyer, hvor rektor Brian Bech Nielsen sætter ord på, hvad der efterspørges. Alle instituttets medarbejdere skulle gerne have modtaget en mail med praktiske instrukser fra instituttets daglige arbejdsmiljøleder. Hvis I leder forgæves i indbakken, så kontakt vores arbejdsmiljøleder Tina Bach Aaen på tina.bach.aaen@clin.au.dk / 78 46 99 55.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak fordi, I alle har taget så godt imod mig. Jeg er taknemmelig og rørt over den hjælpsomhed, jeg møder – og selv om jeg ind imellem kommer til at sige ’jamen, så ses vi til møde på Kristjars kontor’, skal I ikke tage fejl: Jeg føler jeg mig allerede hjemme på Incuba og er godt tilpas i jobbet. 


Mange hilsner Jørgen


Dear All

It is now time for some news from the department and as you can see, I have decided to continue the tradition with the newsletters. The newsletters will still cover the most important stories of our Department. Enjoy!

 

New management at IKM!

As everyone probably knows, I am creating a new management structure that replaces the former Leader Forum, which lost its legitimacy when AUH closed down the centers. I hope that in one month I can appoint two new Vice-Chairmen for research and education, respectively, and as a starting point for the process, I invite everyone to come forward if interested. Once the department’s top management is in place, we need to build systematic internal communication with clear lines up and down and across the organization.

 

Who are you and what do you stand for?

As a matter of priority I have held (and still do) meetings with the approximately 30 associate professors at the department. I do not know everyone equally well in advance, so my idea has been to create a uniform basis for our cooperation on the department's most central tasks. The associate professors are my main source of information about research and education activities within the individual specialties. I have not yet finished the series of meetings and you cannot expect me to have an overview of all research and education after two months. But the meetings have nevertheless provided an extremely useful insight of the department.

 

We do it again – 2nd Annual Research Meeting November 20 2018

On November 20, the Department of Clinical Medicine repeats last year's unconditional success with an Annual Research Meeting with poster presentations, flash talks and presentations from specially invited guests. All employees with a clin- email address have recently received an invitation to join the meeting with flash talks and / or poster presentations, and I hope you will reserve the afternoon and evening for this event. Last year, I participated as a research leader, and I still remember how excited I got throughout the whole day. If you want to refresh the Annual Research Meeting's special spirit and mood, spend 1 minute and 39 seconds on the Departments video fra 1st Annual Research Meeting. The 2nd Annual Research Meeting will be held in Auditorium A and Café Øst at AUH from 3.30 pm until 8 pm. Participation is free for the Department's staff and when the program is ready, it is published on the front page of our internal department website so that you can see what to look forward to this year.

We create a project bank

The Department of Clinical Medicine are going to establish a project bank that matches clinical researchers with research-oriented students at all levels. This gives you the opportunity to present research projects for a wide group of students and from this attract young talents, ranging from bachelor and master's students to research-year specialists and PhD students.

The idea comes from existing project banks at e.g. the Institut for Biomedicinand the Institut for Molekylærbiologi og Genetik, and although it will only be clinical researchers who can put projects in the  bank, the offer applies to all students interested in medical research ranging from medical students of molecular medicine, molecular biology and engineering students. If you wish to have your research projects put into the new project bank, which is currently being prepared -  please contact Christian Ravn Olesen at crol@clin.au.dk  / 78 45 90 06.

 

New electronic solution: Teachers now only have to look at one place

Who is doing teaching teams? What can I ask my supervisor? Where do I belong to organizationally and how much money do I earn? There is much to learn as a teacher, and the Department has therefore developed the Håndbog for kliniske og eksterne lektorer which hopefully can make life easier for everybody. The information is directly targeted at the approximately 300 clinical and external lecturers, but it is also an important tool for professors, course leaders, professor secretaries and secretariats – everyone can now refer to one link. The handbook is thematically structured so it's easy to find what you're looking for, and the webpage is also equipped with useful links to everything from teaching plans and study plans to start packages for new scientific staff. I recommend that all teachers take a look at the section on organization and context, which  explains the overall structure of the candidate part of the medical education program.  I would like to ask for your help in order to get the Håndbog for kliniske og eksterne lektorer effectively communicated in the educational environments. If there is something that the handbook is missing, do not hesitate to contact Emil Jensen at e-mail@clin.au.dk  / 78 45 90 03.

