Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt sundhedssamarbejde for 35.000 medarbejdere og 1,2 mio. borgere

Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA University College lancerer et nyt samarbejde om sundhed. Det ambitiøse tiltag med titlen ”Human First” skal ikke blot optimere og koordinere forskning, uddannelse og behandling. Målet er at gøre regionen kendt for sundhed ved at sætte mennesket først.

06.06.2018 | Ulla Krag Jespersen

Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland

Den 6. juni kom den sidste godkendelse i hus. Så nu lancerer Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA University College et omfattende samarbejde om sundhedsuddannelser, forskning, udvikling og behandling. Sundhedssamarbejdet har været et år undervejs, hvor repræsentanter fra alle tre institutioner har været med i udarbejdelsen af visionspapir og udvælgelse af de første indsatsområder.

”Det har været en spændende proces, og jeg glæder mig meget til nu at komme i gang. For os i VIA er der ingen tvivl om, at et tættere og mere smidigt samarbejde mellem de tre institutioner er vejen frem i forhold til at styrke forskningen, udviklingen og uddannelsen af sundhedsprofessionelle – til gavn for borgerne,” siger Aase Lydiksen, direktør i VIA Sundhed, som huser VIAs professionsbacheloruddannelser på sundhedsområdet, såsom sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen.

Samarbejde er ikke en mulighed men en forpligtelse

Tilsammen har de tre institutioner i alt 35.000 medarbejdere. Derfor er der høje ambitioner om, at det styrkede samarbejde kan gøre en forskel for sundhed og velfærd. Human First-samarbejdet kaldes en forpligtelse snarere end en mulighed.

Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland siger:

”Vi har en fælles ambition om, at vores indsats skal påvirke samfundet og den enkelte borger, så man kan mærke det. Det gælder både for sundhed og velfærd. Vi har lovet hinanden at være mere konkrete og fokuserede i det fremtidige samarbejde. Det kan man også se af indsatsområderne, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Fire indsatsområder i 2018-2020

I de kommende tre år vil Human First samarbejdet bestå af fire indsatsområder:

·  sygdomme og skader i hjernen
·  mennesker med rehabiliteringsbehov
·  tværprofessionelt samarbejde
·  sammenhæng mellem teoretisk uddannelse og praktiske uddannelsesforløb

Fælles for indsatserne er, at de skal skabe bedre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og implementering. Institutionerne skal ganske enkelt være bedre til at udnytte viden på tværs om alt fra DNA-forskning til slidgigt. Den sammenhæng skal være til gavn for borgerne, eksempelvis i form af bedre forebyggelse, behandling og pleje samt uddannelse af nye professionsbachelorer og kandidater samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere.

Human First har ikke kun regionens 1,2 millioner borgere i fokus, men også en ambition om at udvikle viden og løsninger, der kan inspirere og bruges af resten af verden.

Vil styrke regionens position

Lars Bo Nielsen, dekan på Health ved Aarhus Universitet, understreger, at stærke løsninger på sundhedsområdet ikke nås alene. Hvis Human First skal lykkes, skal andre aktører derfor også inviteres ind – fx kommunerne, praksissektoren, private virksomheder, fonde og internationale aktører.

”Vores nye samarbejde skal være attraktivt for samarbejdspartnere i Danmark og internationalt. Allerede i dag har vi en fælles styrkeposition i regionen inden for forskning og uddannelse. Den kan vi sammen løfte til et endnu højere niveau,” siger Lars Bo Nielsen.

Kortere afstand mellem beslutning og virkelighed

Parterne har haft stort fokus på at organisere samarbejdet, så der ikke bliver for stor afstand mellem indsatserne og den virkelighed, de tre organisationers medarbejdere står i. De fire indsatsområder drives af programgrupper, som kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper og inddrage eksterne aktører for at realisere ambitionerne.
Hver programgruppe vil bestå af 20-30 fagpersoner fra de tre partnerorganisationer og sammensættes, så den får størst mulig gennemslagskraft. Medlemmerne udpeges på baggrund af deres overblik over området, faglige tyngde, ledelsesmæssige netværk samt legitimitet i hjemorganisationen.

Programgrupperne skal udarbejde handleplan­er og over de næste tre år løbende afrapportere til styregruppen.  

Download visionspapiret for Human First samarbejdet

Download beskrivelse af de fire indsatsområder

Læs mere om Human First

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed