Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt ledelsesforum skal løfte forskningen på Health

I april indleder det nye ledelsesorgan Health Forskningsforum et nyt taktisk arbejde med at indfri Healths målsætninger om flere eksterne fondsmidler, mere tværgående samarbejde om forskningsideer og systematisk rekruttering af de bedste forskere og undervisere til fakultetet.

13.03.2019 | Nanna Jespersgård

"Der er ingen tvivl om, at Health Forskningsforums vigtigste opgave bliver at gøre vores overordnede hensigtserklæringer og ønsker for fremtiden konkrete. Hvem skal gøre hvad, for at vi når i mål," siger Ole Steen Nielsen, prodekan for forskning og formand for det nye Health Forskningsforum.

10. april samles 11 af fakultetets medarbejdere i det nye Health Forskningsforum for at sætte skub i fakultetets overordnede strategier for forskning, talentudvikling og rekruttering.

Forskningsforum bliver Healths garant for, at overordnede beslutninger og strategier, som udstikkes af fakultetsledelsen og AU’s Udvalg for Forskning og Eksternt Samarbejde, også bliver til at realisere i praksis på institutterne.

Et eksempel er ønsket om styrket samarbejde om projekter og forskningsansøgninger på tværs af fagområder eller institutter - en ambition, som de fleste forskere og ledere umiddelbart kan se fidusen i. Men det er, viser erfaringen, ikke ensbetydende med, at flere så finder sammen om at udklækker nye originale ideer.

Strategi er ’hvad’ og taktik er ’hvordan’

”Man siger ofte, at afstanden mellem visioner og realiteter hedder ’handling’, og der er ingen tvivl om, at ’hvordan gør vi så i praksis’ bliver omdrejningspunkt for arbejdet i Health Forskningsforum. Opgaven bliver at gøre de overordnede hensigtserklæringer og ønsker for fremtiden konkrete, så vi ved, hvem der skal gøre hvad, for at vi når i mål,” siger udvalgets kommende formand, Ole Steen Nielsen, der er prodekan for forskning

”Medlemmerne af Forskningsforum må selvfølgelig også meget gerne bidrage den anden vej rundt og være med til at præge fakultetets strategier og målsætninger, men Forskningsforum er først og fremmest det bindeled, vi i dag mangler, for at man lokalt kan komme til at handle på beslutninger om eksempelvis at ’styrke forskningens internationale gennemslagskraft’. Forskningsforum skal med andre ord medvirke til, at viceinstitutlederne og Forskningsstøtteenheden bedre kan udøve deres hverv,” siger Ole Steen Nielsen.

Færre uvedkommende mails

Eftersom det nye forskningsforum primært skal arbejde med at implementere og koordinere indsatser, vil der formentlig være kontante afledte effekter på plussiden for den enkelte forsker – også på kort sigt.

”Jeg håber fx, at en fælles koordineret indsats kan være med til at forhindre de byger af uvedkommende ’alle’-mails, som mange forskere og undervisere er trætte af – og fuldt berettiget,” siger Ole Steen Nielsen.

”Og så håber jeg, at den enkelte VIP meget hurtigt kommer til at mærke den skærpede vekselvirkning mellem instituttets bagland og toppen af fakultetet. Fx ved at det bliver lettere at få ideer fra baglandet bragt i spil,” siger Ole Steen Nielsen.

Hvem er medlemmerne?

Fødte medlemmer af Health Forskningsforum bliver, ud over formanden, de fem institutters viceinstitutledere for forskning og talentudvikling, prodekanen for talentudvikling, en rådgiver fra fakultetsledelsessekretariatet samt lederne af henholdsvis ph.d.-skolen og Forskningsstøtteenheden. Det betyder, at nedenstående medarbejdere (kontaktinfo i links) træder ind i udvalget:


Opgaver i Health Forskningsforum

Health Forskningsforum skal bane vejen for at strategier og visioner bliver nemmere at føre ud i livet for den enkelte forsker eller forskningsgruppe. Opgaverne i forskningsforum er bl.a.   

  • At rådgive og erfaringsudveksle om ansøgningsmuligheder i forbindelse med større fondsopslag
  • At styrke muligheden for tværgående samarbejder om forskningsideer og ansøgninger
  • At initiere og koordinere faglige satsninger og projektideer, der kræver opsøgende dialog med udvalgte fonde
  • At koordinere og udveksle om rekrutteringsinitiativer på tværs af institutter og centre
  • At igangsætte initiativer, der styrker forskningens internationale gennemslagskraft og synlighed
  • At komme med oplæg til fakultetsledelsen om den overordnede retning for arbejdet med fx ansøgninger og rekruttering
  • At rådgive dekanat og fakultetsledelse i spørgsmål om forskning, talentudvikling og rekruttering

Kontakt

Formand for Health Forskningsforum og prodekan for forskning Ole Steen Nielsen
Mail: osn@au.dk
Mobil: 24 76 50 93

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Retsmedicin, IOOS