Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt IT-system letter arbejdet med rekruttering af medarbejdere

Et nyt e-rekrutteringssystem gør det nemmere for medarbejdere og ledere at arbejde med ansættelser. Samtidig er systemet mere brugervenligt for dem, der søger jobs på AU. Systemet bliver officielt taget i brug 4. december, og har været i test de seneste uger.

29.11.2018 | Signe Opstrup

Foto: Colourbox

Aarhus Universitets nye e-rekrutteringssystem, Emply Hire, indeholder flere forbedringer i forhold til AU’s nuværende system, som nu udfases. Det er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hele universitetet, der har undersøgt markedet for at finde den bedst mulige leverandør.

Det nye og mere brugervenlige system vil blandt andet give et bedre overblik over opgaver og have mere intuitive processer, ligesom det vil blive lettere at læse ansøgninger, afgive bedømmelser, vurdere kandidater, matche med lokale rekrutteringsmål mv. 

Systemet er med til at understøtte AU’s digitaliseringsstrategi og ambitionen om mere sammenhængende administration og professionel rekruttering.

”Det er vigtigt at understrege, at der med det nye rekrutteringssystem ikke blot er tale om et nyt IT-system, men også om en forandringsproces, hvor vi bevæger os i retningen af flere fælles processer på tværs af AU”, siger universitetsdirektør Arnold Boon.

”Fordelene ved fælles processer er, at det er ressourcebesparende i det lange løb – og at vi får mulighed for at lære af hinanden på tværs af universitetet”, uddyber universitetsdirektøren.

Her kan du få hjælp

Der vil blive uddannet en række superbrugere på hvert fakultet, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til systemet. Find din lokale superbruger.    

På hjemmesiden vil du desuden kunne finde HR’s vejledningsmateriale til systemet.    

Yderligere oplysninger

Læs mere på www.au.dk/erekruttering

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet