Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt initiativ skal forbedre dyreforsøg

Mere systematiske litteraturstudier vil gavne både forsøgsdyr og patienter, mener arrangørerne bag et kommende symposium og workshop om systematiske reviews af prækliniske dyrestudier. Arrangementet løber af stablen d. 17.-18. november.

20.10.2015 | Lotte Fisker Jørgensen

Nyt symposium og workshop på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, sætter fokus på, hvordan vi bruger forsøgsdyr til forskning.

Nyt symposium og workshop sætter fokus på, hvordan vi bruger forsøgsdyr til forskning (foto: Jesper Rais, AU).

Når der i dag skal laves kliniske studier bygger det ofte på et systematisk litteraturstudie (review), der  afdækker eksisterende viden inden for et forskningsfelt. For eksempel om lignende studier tidligere er udført af andre forskere, og om disse studier kan underbygge ens hypotese. Sådan er det sjældent inden for dyrestudier. Men det bør der være, mener arrangørerne af et nyt forskningssymposium og workshop, der også sætter fokus på både forskningskvalitet og dyreetik i prækliniske studier:

”Inden for dyrestudier er der desværre ikke samme tradition for såkaldte systematiske reviews og metaanalyser, som der er inden for forskningsprojekter med patienter. Vi og andre mener, at det er en del af årsagen til, at det kan være svært at overføre resultater fra dyrestudier til kliniske studier,” siger dyrlæge fra Institut for Klinisk Medicin, Birgitte Kousholt, der sammen med professor Gregers Wegener, står i spidsen for symposiet.

”Det er en skam, for det er selvfølgelig også spild af tid, penge og ikke mindst forsøgsdyr, hvis man sjusker med kvaliteten af sit litteraturstudie. Det samme er tilfældet, hvis det viser sig, at andre forskere har lavet de samme forsøg, og man dermed i stedet burde bygge oven på disse resultater og anvende dem hypotesegenererende.”

Hun understreger, at der de senere år er begyndt at komme flere systematiske reviews af dyreeksperimentel forskning, men også at der stadig er god plads til forbedringer.

Gode dyreforsøg gavner patienterne

Også i selve undersøgelsesdesignet bør dyrestudier i højere grad end det er tilfældet i dag efterligne forholdene ude på hospitalsgangene:

”Det er også vigtigt at sikre, at dyreeksperiementelle studier er sammenlignelige med kliniske forhold. Eksempelvis skal medicin gives til dyremodellen på samme tidspunkt, som det ville ske ved en patient. Den slag systematik kan vi også blive bedre til,” siger Birgitte Kousholt.

Hun håber at større fokus på mere systematiske litteraturstudier vil mindske antallet af forsøgsdyr, og at man dermed får mere ud af de dyr, der bliver brugt:

”Større ansvarlighed i arbejdet med forsøgsdyr kommer ikke kun dyrene til gavn. Det vil også forbedre translationen, fordi man får et mere solidt grundlag for senere kliniske studier. Dermed kommer det i sidste ende også patienterne til gavn,” siger hun.

Symposiet får blandt andet besøg af den internationalt anerkendte Malcolm Macleod, University of Edinburgh, som er professor i ’neurology and translational neuroscience’. Derudover vil der være oplæg om blandt andet redskaber og guidelines til systematiske reviews inden for dyrestudier.

Dagen efter symposiet bliver der afholdt en workshop målrettet AU-forskere, der skal i gang med at arbejde med netop dyreforsøg eller overvejer at overføre dyrestudier til kliniske studier.

Symposiet er arrangeret i samarbejde med Damarks 3R-Center, der blandt andet har til formål at finde metoder til at nedbringe antallet af dyreforsøg og udvikle metoder, hvor man bruger så få dyr som muligt.

Ansvarlig forskningspraksis

Symposiets fokus på dyreetik hænger tæt sammen med implementeringen af mere ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet:

”Vi prioriterer code of conduct og ansvarlig forskningspraksis højt på alle niveauer. Inden for den prækliniske forskning er det kærkomment, at der fokuseres på frembringelse af systematiske reviews, der kan bidrage til at højne kvaliteten af de dyreeksperimentelle forskningsprojekter og derved også optimere mulighederne for translationen til humane forhold.”  

”Det er også oplagt at se nærmere på, hvordan vi kan sikre, at vi bruger så få dyr som muligt og at vi får det bedste ud af dem, vi bruger. Det håber vi, at arrangementet kan hjælpe med at sætte fokus på,” siger Kristjar Skajaa, institutleder på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

 


Tilmelding

 

 

 


 

Fakta

  • Symposiet foregår d. 17. november på AIAS, Aarhus Universitet.
  • Den 18. november 2015 er der workshop for interesserede forskere.
  • Arrangørerne er en del af den nyetablerede AUGUST-gruppe, der står for Aarhus University Group for Understanding Systematic reviews ­­ and metaanalyses in Translational preclinical science
  • Symposiet afholdes i samarbejde med den hollandske forskningsgruppe SYRCLE, der har specialiseret sig inden for området.

 


 

Kontakt

Dyrlæge Birgitte Kousholt
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Telefon: 7845 9011
birgitte.kousholt@clin.au.dk

 

 

Arrangement, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ph.d.-studerende