Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt elektronisk redskab kan forbedre behandling af depression

Patient og læge kan fremover sammen følge symptomer på depression og angst via patientens pc, tablet eller smartphone. Pilotprojekt fra Aarhus-forskere er netop skudt i gang for at hjælpe lægen med at hjælpe patienten

25.04.2013 | KIRSTEN OLESEN

Sundhedsmappen.dk skal hjælpe læge og patient med at finde den rigtige behandling - med eller uden piller.

Sundhedsmappen.dk skal hjælpe læge og patient med at finde den rigtige behandling - med eller uden piller.

Omkring 800 praktiserende læger modtager i disse dage et nyt onlineværktøj, der på sigt kan revolutionere de praktiserende lægers mulighed for at hjælpe patienter med psykiske lidelser og sikre, at patienterne får den rigtige behandling med eller uden medicin. Også når symptomerne ændrer sig.
Pilotprojektet, der har fået navnet sundhedsmappen.dk, er sendt ud i lægepraksis over hele landet. Det sker sideløbende med, at danskernes forbrug af antidepressiv medicin bliver debatteret flittigt i medierne.

”Redskabet vil betyde, at vi kan følge udviklingen i patientens symptomer over tid, også når patienten er derhjemme. Samtidig sikrer det, at patienterne bliver hørt, og det er vores håb, at vi derigennem kan hjælpe læger med at hjælpe patienterne bedst muligt”, siger seniorforsker, ph.d. Kaj Sparle Christensen fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Aarhus Universitet, der står bag projektet.
”Måske kan vi ligefrem opnå, at færre end de 460.000 mennesker, der i dag er på antidepressiv medicin, vil være det fremover”, tilføjer han.

Patienten arbejder med hjemmefra

Sundhedsmappen.dk er et elektronisk system, der involverer både patient og læge i at registrere og vurdere udviklingen af symptomerne over længere tid. Patienten bliver bedt om at logge ind på sin pc, smartphone eller tablet derhjemme og selv registrere sine symptomer. Oplysningerne bliver samtidig registreret hos lægen, der løbende kan følge med i, hvordan de udvikler sig. Patienten får med andre ord selv et ansvar for at bidrage til målingerne.
Dermed håber forskerne, at patienterne f.eks. undgår at være på en medicin, der enten ikke virker eller som skal justeres – og sikre, at de patienter, der i dag rent faktisk bliver underbehandlede, også bliver opfanget.

”I dag anvender den praktiserende læge et bredt udvalg af diagnostiske skemaer og målinger, som supplement til den kliniske udredning. Disse skemaer udfyldes ofte på papir og makuleres efter konsultationen, så resultaterne bliver sjældent systematisk arkiveret i lægens elektroniske journalsystem. Men med dette nye onlinesystem kan vi forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af data”, siger professor, ph.d., Mogens Vestergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis og Aarhus Universitet.
Sundhedsmappen.dk er det første konkrete skridt i stort forskningsprojekt, der lanceres på Aarhus Universitet 21. maj under navnet MEPRICA. Lundbeckfonden har bevilget 16 mio. kr. til projektet.


FAKTA:

  • Forskningsprogrammet MEPRICA (Mental Health in Primary Care) er den første samlede satsni ng herhjemme, som specialiserer sig i at studere psykiske lidelser hos voksne i almen praksis.
  • Lundbeckfonden har bevilget 16 mio. kr. over fem år til MEPRICA, og Aarhus Universitet bidrager med infrastruktur og ph.d.- stipendier.
  • Sundhedsmappen.dk er udviklet med støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 Yderligere information:

Kaj Sparle Christensen, praktiserende læge, seniorforsker, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. kasc@alm.au.dk; 2217 4325

Mogens Vestergaard, speciallæge i almen medicin, professor, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.mogens.vestergaard@alm.au.dk; 2343 9990

Bevillinger og priser, Alle grupper, Sundhed og sygdom, Health, Health