Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 20 fra Institutlederen

Kære alle Velkommen tilbage på IOOS – jeg håber, I har haft en god og afslappende sommerferie!

21.08.2018 | Siri Beier Jensen

INTERNT PÅ INSTITUTTET
Dialogmøde hos sundhedsministeren om ny model for voksentandplejen
Efter overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner brød sammen i februar, besluttede regeringen og folketingets partier at gentænke voksentandplejen i Danmark. Arbejdet med at finde en ny model er igangsat, og i den forbindelse var klinikleder Ole Hovgaard og jeg som repræsentanter for IOOS, Aarhus Universitet inviteret med i Dialog- og Inddragelsesforum hos sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby i juni. Fjorten andre interessenter fra tandplejen var også inviteret, og derfor var tiden med ministeren meget knap. Vi gav vores besyv med, og vores input var det eneste, der affødte et nysgerrigt modspørgsmål fra ministeren. Det bliver spændende at se, om og hvordan den nye organisering af voksentandplejen kommer til at påvirke vores arbejde.

Bedre udnyttelse af husets lokaler og kvadratmeter
Vi råder over et stort hus med en høj kvadratmeterpris. Husleje er den næststørste udgiftspost i instituttets regnskab kun overgået af lønninger. I 2017 var de samlede huslejeudgifter 29 mio. kr. på IOOS. Huslejen beregnes ud fra det antal kvadratmeter, som instituttet disponerer over, uanset om kvadratmeterne er udnyttet eller ej. Derfor er det væsentligt, at vi udnytter arealerne optimalt og ikke råder over flere kvadratmeter end nødvendigt. Vi har f.eks. ubenyttede istandsatte lokaler, der umiddelbart kan anvendes til kontorer, og vi har lokaler med vinduer, der i dag anvendes til depoter, men som udmærket kan indrettes til kontorer.
I samråd med Bygningsservice, og deres kendskab til vores brug af kvadratmeter, så har vi derfor opstillet et mål om at hvis vi kan reducere vores samlede bygningsareal med ca. 1.000 kvadratmeter, så vil det give os en årlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr.
Vi nedsætter nu en arbejdsgruppe under klinikleder Ole Hovgaard, som skal kigge på, hvordan vi ændrer og forbedrer lokaleudnyttelsen i vores bygninger. Det er i øvrigt en øvelse, alle institutter skal igennem. Vores arbejdsgruppe skal sammensættes, så der i gruppen er indsigt i husets drift på de forskellige etager. Kontakt Mariann Bøje inden d. 14. september, hvis du har interesse i at deltage i arbejdsgruppen. I bliver naturligvis orienteret løbende om processen med optimeringen af lokaleudnyttelsen på IOOS.

Videndeling på IOOS
På sidste lokale samarbejdsudvalgs(LSU)-møde drøftede vi videndeling og den interne kommunikation på instituttet. Det er et emne, vi hele tiden arbejder på at varetage og udvikle. Med fusionen satte vi en række initiativer i gang, som skal fremme vores videndeling og sætte kommunikationen på instituttet lidt mere i system:

  • Nyhedsbrevet her, som jeg sender ud en gang om måneden. Jeg bestræber mig på, at det ikke tager mere end 10 min. at læse. Til gengæld forventer jeg, at alle holder sig orienteret om vores fælles arbejdsplads ved at læse det.
  • Videndelingsmøder, som også finder sted en gang om måneden på forskellige ugedage og varierende tidspunkter. Efterfølgende bliver der lagt en PowerPoint på vores hjemmeside, så de af jer, som ikke har haft mulighed for at deltage stadig kan holde jer orienteret. Videndelingsmøderne er et tilbud til alle medarbejdere, og jeg modtager meget gerne input til emner af fælles interesse.
  • Møder med fast kadence i alle enheder og på tværs af alle niveauer og faglige fora. På den måde sikrer vi, at alle medarbejdere har jævnlige møder med deres nærmeste leder, og vi muliggør, at vi kan koordinere, samarbejde og træffe beslutninger på tværs i huset.
  • Referater fra alle møder og faglige udvalg. Som medarbejder på IOOS har man også et ansvar for at holde sig orienteret og aktivt at søge information om instituttet. Referater og anden vigtig og nødvendig information ligger på vores medarbejderside

Frivillige til årets julefrokostudvalg
Selvom sommeren ikke har nået en ende, så begynder vi at tænke på instituttets julefrokost. Planlægningsarbejdet starter så småt nu, og derfor skal vi have nedsat et julefrokostudvalg. Ind til videre består udvalget af mig, så der er behov for yderligere 3-5 deltagere. Send en mail til siri@dent.au.dk, hvis du har lyst til at hjælpe med planlægningen.

