Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt AU-center vil sætte skub i sundhed og velfærd

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet åbner 27. oktober med det klare mål at fastholde og forbedre Danmarks førerposition inden for innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger – med afsæt i forskning, og med dialog og samarbejde i højsædet.

16.10.2015 | Kirsten Olesen

AIAS-bygningen, Høegh-Guldbergs Gade i Aarhus,

Center for Sundhedssamarbejde holder til i AIAS-bygningen, Høegh-Guldbergs Gade i Aarhus, hvor også åbningskonferencen finder sted. Foto: AU.

Innovation, viden og vækst er nøgleord, når det nye Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet, Health, officielt går i gang med at gøre livet bedre og lettere for de danskere, der på den ene eller anden måde er i berøring med sygdom, sundhed og velfærd.

”Vores samfund oplever lige nu store udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet. Det kan f.eks. være den stigende mistrivsel blandt unge. Det kan være de voksende medicinpriser, eller det forhold at kroniske sygdomsforløb lige nu bliver længere i Danmark. De udfordringer bliver ikke løst godt nok i dag, og det er baggrunden for, at vi har skabt det nye center”, siger direktør for Center for Sundhedssamarbejde, professor Carsten Obel, Aarhus Universitet.

Åbningskonferencen finder sted 27. oktober med to hovedspørgsmål i fokus:

  • Hvordan kan universiteternes forskningsmæssige styrkepositioner bringes bedre i spil i forhold til at løse de sundheds- og velfærdsordninger, som Danmark står over for?
  • Hvordan kan vi udnytte Danmarks potentiale som testmarked for nye løsninger på sundhedsområdet til gavn for borgere, virksomheder, myndigheder og forskning?

Komplekse problemer kræver samarbejde

Svarene skal findes gennem samarbejder på tværs af traditionelle sektorer og faggrænser, mener Center for Sundhedssamarbejde. Derfor er også både Innovationsfonden, Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet repræsenteret ved åbningskonferencen:

”På tværs af de danske kommuner og regioner bliver der i disse år sat en lang række pilotprojekter i gang for at gøre livet bedre for borgerne og spare penge på de offentlige budgetter, og mange projekter er gode”.
”Men ofte mangler den forskningsmæssige evidens for, at produkterne kan kommercialiseres, og det gør det svært for virksomhederne at skalere deres produkter til det nationale og internationale marked. Vi har en unik mulighed for at udnytte at Danmarks potentiale som testmarked og skabe ny innovation på området, men for at det skal lykkes, skal de centrale aktører spille tæt sammen”, siger Carsten Obel. 

Han tilføjer, at patienter og andre borgere som en naturlig konsekvens også vil blive involveret i udviklingen af ny viden – f.eks. i forbindelse med at udvikle teknologiske løsninger, der understøtter sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.

I alle tilfælde tager centrets arbejde afsæt i forskningsbaseret viden og samarbejde med miljøerne på tværs af Aarhus Universitets fakulteter og institutter såvel som med andre universiteter i ind- og udland.


Yderligere oplysninger:

Direktør, professor Carsten Obel
Aarhus Universitet, Health, Center for Sundhedssamarbejde
Mobil: 2942 8405
co@au.dk

Samarbejde, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Health, Health, Arrangement, Ekstern målgruppe