 

Joint meeting in November about better clinical education
The Department of Clinical Medicine invites all teachers from the clinic at AUH and regional hospitals to attend the reunion for renewal of student education on November 26. We hope to gather as many clinical professors, clinical- and external lecturers as possible for an afternoon, which is based on last year's workshops under the common theme 'Ambulant Focus'. Now, we would like to follow up on the development work and we therefore ask you to invest some hours in mutual inspiration and exchange of experience across disciplines, clinics and geography. At the same time, we will reveal some of the news in the form of study. For me, the day is a reason to meet some of you for the first time, so I will start the event. Please see the website Ambulant Fokus for even more information. The November meeting will take place in Auditorium A at AUH from 3 pm to 5.30 pm. Please help spread the information to those teachers who do not check their AU mail. Questions can be addressed to Emil Jensen at ej@clin.au.dk  / 78 45 90 03 or professor Jesper Stentoft at jespsten@rm.dk  / 78 46 79 26 or 78 46 71 35.

 

It's hard but healthy to move

It is surprisingly hard to move. I hear that when I talk to those of you who have recently been through the process of moving your working life/space. And yes, moving a research community to Skejby can take time and so can the incorporation of workflows. But I urge you to give the moving process time and, if necessary, repeat the Nietzsche quote that "One must have chaos in itself to give birth to a dancing star." We are so lucky to have such a unique opportunity to create a good framework for future research. Catch it!

 

Information meeting with the Lundbeck Foundation

On November 23, the Lundbeckfonden visits Aarhus University, and from 2 pm to 3 pm you have the opportunity to become more aware of the fund's new action plan and the new programs that derive from it. The information meeting takes place at the Auditorium of the AIAS Building (1632, 201) with quite introductory important representatives of the Fund, namely Lene Skole Chief Executive Officer and Thomas Sinkjær, Senior Vice President Grants & Prizes, Director of Science. There is no enrollment for the meeting, which takes place in English. The event is listed in our institutkalender . I think it is worth prioritizing and hope to see some of you at the meeting.

 

The season of staff development interviews

September marks the transition to autumn and thus time to the staff development interviews. From my years at the university and from the latest psychic APV, I know that many interviews are not held and that some - especially researchers - think it's a waste of time. A duty call invented by people who do not think we are speaking together the rest of the year. This is nonsense. The interview must give a picture of how you thrive and develop and what your ambitions are and it is an opportunity for sparring, conversation and expectation. All employees should grasp this opportunity. Remember, those of you who have double employment may wish to hold interview with both AU and RM manager at the same time if it makes sense. However, note that PhD students and clinical lecturers with a minor connection to the university are not offered interviews in the traditional sense. The department's PhD students are expected to reverse their challenges and sub-goals in the PhD program continuously with the supervisor. Help and conversation guidelines for the organization of the interviews can be found on the AU staff page http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/for-medarbejdere   

If you are in doubt about who you are going to talk to, please contact Head of Secretariat Linda Ibsen on mobile 2134 1061 or libs@clin.au.dk

 

Introductory course for new and self-taught leaders

The Department of Clinical Medicine has many managers at different levels in both the research environments and the administration. For those of you who are beginners or self-taught leaders, the university or more precisely AU HR, has developed the free AU Lederskab – introkursus for nye ledere. The course introduces day-to-day management work - quality, efficiency and well-being in the unit - and enhances the individual's awareness and ability to handle the role and task. The course is practical  and alternates between presentation, reflection and discussion. If you participate, you must allocate the three scheduled course days and complete an individual management development interview with your immediate manager between course days 1 and 2. Please learn more from linket til kursusbeskrivelsen and note that the next registration deadline is October 8.

 

Working environment representative

Employees who have been employed for at least nine months now have the opportunity to act as working environment representatives. If you are chosen, you will help ensure the safety and health-related working conditions. You can learn more from this flyer, where rector Brian Bech Nielsen describes what is requested. All department employees should have received an email with practical instructions from the Department’s daily working environment manager otherwise please contact Tina Bach Aaen at tina.bach.aaen@clin.au.dk  / 78 46 99 55.

 

Here at the end of my first newsletter, I would like to thank you all for giving me such a great introduction to my new role. I'm grateful and touched by the helpfulness I meet. Thank you so much. I look forward to this autumn. There are so many exciting things ahead of us.

Best wishes, 

Jørgen

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende