Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øget brugervenlighed i Blackboard skal bane vej for udbredelsen af EDU IT-tiltag

Udvalget for Uddannelse gør nu status på Blackboard, der fra dette efterår er implementeret som eneste og fælles læringsplatform for alle undervisere og studerende på tværs af AU. Dermed har universitetet taget et vigtigt skridt i indsatsen med at udbrede educational IT, som på sigt skal bane vej for mere læring. Øget brugervenlighed er første skridt.

27.10.2017 | Camilla Schrøder

Med Blackboard som den læringsplatform, der nu benyttes af hele universitetet, er der skabt et fælles ståsted for den videre udvikling af EDU IT på Aarhus Universitet. Udvalget for Uddannelse ser i den kommende tid på, hvad der skal til for, at underviserne kan udnytte potentialet af Blackboard fuldt ud. Foto: Anders Trærup

Online-undervisning i matematik, digital feedback fra medstuderende, videobaserede kurser i mundtlig fremlæggelse. Eksemplerne er mange, når det gælder arbejdet med at udvikle pædagogiske metoder og værktøjer, der udnytter de digitale muligheder i undervisningen – såkaldt educational IT, eller bare EDU IT.

Med Blackboard som den læringsplatform, der nu benyttes af hele universitetet, er der skabt et fælles ståsted for den videre udvikling af EDU IT på Aarhus Universitet. Udvalget for Uddannelse ser i den kommende tid på, hvad der skal til for, at underviserne kan udnytte potentialet af Blackboard fuldt ud.

Formanden for udvalget prorektor Berit Eika understreger, at brugervenligheden i Blackboard kan optimeres.

”Jeg er ikke i tvivl om, at Blackboard kan blive bedre, og det skal vi arbejde på. Men det er en styrke, at vi nu har én fælles platform, som vi kan bygge videre på. Man kan sige, at vi med implementeringen af Blackboard har holdt rejsegilde, og nu skal vi bygge huset færdigt. Det første, vi skal se på, er, hvordan vi bedst udvikler systemet, så flere får nemmere ved i endnu højere grad at udvide det digitale læringsrum”, siger Berit Eika og fremhæver, at fremtidens undervisning kun går i én retning, nemlig mod øget brug af teknologi i undervisningen.

Det er den fremtid, Aarhus Universitet forbereder sig på, og indsatsen er allerede i gang takket være visionære og engagerede undervisere på tværs af alle fakulteter.

De gode eksempler viser vejen

På Aarhus BSS har man på Statskundskab gjort sig nogle gode erfaringer, da man i 2016 udviklede et onlinekursus i et metodefag om indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data. Tidligere var kurset bygget op omkring en forelæsningsrække kombineret med øvelsestimer i et computerlokale, hvor de studerende fik en grundlæggende introduktion til de computerprogrammer, man arbejder med.

Sådan er det ikke mere. Nu er introduktionen til det ene af fagets computerprogrammer integreret som et tre ugers online kursus på fagets kursusside på Blackboard. Her er undervisningen bygget op omkring en række videoer, der viser, hvordan man bruger programmet. Hver uge er der desuden tilknyttet læsestof og datasæt, som de studerende skal downloade og anvende i programmet til at besvare opgaver, der afleveres til kursets instruktorer.

”Vi kan se, at videoerne bliver set, og stort set alle studerende har gennemført online-kurset. Tilbagemeldingerne fra de studerende har været meget positive, og de har sat pris på den fleksibilitet, kursusformatet har givet dem. Og vi kan se, at instruktorerne nu har bedre tid til at give de studerende reel feedback på andre opgaver”, siger lektor ved Institut for Statskundskab Lasse Lindekilde, der har været med til at udvikle kurset.

Uanset hvor på universitetet, educational IT bruges i undervisningen, giver det potentiale for et større læringsudbytte. Og fælles for IT-værktøjerne er, at de ikke erstatter den fysiske undervisning, men derimod øger kvaliteten af den tid, de studerende har sammen med underviseren.

