Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forum skal styrke studerendes stemme på AU

De studerende skal tages mere med på råd om forhold, der vedrører hverdagen som studerende. Derfor opretter universitetsledelsen et nyt forum, der giver de studenterpolitiske organisationer mulighed for at påvirke beslutninger, før de træffes.

29.01.2015 | Rikke Skovgaard Lindhard

”Det er meget nyttigt for os at være i tæt dialog med de studerende," siger rektor Brian Bech Nielsen om baggrunden for beslutningen om at nedsætte et studenterforum. Foto: Anders Trærup, AU.

Medinddragelsen af de studerende er et af fokusområderne i det aktuelle arbejde med en ny organisationsstruktur for Aarhus Universitet. Rektor Brian Bech Nielsen har et ønske om at komme mere i kontakt med de studerende og mener, det er helt afgørende, at de studerendes stemme bliver styrket:

”Det er meget nyttigt for os at være i tæt dialog med de studerende, især når det gælder sager, der vedrører de studerendes hverdag som eksempelvis studiemiljøet,” fortæller han.

Derfor besluttede universitetsledelsen i går at etablere et nyt forum, der skal sikre en tæt dialog mellem de universitetspolitiske organisationer og repræsentanter fra universitetsledelsen.

Nyt forum skal supplere eksisterende kanaler

Forummet er tænkt som et supplement og ikke en erstatning for den fagnære dialog, der allerede foregår, både i de lokale studienævn. Og på alle fakulteter er der desuden etableret regelmæssige møder mellem dekanerne og en række studerende.

Brian Bech Nielsen synes, det er vigtigt, at den interne debat kan foregå på flere niveauer og repræsentere forskellige synspunkter blandt de studerende. Han håber, at dette forum vil sætte en bred vifte af emner til debat, også gerne aktuelle sager på den universitetspolitiske agenda, hvor de studerende af naturlige årsager har en interesse:

”I et forum som dette vil der være mulighed for frit at udveksle synspunkter i aktuelle sager, og måske endda komme eventuelle problemer i forkøbet, inden der træffes en beslutning. Det tror jeg på vil være værdifuldt for begge parter,” forklarer han.  

Prorektor for uddannelse Berit Eika vil nu drøfte de nærmere detaljer omkring organet i tæt dialog med de studenterpolitiske organisationer.

Politik og strategi, Studerende, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi