Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt fælles pædagogisk center går i luften

AU’s fælles universitetspædagogiske center er nu blevet søsat. Et fortsat tæt samarbejde med underviserne på universitetet prioriteres højt – også mens rammerne for det nye center falder på plads.

29.09.2020 | Mathilde Andersen

AU's fælles center for universitetspædagogik skal styrke forskning og praksis, når centeret går i luften 1. oktober. Arkivfoto: Lars Kruse

Den 1. oktober samler AU officielt sine universitetspædagogiske kræfter i et fælles center. Centeret har endnu ikke fået et dansk navn, men kommer på engelsk til at hedde Centre for Educational Development at Aarhus University (CED). 

Prorektor Berit Eika glæder sig over at kunne give de universitetspædagogiske ambitioner et stort rygstød:

”At vi nu har fået et samlet center er et tydeligt signal til hele universitetet om, at Aarhus Universitet prioriterer uddannelse og undervisningsudvikling meget højt. Det skaber større synlighed om den universitetspædagogiske forskning og de mange tilbud, vi har til underviserne, og jeg tror samtidig, det kan give en endnu stærkere faglig identitet omkring det at arbejde med universitetspædagogik og -didaktik”.

Tæt kontakt med de faglige miljøer

Centerets leder Anne Mette Mørcke deler prorektorens faglige ambitioner, og hun ser det som helt afgørende, at man fortsat er i tæt og løbende kontakt med både institutter, afdelinger og undervisere på hele AU:

“I første omgang skal fagmiljøerne bruge deres sædvanlige kontaktpersoner helt som før samlingen af de pædagogiske centre. Jeg håber faktisk, at mange slet ikke opdager, at vi er i gang med en fusion de næste måneder. På sigt vil vi kunne understøtte flere mere fleksibelt og med dybere ekspertise, end vi kan lige nu. Om to år er vores center dybt forankret i AU – og samtidig er vi en stærk dynamo for dansk universitetspædagogik”, spår hun.

Samarbejde om tværgående tiltag

Centeret skal samtidig være omdrejningspunkt for en række fælles projekter, der omfatter hele universitetet. Det gælder  blandt andet i forbindelse med Universitetspædagogikum og AU’s Learning Management System – både Blackboard og det kommende Brightspace.

"Selvom hver uddannelse på AU har sin helt egen pædagogiske profil, der skal dyrkes, så er der også store fælles implementeringsopgaver, som skal løftes på tværs af hele universitetet. Her ser jeg et stort potentiale. Vi har også en kerneopgave med at styrke forskningsbaseringen af universitetspædagogikken og understøtte netværkene for universitetspædagogisk viden og praksis for undervisere og uddannelsesledere på hele AU”, fortæller Anne Mette Mørcke, der ser frem til at gøre brug af den store viden og erfaring, som er skabt i de hidtidige enheder (CUDIM, CUL, CESU, ST Learning Lab og EDU IT-hubben).

Fysisk placering centralt på campus

Centeret rummer tre afdelinger, som fokuserer på henholdsvis undervisningsudvikling, uddannelsesudvikling og digital understøttelse. Dermed vil udvikling af både den konkrete undervisning og hele uddannelser være centralt for det nye center, ligesom der fortsat vil være et gennemgående fokus på inddragelsen af teknologi i undervisning og uddannelsestilrettelæggelse. Den nye ledelse med centerleder Anne Mette Mørcke for bordenden er endeligt på plads i løbet af oktober måned.

Efter planen flytter alle medarbejdere i sommeren 2021 ind i fælles lokaler på Trøjborgvej, hvor EDU IT-enheden allerede har til huse. Ventetiden skyldes, at bygningskomplekset skal renoveres. Den centrale beliggenhed på Campus Aarhus sikrer, at centret er tæt på fagmiljøerne i både Universitetsparken, Nobelparken, den nye Universitetsby og Universitetshospitalet. 

I mellemtiden forsætter alle medarbejdere deres arbejde fra deres nuværende kontorer og kan kontaktes som normalt. 

  • Find centerets hjemmeside på ced.au.dk. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.
Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health