Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt gør danske skolebørn til fremtidens digitale designere

De er allerede flittige digitale brugere, men med en bevilling fra Industriens Fond på tre millioner skal et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet også gøre de danske skoleelever til digitale udviklere ved at give dem et indgående kendskab til den digitale innovationsproces. Projektets brugerdrevne tilgang har allerede skabt international interesse og resulteret i et samarbejde med Stanford University.

13.11.2013 | Marianne Ester Back

Lærere, elever og forskere går sammen om fabrikation af ny teknologi i det danske forskningsbidrag til videreudviklingen af FabLab@School (Foto: Matthew Charnock)

Forskningsprojektet hedder FabLab@School og tager udgangspunkt i et forskningsinitiativ, der er udviklet af Stanford University, hvor børn arbejder med nye digitale teknologier. FabLab@School er allerede etableret i Rusland, Thailand, Tyskland og USA, og nu kommer de også på de danske skoleskemaer. Med bevillingen fra Industriens Fond skal danske forskere udvikle det eksisterende FabLab@School koncept ud fra en skandinavisk forståelse for design og innovationsprocesser. Her får skolebørn viden om hele designprocessen fra ideudvikling til det endelige design af digitale teknologier. En viden, som på sigt vil styrke hele den internationale forskning i udviklingen af børns digitale kompetencer.

“Det danske forskningsprojekt har fokus på at udvikle børns digitale kompetencer ved at give dem mulighed for at få hænderne i nye teknologier og samtidig træne dem i design og innovation i børnehøjde. En iPhone er et godt eksempel på en teknologi, som i dag rammesætter børnenes liv. Den tillægger dem vaner og influerer på den måde, som børn leger og lærer på. Ved at give børnene indsigt i design og teknologi kan børnene være mere kritiske og måske endda innovative i deres anvendelse af mobilens muligheder. Et dybt kendskab til digital teknologi og digital innovation er en vigtig forudsætning for børn – både i deres private liv og på fremtidens arbejdsmarked, forklarer professor og projektleder Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet, der også kan fortælle, at mange af de kommende børn i heldagsskolerne allerede vil kunne opleve FabLab@Schools i 2014 gennem den brugerdrevne forskningsproces, som bringer forskningsprojektet tidligt ud i danske folkeskolemiljøer.

Mads Lebech, der er administrerende direktør for Industriens Fond, forklarer, hvorfor de har valgt at støtte forskningsprojektet:

”Unge i dag skal ikke blot kunne mestre digitale værktøjer, men også forstå brugen af dem for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Og med et Fablab@School tilpasset nordiske forhold og forståelse, vil man kunne lære danske skoleelever at tænke og agere innovativt på samfundsmæssige udfordringer og deltage aktivt i arbejdsfællesskaber. Vi ved fra andre af Industriens Fonds projekter, at arbejdet med at pirre børn og unges nysgerrighed inden for teknologi og naturvidenskab bærer frugt. I det lange løb vil det medvirke til at fremhæve Danmarks kompetencer inden for designteknologi og innovation.

Det danske bidrag har vakt international opmærksomhed

Det danske forskningsprojekt har vakt opmærksomhed i det internationale forskningsnetværk, fordi de sammentænker designtænkningen og den digitale fabrikation ud fra en brugerdreven tilgang, som blandt andet betyder, at de danske forskere udvikler og etablerer deres forskningsaktiviteter ude i skolemiljøerne. Det er helt nyt i den internationale FabLab@School forskning og har været med til at sikre den danske forskning en plads i det internationale partnerskab. Samtidig er det danske forskningsprojekt karakteriseret ved at arbejde på tværs af mange fagligheder.

”Projektet bliver angrebet fra et teknologisk perspektiv, et pædagogisk perspektiv og et designperspektiv, og det er i høj grad den interdisciplinære forskning og den brugerdrevne tilgang til projektet, som også har fået udlandet til at ville have den danske forskning til at bidrage til det globale initiativ, som FabLab@School er, forklarer professor Ole Sejer Iversen.

Dekan Mette Thunø siger om projektet:

”Vi er rigtig glade for, at vi på Aarhus Universitet sammen med Industriens Fond kan opruste forskningen til fordel for udviklingen af folkeskolen. Samtidig glæder vi os over, at Aarhus Universitets arbejde med IT i skolen er blevet lagt mærke til i udlandet, og at netop Stanford University, der har udviklet FabLab@School, ønsker at Aarhus Universitet skal være med til at videreudvikle konceptet ved at bidrage med den danske forskning om design og brugerdrevet innovation i det internationale samarbejde om FabLab@School”.


Fakta om projektet:

Forskningsprojektet gennemføres af Center for Participatory IT på Aarhus Universitet under ledelse af Professor Ole Sejer Iversen. Forskningsindsatsen inkluderer et tværfagligt samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi. FabLab@School initiativet involverer desuden VIA University College og Microsofts skolenetværk. Projektet samarbejder med Spinderihallerne og skoleforvaltninger i Silkeborg, Aarhus og Vejle kommune. Projektet er finansieret af Industriens Fond med tre millioner kr. og løber frem til juni 2017.


For yderligere oplysninger kontakt:

Aarhus Universitet
Professor Ole Sejer Iversen
E-mail: oiversen@cavi.au.dk
Telefon: 87161996
Mobil: 50546778

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder