Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev nr. 102 december 2019

Kære alle I får her årets sidste nyhedsbrev. Jeg håber, I alle har mulighed for at tage en velfortjent pause over julen sammen med familie og venner. I har gjort det fantastisk i 2019.

20.12.2019 | thomas G. Jensen

Institutdagen 

Tak for den store opbakning til institutdagen – herunder tak for de gode og inspirerende oplæg.  Det er bestemt værd at gentage til næste år. Slides fra institutdagen kan fremsendes ved forespørgsel til Jeannette Madsen (jepe@biomed.au.dk). 

Samarbejdsaftaler

Som led i arbejdet med forskningsintegritet og armslængdeprincipper er reglerne skærpet, så det nu kun er institutledere, dekaner og rektor, der må underskrive eksterne aftaler på vegne af AU. TTO er i øjeblikket i gang med at lave smidigere godkendelsesprocedurer. Fremover er det nødvendigt, at alle samarbejdsaftaler er godkendt af TTO.   

Redelig forskningskultur
Steffen Thiel tiltræder 1. januar en ny funktion som rådgiver for ansvarlig forskningspraksis på Health. Det betyder, at han sammen med Ebba Nexø står til rådighed som fortrolig samtale- og sparringspartner, hvis I oplever, at forskningsfriheden kommer under pres. I kan også bruge Steffen, hvis I havner i en gråzone, hvor det er svært at sige nej – fx i forhold til at kreditere en medforfatter, som ikke reelt har været inde over jeres publikation. Læs mere i artiklen Biomediciner bliver rådgiver for ansvarlig forskningspraksis.

Instituttets økonomi

AU’s bestyrelse har nu godkendt budgettet. Instituttets økonomi hænger sammen, men kun ved tilbageholdenhed. Årsagerne er især stigende huslejeudgifter, udgifter til flytning og ombygning, samt en desværre mindre stigning i uddannelsesindtægterne pga. lavere takster. Samtidig stiger både hjemtagning af bevillinger og forbrug heraf, så vi på instituttet ser en stigning i de samlede aktiviteter. Læs mere om AU’s økonomi i artiklen AU-budget 2020 – 2023: Fornuftige udsigter trods udfordringer

AIAS-fellowships

Ansøgningsdeadline er allerede den 17. januar.

Stipendierne kan bl.a. bruges til ”hjemtagning” af AU-forskere. Læs mere på hjemmesiden AIAS-COFUND Fellowships

Vi mangler -150 graders fryseplads i Skou  

Vi er ved at løbe tør for plads i -150-gradersfryserne og skal derfor rydde op, så vi kan tilbyde vores nye kollegaer den fryseplads, der er nødvendig for deres forskning. Samtidig er det heller ikke ubetydelige energiressourcer, det koster at have disse frysere kørende: Driftsomkostningerne nærmer sig 1. mio./år. De af jer, som vil have indflydelse på oprydningsproceduren og brugen af -150-gradersfrysere fremover kan kontakte Jeannette Madsen (jepe@biomed.au.dk).  

Nyt kursus for studenterundervisere

CESU tilbyder et  ”blended learning”-kursus i pædagogik og didaktik, hvor studenterundervisere reflekterer over deres rolle i studentercentreret undervisning. Det første kursus bliver afviklet i januar. Kurset er relevant for alle studenterundervisere. Læs nærmere om kurset på hjemmesiden Grundkursus i pædagogik og didaktik for studenterundervisere, som også indeholder tilmeldingslink. 

Medarbejderopslag foran Skou caféen 

Der er opsat et nyt skilt foran Skou-caféen med plads til relevante opslag. Man er selv ansvarlig for at tage opslaget ned efter udløb. Vi arbejder fortsat på en god løsning for opslag i elevatorerne. 

Marie Curie-fellow postdoc stipendier 

Vi efterlyser potentielle ansøgere til Marie Curie Fellowships. Fakultetet afvikler i maj tre dages master class for potentielle ansøgere (ansøgningsfrist 15. marts). Dette giver mulighed for at komme hertil på AU’s regning før ansøgningen skal afsted i september. Læs evt: Det kræver lidt at få en Marie Curie-fellow, men det er det værd. Henvis kandidaterne til hjemmesiden Marie Curie Fellowships, hvorfra de kan søge om adgang til master class-kurset.

Ny dyrevelfærds-pris på fakultetet
3R-prisen, som den nye pris hedder, går til en ph.d.-studerende, der har reduceret, forfinet eller erstattet dyreforsøg i sit forskningsprojekt. Læs mere om prisen i artiklen Ny pris hylder forskning, der øger dyrevelfærd eller gå direkte til hjemmesiden ”Call for nominations for the 3R Prize”. Vinderen kåres på PhD dagen. 

Håndtering af kemikalieaffald og klinisk risikoaffald

I de forskellige bygninger har der været forskellige måder at håndtere forskellige former for affald på. Vi er ved at ensrette håndteringen, som vi håber kommer på plads i starten af 2020. Som et første skridt har vi haft en række medarbejdere på kursus i håndtering af kemikalieaffald, og hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Morten Pless.

Køb GraphPad Prism gennem Health IT til favørpris 

Fakultetet har tegnet en licensaftale, der betyder, at I kan få programmet billigere, end når I køber direkte hos firmaet. Gennem Health IT’s webshop koster det 375 kr. om året pr. bruger. Læs mere om GraphPad Prism og køb adgang via Health IT’s Webshop.

Åbningstider imellem jul og nytår

Fra den 21. december til den 1. januar vil instituttets servicefunktioner kun være sparsomt bemandet. Skous Café er lukket til den 6. januar, og de fleste i sekretariatet holder ferie. Hvis du skal modtage pakker i denne periode skal du derfor sørge for, at du selv har mulighed for at tage imod dem, eller få udskudt modtagelsen indtil efter nytår.

Andre vigtige ansøgningsdeadlines

Lundbeckfonden Collaborative Projects: 6. januar

NNF Tandemprogrammet: 7. januar

Referat fra sidste møde i instituttets arbejdsmiljøudvalg den 27. september kan ses her:

https://biomed.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/lamu-og-referater/referater-2019/moede-27-09-2019/


Referat fra sidste møde i instituttets samarbejdsudvalg (LSU) den 22. oktober kan ses her:

https://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2019/moede-22102019/


Referat fra sidste institutforum den 30. oktober kan ses her:

https://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2019/moede-30-10-2019/


Referat fra sidste møde i akademisk råd den 14. november kan ses her:

https://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/Referat_AR_20191114.pdf

God jul og godt nytår

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende, Studerende, Forskningsårsstuderende, Alumne