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG FORSKNING
Ny og topmoderne simulationsklinik til instituttet
Vi supplerer vores nuværende simulationsklinik med en helt ny og topmoderne klinik med anden generations-simulation. Vi har dekanens fulde opbakning til projektet. Den nye simulationsklinik vil give os spændende nye muligheder i undervisningen og i vores nye studieordninger, og den vil være et stort trækplaster for fremtidige studerende, forskere og samarbejdspartnere. Den vil også være en gevinst for vores efter- og videreuddannelses(EVU)-aktiviteter. Den nye simulationsklinik gør det også muligt for vores studerende og elever at komme i gang med undervisning, træning og teamsamarbejde langt tidligere i uddannelserne, end de gør i dag. Da vi beholder den ’gamle’ simulationsklinik, skal vi finde egnede lokaler til den nye. Ombygning af lokaler og etablering af simulationsklinikken begynder til efteråret, og holder planen, er klinikken klar til brug i foråret 2019. Den nye simulationsklinik har plads til 20 stole, og det er tanken, at vores studerende skal kunne øve sig i klinikken fra kl. 7-23.

Fælles dimission for alle vores nyudsprungne kolleger
Torsdag d. 28. juni sagde vi farvel, tillykke og held og lykke til 60 tandplejere, 54 klinikassistenter, 10 kliniske tandteknikere og 51 tandlæger, som netop har færdiggjort deres uddannelse hos os. For første gang holdt vi fælles dimission. Det foregik i Aulaen med festtale af dekanen, fællessang og med musikalsk indslag af Annekei. Efterfølgende var der reception for de enkelte uddannelser i de tilstødende lokaler. Dimissionen blev live streamet: youtu.be/E0SmKXLqi9A 

NYT OM NAVNE
Bevilling til Line Staun Larsen fra Tandlægeforeningen
Line Staun Larsen, der er tandlæge, ph.d. og retsodontolog og ansat som videnskabelig assistent ved Sektion for Pædodonti, har fået en forskningsbevilling på 48.000 kr. fra Tandlægeforeningen. Pengene skal bruges til at undersøge forskelle i fluoridkoncentrationen i saliva under og efter en længere periode med regelmæssig tandbørstning med henholdsvis højfluoridtandpasta og almindelig fluoridtandpasta.

50.000 kr. til ph.d.-studerende Mathilde Frost Kristensen
Ph.d.-studerende Mathilde Frost Kristensen fra Sektion for Tandsygdomslære har modtaget 50.000 kr. fra Tandlægeforeningen til sit forskningsprojekt om ’acidogenic hot spots’ i dentale biofilm. Målet er at blive klogere på carieslæsionernes begyndelse ved at studere pH-udviklinger i in situ biofilm på mikroskopisk plan under flowbetingelser.

Sektion for Oral Radiologi vinder igen hæderspriser ved europæisk kongres
Ved den europæiske kongres for orale radiologer European Academy for DentoMaxilloFacial Radiology i Schweiz blev to af vores unge forskere fra Sektion for Oral Radiologi hædret for deres videnskabelige indlæg. Ph.d.-studerende Olesya Svystun modtog 1. præmien for sin mundtlige præsentation om såkaldte stitching-artefacts og distorsion, når der anvendes bestemte typer sensorer til digital cefalogram-optagelse. Og tidligere forskningsårsstuderende Louise Hermann Poulsen vandt 2. præmien for sin posterpræsentation om værdien af Cone Beam CT-skanning, når man planlægger behandling af retinerede visdomstænder i overkæben. Der var 18 forskere tilmeldt konkurrencen ’Young Researchers’ Award’. Det er femte år i træk, at sektionen vinder 1.-prisen. Stort tillykke – hvor er vi stolte af jer!

Sebastian Schlafer er nyt bestyrelsesmedlem i NIOM
Lektor Sebastian Schlafer er blevet udpeget som medlem af Nordic Institute of Dental Materials’ (NIOM) bestyrelse i perioden 2018-2020. NIOM er et nordisk samarbejdsorgan, hvis formål er at sikre, at medikotekniske produkter, som benyttes i tandplejen i Norden, opfylder de sundhedsmæssige og tekniske krav, som kan stilles under hensyntagen til udviklingen inden for området.

Fakultært fokus på erhvervsretning med professor Peter Svensson som eksempel
Fakultetets nyhedsbrev, InSide Health, bringer lige nu artikelserien ’fra viden til vare’, som handler om læger, tandlæger og forskere, der skaber en form for forretning ud af deres forskning og faglige viden. I en af artiklerne fortalte professor Peter Svensson, Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, om arbejdet med at udvikle GrindCare, der via elektriske stød mindsker tænderskæren – flot repræsentation og tydeliggørelse af IOOS: Læs eller genlæs artiklen ’Elektriske stød sætter stopper for tænderskæren’. Bedste hilsener Siri

Navnenyt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Forskning, Ph.d.-studerende