Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt tværfagligt Folkekirkeligt Studie- og Videncenter i Aarhus

Kirkeminister Manu Sareen har underskrevet aftalen om etablering af et nyt tværfagligt Folkekirkeligt Studie- og Videncenter.

31.05.2013 | Lis Fisker Langkjer

Kirkeminister Manu Sareen har underskrevet aftalen om etablering af et nyt tværfagligt Folkekirkeligt Studie- og Videncenter, som oprettes ved Århus Pastoralseminarium, Markuskirken, hvor den daglige leder også placeres.

Der sker med effekt fra 1. Januar 2014. Stillingerne opslås efter sommerferien.

Derfor AU
At det blev Aarhus og AU skyldes ifølge lektor dr. theol. Peter Lodberg, Aarhus Universitet, ikke mindst at det tværfaglige miljø på ARTS nu er en realitet efter de seneste års reformer på Aarhus Universitet.

Ønsket om et sådant forskningscenter er gammelt, fostret blandt biskopperne, folkekirkens ledelse, som har villet styrke forskningen i folkekirkelige forhold længe. Ideen er at forske i hvordan folkelige bevægelser der i dag præger det danske samfund, kulturelt, religiøst og værdimæssigt, kan betyde forandringer for folkekirken og dens betydning for de 80 % af danskerne som stadig tilhører den.

"Her er tværfagligheden på AU et godt redskab for en sådan forskning, ideen er at involvere forskere fra fx teologi, religionsvidenskab, antropologi, historie og psykologi", siger Peter Lodberg .

Økonomi
Når centret etableres på Pastoralseminariet i Aarhus sker det for Folkekirkens egne penge, fast 5 mio. kr. årligt. Aarhus Universitet investerer ca. 1,5 mio. kr. i en pulje med forskningsmidler og stiller desuden kontorfaciliteter til rådighed.

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Kunst, kultur og medier, Religion og teologi