Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt selvstændigt institut for konstruktiv journalistik åbner i lokaler på Aarhus Universitet

Constructive Institute tilbyder nu efteruddannelse af danske og internationale journalister, der ønsker at fordybe sig i konstruktiv journalistik og følge undervisning på Aarhus Universitet inden for deres faglige interessesfære. I første omgang vil der blive udbudt fem danske fellowship, men planen er, at man allerede fra 2018 kan udbyde seks danske og seks internationale fellowship.

02.03.2017 | Ida Hammerich Nielson

Ulrik Haagerup er direktør for det nye institut. Foto: Constructive Institute

Et nyt og uafhængigt journalistisk institut placeret på Aarhus Universitet skal medvirke til at genskabe tilliden til nyhedsjournalistikken ved at udbrede kendskabet til konstruktiv journalistik både i Danmark og i udlandet. Constructive Institute åbner som den største satsning af sin slags den 1. september 2017 med lokaler midt på universitets campus i Aarhus.

Målet er at forny nyhedsjournalistikken, så den går et skridt videre i forhold til den nødvendige kritiske journalistik ved ikke kun at forsøge at dokumentere fejl, mangler og problemer i samfundet, men også ved at inspirere, se på muligheder, undersøge nye ideer og inddrage borgerne i debatter om mulige løsninger på fællesskabets udfordringer.

Bag Instituttet står en uafhængig fond, Constructive Foundation. Formanden for den nystiftede fond, tidligere chefredaktør for Jysk-Fynske Medier, Per Westergård, siger:

”Constructive Institute skal være en drivende international kraft i udviklingen af konstruktiv journalistik, der i øjeblikket spreder sig fra Danmark til resten af verden. Instituttet skal iværksætte forskning, arrangere konferencer, workshops og seminarer, samt udvikle undervisningsmateriale og konstruktive nyhedskoncepter for derigennem at hjælpe nyhedsmedier i Danmark og i udlandet til at forny nyhedsjournalistikken, så den ikke skævvrider virkeligheden for offentligheden.”

En række almennyttige fonde og private sponsorer som Aarhus Stiftstidendes Fond, Den Fynske Bladfond og Bestseller støtter på forhånd initiativet, mens en række store danske og internationale fonde har vist projektet positiv interesse og tager endelig stilling i de kommende måneder.

Placeret på Aarhus Universitet

Constructive Institutes vigtigste opgave bliver at efteruddanne danske og udenlandske journalister og redaktører. Hvert år vil instituttet tilbyde branchens største talenter fuldt finansierede fellowships, som også indeholder muligheder for at deltage i relevant undervisning på Aarhus Universitet. Initiativet er en europæisk pendant til de amerikanske journalistiske fellowships på universiteterne Stanford og Harvard. Målet er, at hver fellow skal opdatere sig i den nyeste viden på deres stofområde, forstå både de største udfordringer og lede efter mulige løsninger samtidig med, at de får en uddannelse i konstruktiv journalistik.

Aarhus Universitet lægger lokaler og faciliteter til Constructive Institute, men er ikke ansvarlig for uddannelse eller undervisning. Rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet ser frem til samarbejdet:

”Vi lever i en postfaktuel tid, hvor faktabaseret vidensformidling er stærkt udfordret af den hastighed og de mange platforme, der i dag præger nyhedsformidlingen. Vi ser tankerne bag Constructive Institute som nyskabende og vigtige for den videre demokratiske debat. Vi ser frem til at huse og samarbejde med instituttet og håber, at de besøgende fellows virkelig høster af den mangeartede forskningsbaserede viden, som Aarhus Universitet udbyder. Samtidig ser vi frem til, at den viden, som opbygges i Constructive Institute, også kommer både vore medarbejdere og studerende til gode gennem åbne forelæsninger og generel videnudveksling.”

Den daglige ledelse består af

·         Ulrik Haagerup, direktør,

·         Maarja Kadajane

·         Orla Borg

 

 Læs mere om Constructive Institute

 

 

 

 

Samarbejde, Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Uddannelse, Ekstern målgruppe