”Det er utrolig positivt, at der allerede foregår en ambitiøs indsats på mange niveauer. Vi kan se, at EDU IT-værktøjerne giver de studerende mulighed for at arbejde mere aktivt med stoffet. Samtidig har det vist sig, at en del læring fint kan gennemføres i et virtuelt univers, som til gengæld frigiver tid til mere dialog med underviseren i klasselokalet. Derved kan underviserne styrke kvaliteten i den forskningsbaserede undervisning”, siger Berit Eika.

I løbet af den kommende tid mødes prorektor med fakultetsledelserne for at få input om det lokale arbejde. Parallelt udarbejder Udvalget for Uddannelse en projektbeskrivelse for AU’s videre arbejde med educational IT. Projektbeskrivelsen, der både lægger op til investering i teknologi, kompetenceudvikling og omlægning af undervisning, diskuteres i universitetsledelsen den 8. november og forelægges bestyrelsen i december 2017.

 

EDU IT breder sig på AU

Anvendelsen af teknologi i undervisning foregår på tværs af hele universitetet.

ST bruger man et elektronisk læringsværktøj curriculearn.dk, som træner de studerende i at besvare skriftlige opgaver. Værktøjet baserer sig på princippet om peer instruction – dvs., at de studerende giver hinanden feedback under løbende supervision fra underviseren. Derudover har man på ST styrket studerendes grundlæggende matematikkompetencer gennem brugen af den elektroniske læringsplatform sci2u. Projektet var medvirkende til at professor Bjørk Hammer i år modtog Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris

På kandidatuddannelsen i medicin har lektor Tue Wenzel Kragstrup udviklet IT-baseret case-undervisning i faget reumatologi i samarbejde med CESU. Med udgangspunkt i online-platformen Padlet skal de studerende gruppevis arbejde med at sammensætte symptomer og fund hos en case-patient. I Padlet deler grupperne deres case-patient med medstuderende, der afslutningsvis og i fællesskab skal regne ud, hvilken sygdom de forskellige case-patienter har. Erfaringerne viser bl.a., at den aktiverende undervisningsform styrker læringen og får flere studerende engageret. Samtidig flytter en del af arbejdet ud af klasselokalet, og dermed er der mere undervisningstid til diskussion og dialog.

Juridisk Institut har man i fagene inden for formueret udviklet en undervisningsform, der træner de studerende i juridisk metode. Man har udviklet et såkaldt ”spørgetræ” – eller en selvtest – som leder de studerende igennem en række spørgsmål på baggrund af en case. Undervejs får de studerende feedback og kan kun gå videre til næste spørgsmål, når de har svaret korrekt på et spørgsmål. Tilbagemeldingerne viser, at de studerende oplever, at spørgetræet har hjulpet dem til bedre at identificere en juridisk problemstilling og finde frem til en god struktur for en eksamensbesvarelse. Spørgetræet er del af et større EDU IT-projekt på jura.

teologi har adjunkt Jacob Palle Bliddal Mortensen øget brugen af IT i undervisningen i faget Ny Testamente, hvor han har udviklet mindre videosekvenser, som hjælper de studerende i arbejdet med at oversætte de græske tekster. Det har givet plads til, at forelæsningerne nu kan fokusere på noget andet end oversættelsesproblematikker. Blackboard spiller en central rolle som platform for videoerne og videndeling, hvor de studerende bl.a. har adgang til hinandens noter og fælles gruppearbejde. Erfaringerne viser, at det både fremmer de studerendes fælles ordforråd og udjævner niveauet mellem de studerende.

Læs også nyhed fra Aarhus BSS om video som effektiv eksamenstræning 


FAKTA om Udvalget for Uddannelse

Udvalget for Uddannelse på Aarhus Universitet står i spidsen for projektet med at udbrede educational IT. I udvalget sidde de fire prodekaner for uddannelse Niels Overgaard Lehmann (Arts), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (Health) og Per Andersen (Aarhus BSS), formand prorektor Berit Eika samt vicedirektør for AU Uddannelse Kristian Thorn. Læs mere om udvalgets arbejde 

  

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Uddannelse