Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt, nationalt lasercenter skal formidle viden om laserteknologi

Uddannelsesministeriet har netop bevilget 20,3 mio. kr. til et nyt lasercenter, DANLASE, der skal udvikle, koordinere og formidle viden om avanceret laserteknologi og anvendelse af lasere i industri og i forskning. DANALASE er et tværfagligt center med et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og blandt andre Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

09.01.2014 | Ulla Vibeke Hjuler

Lys fra plasma dannet af intense laserstråler. (Foto: Niels-Jørgen Hansen)

Projektgruppen fra Aarhus Universitet bestående af (fra venstre): Peter Ogilby, Henrik Stapelfeldt, Michael Drewsen, Jan Arlt, Søren Rud Keiding, Peter Balling. (Foto: Jesper Buch Rais, AU Foto)

Målet med det nye, nationale lasercenter er bl.a. at øge samfundets viden og kunnen inden for lasere samt at skabe og sikre flere arbejdspladser. DANLASE skal kunne repræsentere Danmark i forbindelse med større EU-samarbejder og bevillinger. DANLASE ledes af en projektgruppe bestående af Søren Rud Keiding, Henrik Stapelfeldt, Peter Ogilby, Michael Drewsen, Peter Balling, Jan Arlt m.fl. fra AU og Peter Uhd Jepsen fra DTU samt repræsentanter fra dansk industri, der medvirker for at sikre stærk sammenhæng mellem forsknings- og udviklingsaktiviteterne i industrien og på danske universiteter. Dermed sikres industrien også adgang til faciliteterne, da der er stor efterspørgsel i dansk industri på laserteknologi.

Nye avancerede lasere

Dele af den store bevilling skal bl.a. bruges til anskaffelse af avancerede lasere. På Aarhus Universitet vil nye laboratoriefaciliteter komme til at huse tre nye lasere: En ultrahøj-intensitetslaser, der kan lave røntgenstråling; en laser med ultrahøj præcision til tidsbestemmelser samt et lasermikroskop med både stor rummelig opløsning og evnen til at skelne mellem forskellige molekyler.

DTU vil opbygge laserfaciliteter med intense lyskilder, der skal dække det infrarøde og fjern-infrarøde spektrum. Eksisterende laserlaboratorier bliver tilknyttet DANLASE.

Danmark skal være i front

Med de nye avancerede laserfaciliteter er målet at holde Danmark i front internationalt inden for laserforskning og samtidig at gøre de danske forskningsgrupper til attraktive samarbejdspartnere i forbindelse med Horizon 2020-forskningssamarbejder og europæiske forskningsinfrastrukturprogrammer. Endvidere er målet at støtte og stimulere anvendelsen af laserbaserede teknikker i dansk industri og desuden styrke danske virksomheder i den internationale konkurrence om højteknologiske arbejdspladser. Centret skal også synliggøre over for studerende, at laser- og optisk teknologi er udgangspunkt for innovation og jobskabelse.

Projektgruppen skal til at planlægge de første møder. Det er bl.a. tanken at arrangere et årligt ”Danlasemøde”, hvor laseraktører i Danmark (100-200 personer) samles for at diskutere laserteknologi og dens anvendelse.

Forskningsinfrastrukturpuljen støtter i 2013 to store projekter fra kataloget ”Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011” med i alt 35,6 mio. kr. Det andet projekt, der får støtte, er dansk registerforskning.

Kontakt

Søren Rud Keiding, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, tlf. 2899 2061, mail: Keiding@chem.au.dk

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder